Hur startar jag en sur tvåtaktsmotor?

1. Lägg maskinen ned på en plan, torr yta.

2. Ta ut tändstiftet (se till att tändstiftshålet är riktat bort från dig då bränsle kan spruta ut).

3. Tryck in chokereglaget för att avaktivera choken, och tryck in gasreglaget medan du drar hårt i startlinan sex eller åtta gånger.

4. Torka av tändstiftet och sätt tillbaka det.

5. Följ normal startprocedur för maskinen (beskrivs i instruktionsboken).