Vilket tändstift ska jag använda på min maskin?

Använd alltid det tändstift som rekommenderas i användarinstruktionerna. Det är normalt RCJ7Y. Att använda fel tändstift kan skada motorn. Om du inte är säker ska du kontakta din lokala återförsäljare som finns listad under Sök återförsäljare ovan.