Karty bezpečnostných údajov

Tu si môžete stiahnuť karty bezpečnostných údajov k výrobkom v anglickom jazyku.

Vyplňte názov výrobku alebo obj. číslo, prípadne nejaký textový reťazec. Tieto údaje slúžia na vyhľadanie dokumentácie, ktorú si môžete stiahnuť.

Upozornenie: Karty bezpečnostných údajov v slovenskom jazyku získate u našich predajcov.

Vyhlásenie podľa článku 33 nariadenia REACH