Kā iedarbināt jauno ķēdes zāģi pirmo reizi?

Izlasiet ekspluatācijas instrukciju, pirms uzstādāt vai iedarbināt jauno "McCulloch" divtaktu dzinēju. Izstrādājuma salikšana var būt ļoti sarežģīta, un iekārtu var viegli sabojāt, ja netiek ievēroti lietošanas norādījumi. Arī ekspluatācijas instrukcijās ir ietverta svarīga informācija par lietošanas drošību, kas vienmēr jāievēro.

1. Uzpildiet degvielas tvertni ar atbilstošu degvielas maisījumu.

2. Iestatiet izslēgšanas slēdzi "ON" stāvoklī, un ieslēdziet gaisa vārstu.

3. Nevelciet startera auklu vairāk kā 5-6 reizes, ja ir ieslēgts gaisa vārsts. Vairāki mēģinājumi iedarbināt dzinēju ar gaisa vārstu var pārpludināt dzinēju. Dažiem mūsdienu dzinējiem ar zemu emisijas līmeni ir ļoti klusa darbība, un dzinēja iedarbināšana gandrīz vai nav dzirdama.

4. Aiztaisiet gaisa vārstu pēc tam, kad dzinējs ir "piešķilts".

5. Vēlreiz pavelciet startera auklu un dzinējs iedarbosies.

6. Uzmanīgi atveriet droseli, lai izslēgtu ātro brīvgaitu. Sakarā ar ātro brīvgaitu, aprīkojums, kas iedarbināts, izmantojot droseli, sāks rotēt pat tad, ja neesat atvēris droseli. Tieši tāpēc ir svarīgi, lai būtu ieslēgta ķēdes bremze, kad darbināt savu ķēdes zāģi.

Get Adobe Flash player