Kas var būt par iemselu tam, ka dzinējā ir dzirdams grabošs troksnis?

Parasti tas ir saistīts ar nepietiekamu eļļas daudzumu. Ja nepieciešams, pārbaudiet to ar mērstieni un papildiniet ar eļļu.

Ja tas vēl aizvien neatrisina šo problēmu, pārbaudiet, vai visas ārējās detaļas, piemēram, klusinātājs, karburators, aizdedzes svece un kabeļi ir pareizi pievienoti un pievilkti.

Ja problēma vēl aizvien pastāv, iesakām sazināties ar Jūsu vietējo izplatītāju. Izplatītāju saraksts ir pieejams zem "Pakalpojumu meklētāja".