Ochrana osobních údajů

Husqvarna AB si váží vašeho zájmu o webové stránky McCulloch (dále jen „Stránky“). Předtím, než začnete tyto Stránky používat, přečtěte si, prosím, Zásady ochrany osobních údajů. Používáním Stránek vyjadřujete svůj souhlas s těmito Zásadami.

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů je specifikováno, jaký druh informací bude společnost Husqvarna AB (publ)/MCCULLOCH nebo společnosti patřící do její skupiny, její dceřiné společnosti nebo organizační složky a pobočky (společně dále jen „MCCULLOCH“) nebo třetí strany jménem MCCULLOCH shromažďovat z těchto Stránek a jaká opatření budou podniknuta k ochraně vašich osobních údajů. Pokud s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, neměli byste Stránky používat. Tyto Zásady ochrany osobních údajů mohou být aktualizovány, proto je, prosím, pravidelně kontrolujte.

Obecné ustanovení

Vezměte, prosím, na vědomí, že použití některých funkcí na Stránkách, některé vaše aktivity a také přístup k některým z našich produktů či služeb v některých oblastech Stránek mohou od vás vyžadovat zadání vašich osobních údajů, podle kterých vás budeme moci identifikovat, např. vaši e-mailovou adresu, jméno, doručovací adresu, telefonní číslo atp. (dále jen „Osobní údaje“). Proto je nutné, abyste porozuměli těmto Zásadám a vyjádřili svůj souhlas se shromažďováním, použitím a přenosem takových Osobních údajů podle podmínek uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů.

Shromažďování a použití osobních údajů a dalších informací o uživateli Údaje, které MCCULLOCH poskytnete, jsou chráněny švédskými a evropskými zákony na ochranu údajů. MCCULLOCH zaznamenává a spravuje Osobní údaje a používá je za účelem evidence při používání produktů nebo on-line služeb. Pokud nám poskytnete další Osobní údaje, abyste od nás mohli obdržet informace – například brožury, katalogy – my tyto údaje shromáždíme a uložíme. Tyto údaje nám umožňují vyhovět vašim žádostem o poskytnutí informací. Údaje budou uloženy v dostatečně zabezpečeném a chráněném prostředí po takovou dobu, po kterou bude MCCULLOCH přesvědčen, že mu tyto údaje umožní s vámi lépe komunikovat. Pokud si budete přát, abychom z našeho registru odstranili některé nebo všechny vaše údaje, obraťte se, prosím, na společnost Husqvarna Česko s.r.o. na adrese Türkova 2319/5b, Praha 4, e-mail: marketing@cz.husqvarna.com.

MCCULLOCH od vás může vyžadovat dodatečné nepovinné informace, za účelem zlepšení své informovanosti o potřebách svých zákazníků nebo jejich využití k přímému marketingu, anebo aby vás pozval k účasti na soutěži. Na takovéto požadavky o poskytnutí dodatečných údajů nemusíte reagovat.

MCCULLOCH také shromažďuje informace o použití svých Stránek, které nemají povahu osobních údajů. Tyto informace jsou shromažďovány souhrnným způsobem a používají se pouze k interním účelům, abychom vám mohli na základě vašeho používání Stránek usnadnit přístup na Stránky a k jejich funkcím. MCCULLOCH může propojit tyto informace s Osobními údaji uživatele, aby zjistil, jaké materiály jsou zajímavé pro konkrétního uživatele, a tyto informace využít ke zlepšení Stránek.

MCCULLOCH neshromažďuje vědomě žádné Osobní údaje dětí/mladistvých do 18 let a webové stránky nejsou těmto osobám určeny. Doporučujeme rodičům a opatrovníkům, aby se aktivně zajímali o on-line aktivity a zájmy svých dětí.

