Ko darīt, ja dzinējs griežas, bet to nevar iedarbināt?

Visbiežākais cēlonis tam ir problēmas saistībā ar degvielas padevi vai aizdedzes sistēmu.

Izmantojiet gaisa vārstu, kad darbināt dzinēju pirmo reizi pēc tam, kad tas nav bijis izmantots ilgāku laiku. Atcerieties, ka gaisa vārsta izmantošana, ja dzinējs ir silts, var pārpludināt dzinēju. Uzgaidiet dažas minūtes, pirms mēģināt atkārtoti iedarbināt dzinēju, ja tas ir bijis pārpludināts.

Ja degvielas tvertne ir tukša vai tajā ir veca/netīra degviela, uzpildiet to ar jaunu un tīru degvielu.

Ja nekas no iepriekš minētā nelīdz, degvielas filtrs, iespējams, ir netīrs, vai tas ir jānomaina. Aizdedzes svece var aizsērēt, tādēļ, iespējams, to vajag nomainīt. Sveces vadi var būt vaļīgi, tādēļ tos ir stingri jāiespiež atpakaļ vietā.

Ja problēma vēl aizvien pastāv, iesakām sazināties ar Jūsu vietējo izplatītāju. Izplatītāju saraksts ir pieejams zem "Pakalpojumu meklētāja".