Mida teha, kui lõikekorpus niidab ebaühtlaselt?

Esiteks kontrollige rehvirõhku. Aiatraktorite puhul peab see olema 1 baar (100 kPa) eesmistes rehvides ja 0,8 baari (80 kPa) tagumistes rehvides. Ebaühtlaste rehvirõhkude korral kaldub aiatraktor madalama rõhuga külje poole.

Kui see probleemi ei lahenda, siis veenduge, et lõikekorpus on mõlemal küljel samale kõrgusele reguleeritud. Vastavad juhised leiate seadme kasutusjuhendist.

Ebaühtlase niitmise põhjuseks võivad olla ka paindunud terad, kuna nii lõigatakse ühel küljel liiga madalalt. Paindunud terad tuleb kohe vahetada, kuna need võivad kahjustada tera võlli.

Kui probleem püsib, soovitame võtta ühendust kohaliku edasimüüjaga. Edasimüüjate loendi leiate ülalt, Töökoja otsingu alt.