Vad ska jag göra om motorn förlorar kraft, stannar eller är svårstartad?

Motorn fungerar inte som den ska om luftfiltret är smutsigt/igensatt, tändstiftet är sotigt, bränslet är förorenat/gammalt eller ljuddämparen är skadad/igensatt.

Det krävs mycket kraft för att klippa mycket högt gräs. Tumregeln är att inte klippa mer än en tredjedel av gräsets längd. Om felet består rekommenderar vi att du kontaktar din återförsäljare. En lista över återförsäljare finns under Sök återförsäljare ovan.