Ochrana osobných údajov

Husqvarna AB si váži váš záujem o webové stránky McCulloch (ďalej len "Stránky"). Predtým, než začnete tieto Stránky používať, prečítajte si, prosím, Zásady ochrany osobných údajov. Používaním Stránok vyjadrujete svoj súhlas s týmito Zásadami.

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov je špecifikované, aký druh informácií bude spoločnosť Husqvarna AB (publ)/MCCULLOCH alebo spoločnosti patriace do jej skupiny, jej dcérske spoločnosti alebo organizačné zložky a pobočky (spoločne ďalej len "MCCULLOCH") alebo tretie strany menom MCCULLOCH zhromažďovať z týchto Stránok a aké opatrenia budú prijaté na ochranu vašich osobných údajov.

Ak s týmito Zásadami ochrany osobných údajov nesúhlasíte, nemali by ste Stránky používať. Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžu byť aktualizované, preto je, prosím, pravidelne kontrolujte.

Všeobecné ustanovenie

Vezmite, prosím, na vedomie, že použitie niektorých funkcií na Stránkach, niektoré vaše aktivity a tiež prístup k niektorým z našich produktov či služieb v niektorých oblastiach Stránok môžu od vás vyžadovať zadanie vašich osobných údajov, podľa ktorých vás budeme môcť identifikovať, napr vašu e-mailovú adresu, meno, doručovaciu adresu, telefónne číslo, atď. (ďalej len "Osobné údaje"). Preto je nutné, aby ste porozumeli týmto Zásadám a vyjadrili svoj súhlas so zhromažďovaním, použitím a prenosom takýchto Osobných údajov podľa podmienok uvedených v Zásadách ochrany osobných údajov.

Zhromažďovanie a používanie osobných údajov a ďalších informácií o užívateľovi

Údaje, ktoré MCCULLOCH poskytnete, sú chránené švédskymi a európskymi zákonmi na ochranu údajov. MCCULLOCH zaznamenáva a spravuje Osobné údaje a používa ich za účelom evidencie pri používaní produktov alebo služieb on-line. Ak nám poskytnete ďalšie Osobné údaje, aby ste od nás mohli dostať informácie - napríklad brožúry, katalógy - my tieto údaje zhromaždíme a uložíme. Tieto údaje nám umožňujú vyhovieť vašim žiadostiam o poskytnutie informácií. Údaje budú uložené v dostatočne zabezpečenom a chránenom prostredí po takú dobu, po ktorú bude MCCULLOCH presvedčený, že mu tieto údaje umožnia s vami lepšie komunikovať. Ak si budete priať, aby sme z nášho registra odstránili niektoré alebo všetky vaše údaje, obráťte sa, prosím, na spoločnosť Husqvarna Česko s.r.o. na adrese Türkova 2319/5b, Praha 4, e-mail: marketing@sk.husqvarna.com. MCCULLOCH od vás môže vyžadovať dodatočné nepovinné informácie, za účelom zlepšenia svojej informovanosti o potrebách svojich zákazníkov alebo ich využitia k priamemu marketingu, alebo aby vás pozval k účasti na súťaži. Na takéto požiadavky o poskytnutie dodatočných údajov nemusíte reagovať.

MCCULLOCH tiež zhromažďuje informácie o použití svojich Stránok, ktoré nemajú povahu osobných údajov. Tieto informácie sú zhromažďované súhrnným spôsobom a používajú sa iba k interným účelom, aby sme vám mohli na základe vášho používania Stránok uľahčiť prístup na Stránky a k ich funkciám.

MCCULLOCH môže prepojiť tieto informácie s Osobnými údajmi užívateľa, aby zistil, aké materiály sú zaujímavé pre konkrétneho užívateľa, a tieto informácie využiť k zlepšeniu Stránok.

MCCULLOCH nezhromažďuje vedome žiadne Osobné údaje detí / mladistvých do 18 rokov a webové stránky nie sú týmto osobám určené. Odporúčame rodičom a opatrovníkom, aby sa aktívne zaujímali o on-line aktivity a záujmy svojich detí.

