Kuidas uut kettsaagi esimest korda käivitada?

Enne uue McCullochi kahetaktilise mootori käivitamist või sae seadistamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit. Toote seadistamine võib olla väga keerukas ning õige protseduuri mittejärgimisel on lihtne varustust kahjustada. Kasutusjuhend sisaldab ka tähtsat ohutusteavet, mida tuleb alati järgida.

1. Täitke kütusepaak õige kütuseseguga.

2. Viige stopplüliti sisselülitatud asendisse ja avage õhuklapp.

3. Ärge tõmmake käivituskäepidemest üle 5–6 korra. Avatud õhuklapi korral võivad arvukamad käivituskatsed mootori üle ujutada. Mõned uued madala emissioonitasemega mootorid on väga vaiksed ja nende käivitumist on peaaegu võimatu kuulda.

4. Kui mootor on käivitunud, lülitage õhuklapp välja.

5. Tõmmake uuesti käivituskäepidemest – mootor peaks nüüd käivituma.

6. Andke tühikäigu välja lülitamiseks ettevaatlikult gaasi. Kiire tühikäigu tõttu käivitub lõikeseade isegi ilma gaasi andmata. Seetõttu on ülitähtis, et ketipidur oleks mootorsae käivitamise ajal aktiveeritud.

Get Adobe Flash player