Přenos Osobních údajů

MCCULLOCH neposkytne (z jiných důvodů než kvůli přesměrování) Osobní údaje, získané prostřednictvím Stránek, žádné třetí straně, s výjimkou: a) případu, kdy k tomu dáte svolení; b) situace, kdy tak vyžaduje zákon nebo soudní rozhodnutí; c) případu, kdy to bude vyžadovat ochrana a obrana práv nebo majetku MCCULLOCH; (d) případu, kdy to bude vyžadovat ochrana osobní bezpečnosti uživatelů Stránek; (e) osob nebo společností, se kterými MCCULLOCH má uzavřeny smlouvy o provádění interních operací na Stránkách nebo týkající se obchodní činnosti; (f) situace, kdy bude existovat důvodné přesvědčení, že jsou předmětem zákona, závazného právního předpisu nebo smlouvy, které dodržují principy řádného zacházení a adekvátní úrovně ochrany Osobních údajů. MCCULLOCH si vyhrazuje právo obrátit se na příslušné úřady, pokud odhalí aktivity, které mohou být ilegální nebo mohou porušovat Podmínky použití stanovené MCCULLOCH.

Cookies

Stránky mohou využívat technologii zvanou „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory obsahující informace, které ukládá ve vašem počítači webová stránka, kterou jste navštívili. Umožňují například přístup k přídavným funkcím na Stránkách a obsahují data, která slouží k analýze využití Stránek.

Existují dva druhy cookies: Jeden druh se používá pro „zapamatování“ informací jako je vaše uživatelské jméno a heslo a uchovává se ve vašem počítači tak dlouho, dokud se nerozhodnete „odhlásit“ od předmětné, vámi vybrané služby. Pokud nepoužijete funkci „Již se neptat na moje uživatelské jméno a heslo“, tyto cookies se ve vašem počítači nebudou ukládat.

Dalším druhem jsou tzv. „session cookie“ (relační soubory cookie). Tyto soubory jsou dočasně uloženy v paměti počítače při návštěvě Stránek a slouží například ke zjištění zvoleného jazyka. Soubory cookie relace ve vašem počítači nezůstávají dlouho a obvykle a jsou odstraněny po zavření internetového prohlížeče.

MCCULLOCH využívá informace uložené v cookies pro lepší orientaci na zájmy uživatelů Stránek.

Pokud si nepřejete, aby MCCULLOCH používal soubory cookies, většina prohlížečů vám umožní pomocí nastavení prohlížeče upravit prohlížeč tak, aby soubory cookies neakceptoval. To však znamená, že nebudeme moci zaručit správnou funkci všech částí našich webových stránek. Postup blokování souborů cookie závisí na použitém prohlížeči. Pokyny naleznete prostřednictvím nabídky Nápověda či jiné odpovídající nabídky prohlížeče.

Kvalita

MCCULLOCH se zavazuje podniknout přiměřené kroky, aby vaše Osobní údaje, které od vás obdržel, byly přesné, úplné a aktuální. Zároveń se vy zavazujete, že poskytnete pouze Osobní údaje, které jsou v době jejich zaslání přesné, úplné a aktuální. Pokud později zjistíte, že Osobní údaje, které máme k dispozici, nejsou přesné, úplné a aktuální, a zašlete nám písemné upozornění, budou vaše Osobní údaje opraveny.

Zabezpečení

Přestože MCCULLOCH nemůže zaručit, že k neoprávněnému přístupu na Stránky nikdy nedojde, můžete si být jisti, že MCCULLOCH věnuje velkou péči zachování bezpečnosti vašich osobních údajů a zamezení neoprávněnému přístupu k nim prostřednictvím použití patřičných technologií a interních postupů.

Odkazy na jiné webové stránky

Stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. MCCULLOCH neprověřuje a není odpovědný za obsah webových stránek třetích stran a ani za ochranu vašich osobních údajů. Takové webové stránky mohou umisťovat do vašeho počítače vlastní soubory cookies a/nebo mohou používat jiné způsoby shromažďování a zpracování osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste se před použitím těchto stránek nejprve seznámili s jejich postupy při ochraně osobních údajů.

Změny

MCCULLOCH si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení změnit, upravit, přidat nebo odebrat jakoukoli část těchto Zásad ochrany osobních údajů vcelku nebo po částech, a to kdykoli a bez předchozího upozornění. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů nabudou platnosti v okamžiku jejich zveřejnění na Stránkách. Pokud budete používat Stránky po zveřejnění změn Zásad ochrany osobních údajů, bude to považováno za vyjádření souhlasu s těmito změnami.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány dne 09/03/11.