Prenos Osobných údajov

MCCULLOCH neposkytne (z rôznych dôvodov než pre presmerovanie) Osobné údaje, získané prostredníctvom Stránok, žiadnej tretej strane, s výnimkou: (a) prípadu, keď s tým súhlasíte; (b) situácie, keď tak vyžaduje zákon alebo súdne rozhodnutie; (c) prípadu, kedy to bude vyžadovať ochrana a obrana práv alebo majetku MCCULLOCH; (d) prípadu, kedy to bude vyžadovať ochrana osobnej bezpečnosti užívateľov Stránok; (e) osôb alebo spoločností, s ktorými MCCULLOCH má uzavreté zmluvy o vykonávaní interných operácií na Stránkach alebo týkajúce sa obchodnej činnosti; (f) situácie, kedy bude existovať dôvodné presvedčenie, že sú predmetom zákona, záväzného právneho predpisu alebo zmluvy, ktoré dodržiavajú princípy riadneho zaobchádzania a adekvátnej úrovne ochrany Osobných údajov. MCCULLOCH si vyhradzuje právo obrátiť sa na príslušné úrady, ak odhalí aktivity, ktoré môžu byť ilegálne alebo môžu porušovať Podmienky použitia stanovené MCCULLOCH.

Cookies

Stránky môžu využívať technológiu zvanú "cookies". Cookies sú malé textové súbory obsahujúce informácie, ktoré ukladá vo vašom počítači webová stránka, ktorú ste navštívili. Umožňujú napríklad prístup k prídavným funkciám na Stránkach a obsahujú údaje, ktoré slúžia na analýzu využitia Stránok.

Existujú dva druhy cookies: Jeden druh sa používa pre "zapamätanie" informácií ako je vaše užívateľské meno a heslo a uchováva sa vo vašom počítači tak dlho, kým sa nerozhodnete "odhlásiť" od predmetnej, vami vybranej služby. Ak nepoužijete funkciu "Už sa nepýtať na moje užívateľské meno a heslo", tieto cookies sa vo vašom počítači nebudú ukladať. Ďalším druhom sú tzv. „session cookie“ (relačné súbory cookie). Tieto súbory sú dočasne uložené v pamäti počítača pri návšteve Stránok a slúži napríklad na zistenie zvoleného jazyka. Súbory cookie relácie vo vašom počítači nezostávajú dlho a zvyčajne a sú odstránené po zatvorení internetového prehliadača. MCCULLOCH využíva informácie uložené v cookies pre lepšiu orientáciu na záujmy užívateľov Stránok.

Ak si neželáte, aby MCCULLOCH používal súbory cookies, väčšina prehliadačov vám umožní pomocou nastavenia prehliadača upraviť prehliadač tak, aby súbory cookies neakceptoval. To však znamená, že nebudeme môcť zaručiť správnu funkciu všetkých častí našich webových stránok. Postup blokovania súborov cookie závisí na použitom prehliadači. Pokyny nájdete prostredníctvom ponuky Pomocník či inej zodpovedajúcej ponuky prehliadača.

Kvalita

MCCULLOCH sa zaväzuje podniknúť primerané kroky, aby vaše Osobné údaje, ktoré od vás dostal, boli presné, úplné a aktuálne. Zároveň sa vy zaväzujete, že poskytnete len Osobné údaje, ktoré sú v čase ich zaslania presné, úplné a aktuálne. Ak neskôr zistíte, že Osobné údaje, ktoré máme k dispozícii, nie sú presné, úplné a aktuálne, a zašlite nám písomné upozornenie, budú vaše Osobné údaje opravené.

Zabezpečenie

Hoci MCCULLOCH nemôže zaručiť, že k neoprávnenému prístupu na Stránky nikdy nedôjde, môžete si byť istí, že MCCULLOCH venuje veľkú starostlivosť zachovaniu bezpečnosti vašich osobných údajov a zamedzeniu neoprávneného prístupu k nim prostredníctvom použitia patričných technológií a interných postupov.

Odkazy na iné webové stránky

Stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. MCCULLOCH nepreveruje a nie je zodpovedný za obsah webových stránok tretích strán a ani za ochranu vašich osobných údajov. Také webové stránky môžu umiestňovať do vášho počítača vlastné súbory cookies a/alebo môžu používať iné spôsoby zhromažďovania a spracovania osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste sa pred použitím týchto stránok najprv zoznámili s ich postupmi pri ochrane osobných údajov.

Zmeny

MCCULLOCH si vyhradzuje právo podľa svojho vlastného uváženia zmeniť, upraviť, pridať alebo odobrať akúkoľvek časť týchto Zásad ochrany osobných údajov vcelku alebo po častiach, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov nadobudnú platnosť v okamihu ich zverejnenia na Stránkach. Ak budete používať Stránky po zverejnení zmien Zásad ochrany osobných údajov, bude to považované za vyjadrenie súhlasu s týmito zmenami.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov boli naposledy aktualizované 09/03/11.