Zásady ochrany osobních údajů

Společnost McCulloch si velmi cení vašeho zájmu o společnost a její produkty. Důrazně doporučujeme, abyste si před použitím této webové stránky a jakýchkoli dílčích stránek (společně dále jen „Stránky“) pečlivě přečetli tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů specifikují, jaký druh informací společnost Husqvarna AB (publ) / MCCULLOCH nebo společnosti z její skupiny, dceřiné společnosti a pobočky (dále společně „společnost MCCULLOCH“) nebo třetí strany jménem společnosti MCCULLOCH shromažďují z těchto stránek a jaká opatření přijímají na ochranu vašich osobních údajů. Pokud se Zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, Stránky nebudete moci používat. Tyto zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času měnit, proto je pravidelně sledujte.

Obecné

Vezměte prosím na vědomí, že pro účely používání některých našich funkcí, účasti v našich aktivitách a získání přístupu k některým našim produktům či službám bude nutné, abyste v některých částech stránek poskytli informace určující vaši totožnost, například e-mailovou adresu, jméno, poštovní adresu, telefonní číslo a číslo sociálního pojištění („osobní údaje“). Proto je nezbytné, abyste plně pochopili shromažďování, používání a převod těchto osobních údajů za podmínek uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů a vyjádřili s nimi jednoznačný souhlas.

Shromažďování a používání osobních údajů a dalších informací o uživateli

Informace, které poskytnete společnosti MCCULLOCH, jsou chráněny švédskými a evropskými zákony o ochraně dat. Osobní údaje jsou zaznamenávány a spravovány společností MCCULLOCH a slouží jako pomoc při používání našich produktů a/nebo online služeb. Pokud nám poskytnete další Osobní údaje, abyste od nás na oplátku obdrželi určité informace – například brožury nebo katalogy – budeme tyto údaje shromažďovat a ukládat. Tyto údaje nám umožní vyhovět vaší žádosti o informace. Údaje budou uloženy v přiměřeně zabezpečeném a chráněném prostředí tak dlouho, jak budou podle názoru společnosti MCCULLOCH přispívat ke zlepšení komunikace s vámi. Chcete-li odstranit z našeho registru všechny své údaje nebo některé z nich, obraťte se na společnost Husqvarna UK, Preston Road, Aycliffe Business Park, Newton Aycliffe, Co.Durham, Anglie, DL5 6UP. E-mail: customer.services@husqvarna.co.uk. Společnost MCCULLOCH vás může požádat o doplňující, nepovinné údaje, které využívá, aby lépe poznala své zákazníky, kvůli provádění přímého marketingu nebo kvůli zasílání pozvánek do soutěží. Záleží pouze na Vás, zda budete na takové žádosti o doplňující informace reagovat. Společnost MCCULLOCH rovněž shromažďuje neosobní údaje o používání svých stránek. Tyto údaje jsou sbírány hromadně a jsou používány pouze pro interní účely, abychom mohli zlepšit Vaše online zkušenosti a zpříjemnit Vám návštěvu našich Stránek. Společnost MCCULLOCH může tyto údaje spojovat s osobními údaji uživatelů s cílem zjistit, kteří uživatelé používají konkrétní materiály, což nám umožňuje zlepšovat kvalitu stránek. Společnost MCCULLOCH vědomě neshromažďuje žádné osobní údaje od dětí mladších 18 let a její webová stránka není pro takovéto osoby určena. Rodičům a opatrovníkům doporučujeme, aby se aktivně zajímali o aktivity a zájmy svých dětí na internetu.

Převod osobních údajů

Společnost MCCULLOCH nebude převádět (jinak než pro účely routingu) Osobní údaje, které poskytnete na stránkách, na žádné třetí strany, s výjimkou případů, kdy (a) k tomu dáte souhlas, b) to bude vyžadováno zákonem nebo soudním příkazem, (c) to bude za účelem ochrany práv nebo majetku společnosti MCCULLOCH, d) to bude za účelem ochrany osobní bezpečnosti uživatelů stránek, e) takové údaje budou převáděny na osoby nebo společnosti, s nimiž má společnost MCCULLOCH smlouvy o interním provozu stránek nebo své obchodní činnosti nebo f) kdy se budeme důvodně domnívat, že podléhají zákonu, závaznému systému nebo smlouvě, která prosazuje zásady správného zacházení s osobními údaji a odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Společnost MCCULLOCH si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení kontaktovat příslušný orgán, pokud si všimne aktivit, které mohou být v rozporu se zákonem nebo s podmínkami užívání společnosti MCCULLOCH.

