Vad är problemet om jag hör ett skallrande ljud från motorn?

Normalt beror detta på för lite olja. Kontrollera mätstickan och häll i olja om det behövs.

Om detta inte löser problemet kan du kontrollera att alla externa komponenter som ljuddämpare, förgasare, tändstift och kablar är ordentligt och tätt fastsatta.

Om felet består rekommenderar vi att du kontaktar din återförsäljare. En lista över återförsäljare finns under Sök återförsäljare ovan.