Kāda ir iespējamā problēma, ja pļaušanas panna nepļauj vienmērīgi?

Pirmkārt, pārbaudiet riepas spiedienu. Dārza traktoru priekšējās riepās spiedienam ir jābūt 1 bāram (100 kPa) un aizmugurējās - 0,8 bāriem (80 kPa). Ja riepās spiediens nav vienmērīgs, dārza traktors lieksies virzienā uz to pusi, kurā spiediens ir viszemākais.

Ja šī problēma vēl aizvien pastāv, pārbaudiet, vai pļaušanas pannai ir noregulēts vienāds augstums abās pusēs. Ekspluatācijas instrukcijās ir izskaidrots, kā to var pārbaudīt.

Vēl viens nelīdzenas pļaušanas cēlonis var būt saliekti asmeņi, jo tad vienā pusē tiek pļauts pārāk zemu. Saliekti asmeņi ir nekavējoties jānomaina, jo tie var sabojāt asmens vārpstu.

Ja problēma vēl aizvien pastāv, iesakām sazināties ar Jūsu vietējo izplatītāju. Izplatītāju saraksts ir pieejams zem "Pakalpojumu meklētāja".