Kā iedarbināt pārplūdušu divtaktu dzinēju?

1. Novietojiet mašīnu uz līdzenas, sausas virsmas.

2. Izņemiet aizdedzes sveci (pārliecinieties, vai aizdedzes sveces atvere ir aizgriezta projām no Jums, jo degviela var izšļakstīties uz āru).

3. Nospiediet gaisa vārsta vadību, lai deaktivizētu gaisa vārstu, un nospiediet droseles vadību, strauji pavelkot startera auklu sešas vai astoņas reizes.

4. Izžāvējiet aizdedzes sveci un uzstādiet no jauna.

5. Izpildiet savai mašīnai parasto iedarbināšanas procesu (aprakstīts instrukciju grāmatā).