International België (nl) Belgique (fr) Česká Republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Polska Schweiz (de) Suisse (fr) Svizzera (it) Slovenija Slovensko Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich

Sådan installeres McCulloch-robotplæneklipperen

McCulloch-robotplæneklipperen giver dig den perfekte græsplæne og giver dig samtidig mere tid til at nyde de ting, du kan lide at gøre.

how to robotic

Placering af ladestationen

Det første, du skal gøre, er at lave en enkel skitse af din have for at få et overblik. Dette vil hjælpe dig med at planlægge placeringen af afgrænsningskablet og guidekablet.

For at gøre dette skal du forstå formålet med kabler. Afgrænsningskablet bestemmer klippeområdet, som robotplæneklipperen aldrig kører udenfor. Det kan også afgrænse mindre områder i haven.

Guidekablet leder robotplæneklipperen tilbage til ladestationen, når den skal oplades, men også hen til plæneområder, der kan være svære at nå, hvis der er smal passage.

I en åben have skal ladestationen placeres på et centralt sted.

Men i en have som denne er det en god idé at placere den i et hjørne og føre guidekablet gennem smalle passager til afsidesliggende plæneområder. Derefter kan du programmere robotplæneklipperen til at følge guidekablet og klippe på forskellige placeringer, afhængigt af størrelse.

Når du skal beslutte, hvor ladestationen skal placeres, skal du også tage placeringen af en stikkontakt i betragtning.

Først skal du bare placere stationen. Lad være med at fastgøre den med skruerne endnu.

Senere skal du justere bagsiden af ladestationen med afgrænsningskablet. For at robotplæneklipperen kan fungere optimalt skal der være 1,50 meter fri plads til siderne og to meter foran ladestationen.

Placeringen skal være jævn for at sikre, at robotplæneklipperen uden problemer kan køre ind i ladestationen. Hvis det er muligt, skal du vælge en skyggefuld placering.

Herefter kan du begynde at klippe græsset, så snart du har udført installationen. Vi anbefaler, at robotplæneklipperen oplades på dette tidspunkt. Tilslut lavspændingskablet til ladestationen og strømforsyningen til stikkontakten.

Tænd for hovedafbryderen, og skub robotplæneklipperen ind i ladestationen. Robotplæneklipperen vil nu begynde at oplade. Viser ikke, at afbryderknappen slås til.

Udlægning af afgrænsningskabel og pløkker

Begynd med at lægge afgrænsningskablet ved ladestationen. Forbered ca. 50 cm ekstra kabellængde, og fastgør det med en pløk.

Da robotplæneklipperen altid passerer kablet et par centimeter, før den vender, skal kablet lægges med forskellige afstande til forhindringer.

Her kan linealen være nyttig. Den har tre fortrykte afstande.

Foran hårde vægge skal du bruge 30 cm afstand. Ellers vil robotplæneklipperen kollidere med væggen ved hvert sving.

Ved blomsterbede, hvor der ikke er risiko for kollision, er en afstand på 20 cm tilstrækkelig. Hvis afstanden er mindre, kan robotplæneklipperen køre ud over kanten og sidde fast.

I nærheden af asfalterede stier, som er på niveau med plænen, anbefaler vi en afstand på 5 centimeter. Robotplæneklipperen vil bruge en del af stien til at dreje, og alt græs bliver klippet.

Men hvis du har stier med hård overflade, som f.eks. opdeler plænen, kan du blot lade robotplæneklipperen passere hen over dem.

På grusstier er der risiko for, at robotplæneklipperen kan sidde fast. Derfor skal du have en afstand på 20 cm til grusstier.

Omkring bassiner skal du bruge 30 cm afstand, og der bør også være en barriere i ca. 15 cm højde.

Alle disse afstande er vejledende. For at optimere dine klipperesultater kan du justere kablet, når du først har lært, hvordan robotplæneklipperen opfører sig i din have.

Anbring pløkkerne på jævne plænearealer med en afstand af ca. 70 cm.

Denne afstand er kun vejledende og afhænger af, hvordan jævn din plæne er. Hvis en ujævn græsplæne forårsager, at kablet er placeret over plænen, skal du bruge en ekstra pløk til at løse problemet. Ellers er der risiko for, at robotplæneklipperen vil klippe kablet over.

Alternativt kan du også lave en tynd rille i plænen med en spade, som vist her. Læg kablet ca. 5 cm ned i jorden. Dette er en god løsning, hvis græsplænen er meget ujævn, hvis du ønsker at lufte plænen uden problemer, eller hvis du ønsker at skjule kablerne under installationen. Men selv hvis du lægger kablet på jorden, vil det være groet helt over efter et par måneder.