Soubory cookie

Webové stránky mohou používat technologii zvanou „soubory cookie“. Soubory cookie jsou malé textové soubory obsahující informace, které do vašeho počítače uloží webová stránka, kterou navštěvujete. Slouží ke zvýšení funkčnosti webových stránek a pomáhají nám analyzovat jejich využití. Existují dva druhy souborů cookie: První typ se používá k „zapamatování“ informací, jako je vaše uživatelské jméno nebo heslo. V počítači se uchovává tak dlouho, dokud se nerozhodnete z této předplacené služby odhlásit. Pokud nepoužíváte funkci „Nežádejte mě v budoucnu o uživatelské jméno a heslo“, takové soubory cookie se do vašeho počítače nikdy neuloží.

Druhý typ se označuje jako „relační soubory cookie“. Slouží například ke sledování toho, jaký jazyk webové stránky jste si zvolili. Při vaší návštěvě webové stránky jsou takové soubory cookie dočasně uloženy v paměti vašeho počítače. Dočasný soubor cookie není ve vašem počítači uložen dlouho a po zavření webového prohlížeče obvykle zmizí. Používáním souborů cookie se společnost MCCULLOCH snaží lépe zacílit relevantní informace na návštěvníky svých stránek.

Soubory cookie využívané společností MCCULLOCH zahrnují:

○ Google Analytics – zajišťuje měření návštěvnosti webu. Tento soubor cookie se odstraní po určitém počtu dní/let od návštěvy webu.

○ Crazy Egg – tento soubor cookie poskytuje společnosti Flymo informace, díky nimž je možné navrhnout lepší, uživatelsky přívětivější webové stránky. Sada souborů cookie sleduje, zda se jedná o nového nebo vracejícího se návštěvníka. Tento soubor cookie se automaticky smaže pět let po poslední návštěvě.

Pokud nesouhlasíte s používáním souborů cookie společností MCCULLOCH, většina prohlížečů umožňuje soubory cookie odmítnout pomocí změny nastavení prohlížeče. Tento krok však může omezit funkčnost a možnosti vašeho používání webových stránek.

Kvalita

Společnost MCCULLOCH se zavazuje přijmout přiměřené kroky k zajištění toho, aby osobní údaje, které od vás shromažďujeme, byly přesné, úplné a aktuální. Je však Vaší povinností poskytnout pouze Osobní údaje, které jsou v době shromažďování přesné, úplné a aktuální. Pokud později zjistíte, že osobní údaje, které máme k dispozici, nejsou přesné, úplné a aktuální, přijmeme na základě vašeho písemného upozornění přiměřené kroky, abychom osobní údaje opravili.

Zabezpečení

Ačkoli společnost MCCULLOCH nemůže neoprávněný přístup k informacím zcela vyloučit, můžeme vás ujistit, že společnost MCCULLOCH vynakládá velké úsilí na zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů a na prevenci neoprávněného přístupu k takovým údajům používáním vhodné technologie a vnitřních postupů.

Jiné webové stránky

Stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Společnost MCCULLOCH nekontroluje webové stránky třetích stran, které mohou být formou odkazu ze Stránek zpřístupněny, ani nenese odpovědnost za jejich obsah a procesy ochrany osobních údajů. Takové webové stránky mohou do vašeho počítače umísťovat své vlastní soubory cookie a/nebo mít jiné způsoby shromažďování a zpracování osobních údajů. Doporučujeme vám před použitím takových webových stránek třetích stran seznámit se s jejich procesy ochrany osobních údajů.

Změny

Společnost MCCULLOCH si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení kdykoli změnit, upravit, přidat nebo odstranit jakoukoli část těchto zásad ochrany osobních údajů bez předchozího upozornění. Změny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění na Stránkách. Budete-li po jakékoli změně v těchto Zásadách ochrany osobních údajů pokračovat v používání Stránek, bude to považováno za přijetí těchto změn.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány 25. 3. 2014.