Tvåtaktsmotorn startar inte. Vad ska jag göra?

Vanligtvis när motorn inte vill starta är problemet bränsletillförseln eller tändstiftet.

Kontrollera att tändstiftskabeln har god kontakt med tändstiftet. Kontrollera också att avstängningsbrytaren är i på-läget och att bränslet når tändstiftet. Om bränslet levereras och tändstiftet fungerar kan motorn vara översvämmad.

Om felet består rekommenderar vi att du kontaktar din återförsäljare. En lista över återförsäljare finns under Sök återförsäljare ovan.