Kā rīkoties, ja nevar iedarbināt divtaktu dzinēju?

Parasti, kad nav iespējams iedarbināt dzinēju, problēma ir degvielas padeves sistēmā vai aizdedzes svecē.

Pārbaudiet, vai sveces vadam ir labs kontakts ar aizdedzes sveci. Pārbaudiet arī, vai izslēgšanas slēdzis atrodas "ON" pozīcijā, un vai degviela sasniedz aizdedzes sveci. Ja degviela pienāk un aizdedzes svece darbojas, tad dzinējs, iespējams ir pārplūdis.

Ja problēma vēl aizvien pastāv, iesakām sazināties ar Jūsu vietējo izplatītāju. Izplatītāju saraksts ir pieejams zem "Pakalpojumu meklētāja".