Vad gör jag om häcksaxen klipper ojämnt?

Knivarna kan vara slöa eller lösa, eller så kan häcken vara alldeles för stor för att den ska gå att klippa effektivt med häcksaxen. Bruksanvisningen visar hur du ska ställa in spänningen mellan knivarna och hur du skärper dem. Det är viktigt att använda skyddshandskar hela tiden när du utför dessa kontroller. Knivarna är extremt vassa och bör inte vidröras.