Hur startar jag min nya motorsåg första gången?

Du måste läsa bruksanvisningen innan du monterar eller startar din nya tvåtaktsmotor från McCulloch. Att montera produkten kan vara mycket svårt, och det är lätt att skada utrustningen om du inte följer korrekt procedur. Bruksanvisningen innehåller också viktig säkerhetsinformation som alltid måste följas.

1. Fyll bränsletanken med korrekt bränsleblandning.

2. Ställ avstängningsbrytaren i läget ”på” och choka.

3. Dra inte i startlinan mer än 5–6 gånger med choken på. Fler startförsök med choken på kan göra att motorn svämmar över. Vissa moderna lågemissionsmotorer kan vara mycket tysta, och du kan knappt höra att motorn startar.

4. Stäng choken när motorn har tänt en gång.

5. Dra i startlinan igen och motorn bör starta.

6. Öppna gasreglaget försiktigt för att stänga av rusningstomgången. Utrustningen som startats med hjälp av choken kommer att börja rotera även om du inte har öppnat gasreglaget, på grund av rusningstomgången. Det är därför det är mycket viktigt att du har kedjebromsen aktiverad när du startar motorsågen.

Get Adobe Flash player