Uppdaterad: den 5 oktober 2012

Så går det till: trädbeskärning

Det finns flera anledningar till att beskära ett träd. Det kan ha blivit för stort, du kanske vill ge det en annan form eller det kan vara dags att ta bort gamla och svaga grenar. Grenarna bör inte växa för tätt, sitta i samma höjd eller växa in mot stammen.

När trädet är ungt (ett eller två år gammalt) kan man göra små justeringar och beskära det med jämna mellanrum. På så sätt kan man undvika större och mer riskabla åtgärder i och med att trädet växer.

Beskärning.

Enda sättet att beskära ett träd på rätt sätt är att skära av grenen precis utanför grenkragen. Om man skär för nära stammen lämnas den oskyddad och trädet kan få ett sår som läker för sakta och därför lättare utvecklar röta.

Om för mycket av grenen lämnas kvar kan rötangreppet bli så kraftigt i stumpen att det tar sig igenom den skyddande zonen i kragen och in i stammen.

Behöver du ta bort en stor och tung gren från ett träd? Skär då av grenen i flera steg, så att grenen inte plötsligt går av och skadar kragen.

Beskärningstidpunkt

Det bästa för trädet är om det beskärs under JAS-perioden (juli, augusti, september). Då återhämtar sig trädet snabbt och bara ett par månader efter att en gren har beskurits täcks ärret av nytt trä. Det minskar risken för infektion och sjukdomsangrepp betydligt.

Värsta tiden att beskära ett träd är på våren från den tidpunkt när trädet får sina första knoppar till dess att löven är helt utslagna. Under den perioden bygger trädet upp sina energireserver, och skadas det då hamnar det under stress. Ett svagt träd som beskärs på våren kanske inte går att bevara.

Äppleträd och päronträd är de enda undantagen från regeln. För att de ska bära så mycket frukt som möjligt ska de beskäras tidigt på våren. I första hand bör skadade, inåtväxande och korsande grenar avlägsnas, och kronan ska släppa igenom mycket solljus.

Hamling

Att beskära stammen på ett träd som har blivit för stort är inte en bra lösning, men det görs ofta ändå. Ytan vid snittet på grenen eller stammen utvecklar vattenskott och blir mottagligt för röta, och trädet återfår aldrig sin riktiga form igen.

Nya skott växer ut mycket snabbt på ett träd som hamlats, och efter några år är det lika stort som innan, men mycket fulare.

Om stammen måste skäras av ska det inte göras horisontellt då det ökar risken för sjukdomar. Skär så nära en stor krongren som möjligt och följ grenens vertikala linje.

Verktyg

Unga träd är bäst att beskära med en sekatör, helst en med två skär, så att man inte krossar grenarna.

Lite tjockare grenar kan beskäras med en handsåg som ger ett mer exakt resultat än en motorsåg. Använd helst en bågsåg och inte den gamla ryggsågen.

En motorsåg passar bra för lite större utmaningar. Ofta kan en stångsåg vara ett bra alternativ eller hjälpmedel. Tack vare stångens längd går det att utföra en stor del av arbetet från marken, där överblicken är bättre och säkerheten större.

McCulloch Nyhetsrum

Välkommen till McCulloch Nyhetsrum! Här hittar du spännande nyheter och berättelser om våra produkter, användbara tips om trädgårdsskötsel, reportage om intressanta människor – och en hel del annat. Mycket nöje!

Visa artiklar mellan

Taggar

How-to

Besök how-to-sidan