Ko darīt, ja dzinējs zaudē jaudu, apstājas vai to ir grūti iedarbināt?

Dzinējs nedarbosies pareizi, ja gaisa filtrs ir netīrs/aizsērējis, aizdedzes svece ir aizsērējusi, degviela ir piesārņota/ tiek izmantota veca degviela, vai trokšņa slāpētājs ir bojāts/aizsērējis.

Lai nopļautu ļoti garu zāli, ir nepieciešams daudz jaudas. Nepļaujiet zāli vairāk par 1/3 no tās garuma. Ja problēma vēl aizvien pastāv, iesakām sazināties ar Jūsu vietējo izplatītāju. Izplatītāju saraksts ir pieejams zem "Pakalpojumu meklētāja".