Ø- og kollisionssensor

Hvis der er områder eller forhindringer på din græsplæne, hvor du ikke ønsker, at din robotplæneklipper skal klippe, skal du oprette øer med afgrænsningskablet.

Læg kablet fra havens kant til og rundt om forhindringen. Retningen er meget vigtig. Du skal undgå at krydse kablet. Du skal betragte det som en udvidelse af afgrænsningskablet. Hvis du fører kablet fra højre, skal du starte i højre side af forhindringen.

Når du lukker cirklen, skal du placere kablerne tæt sammen på vejen tilbage.

Når kablerne er placeret tæt på hinanden, bliver signalet annulleret. Dette gør, at robotplæneklipperen ikke registrerer et signal og blot kører forbi.

Hvis kablerne lægges over kryds, kan robotplæneklipperen ikke genkende dette som en ø og kan ikke passere. Så vil den stoppe, og du får vist en fejlmeddelelse på skærmen.

Hvis du har flere forhindringer, som ligger tæt på hinanden, kan du gøre følgende.

Kabinettet på McCulloch-robotplæneklipperen er udstyret med kollisionssensorer, der får plæneklipperen til stoppe og skifte retning, når den rammer noget. Da den er designet til regelmæssigt at håndtere blide bump, behøver forhindringer såsom træer og mure ikke altid at være indhegnet af afgrænsningskablet.

Det er imidlertid vigtigt, at træet ikke har synlige rødder.

RM 600, RM 1000 ROB600, ROB1000

Ekstra kabel

Igen er det en god idé i starten at lave en skitse over din have, da guidekablet senere skal forbindes med afgrænsningskablet på et centralt sted over for ladestationen. Hvis du på forhånd har planlagt dette sted, kan du afsætte ca. 10 cm ekstra kabellængde på dette sted.

Når du vender tilbage til ladestationen, skal du afsætte 50 cm kabel til sammenslutningen, og derefter skære kablet over.

Udlægning af guidekablet

Nu er det tid til nedlægning af guidekablet. Guidekablet leder robotplæneklipperen tilbage til ladestationen, når den skal oplades, men også hen til plæneområder, der kan være svære at nå, hvis der er smal passage.

Hvis du har en åben have, skal du lægge kablet ned i den side, som er modsat ladestationen. Hvis du har et afsidesliggende plæneområde i din have, skal du føre kablet til dette område.

Når robotplæneklipperen skal oplades, søger den hen til guidekablet.

Vend ladestationen på hovedet, og fastgør guidekablet ind i låsene i bunden af ladestationen. Lad 50 cm være fri for sammenslutning.

Sørg for, at kablet ligger lige de sidste to meter før ladestationen. Brug pløkkerne og anbring kablet på samme måde som afgrænsningskablet. Lav ikke skarpe hjørner, men prøv at afrunde dem ved at indsætte ekstra pløkker. Hold også afstand til forhindringer, da robotplæneklipperen vil følge kablet op til en meter forskudt.

Hvis guidekablet passerer en skråning, skal du lægge kablet diagonalt, så robotplæneklipperen får optimal trækkraft.

Fortsæt, indtil du når det planlagte sted ved enden af plænen. Hvis du allerede har planlagt dette sted, da du placerede afgrænsningskablet, har du afsat ekstra kabellængde til at forbinde guidekablet med afgrænsningskablet. Hvis ikke, kan det være nødvendigt at forlænge kablet med en muffe. Skær afgrænsningskablet og guidekablet.

Brug denne muffe – den har tre huller – og træk alle tre kabler til bunden af muffen. Det er ligegyldigt, til hvilket hul du trækker kablerne. Klem sammen om muffen med en tang. Bemærk, at stikket er fyldt med fedt, der gør det modstandsdygtigt i al slags vejr.

Brug pløkker til at fastgøre alt i plænen.

I denne video har vi lavet et par forskellige haveinstallationer. I manualen kan du finde flere eksempler, der kan være nyttige for den enkelte installation.

Smalle passager

Hvis du har en have med et afsidesliggende plæneområde, er det en god idé at tilslutte guidekablet her.

I passagen er minimumafstanden mellem afgrænsningskablerne 60 cm.

Da robotplæneklipperen forsøger at undgå at lave spor i plænen, følger den guidekablet i forskellige afstande.

Robotplæneklipperen kører altid til venstre for guidekablet mod ladestationen. Derfor skal guidekablet placeres tættere på det højre afgrænsningskabel, set fra denne vinkel.

I dette tilfælde er der to afsidesliggende plæneområder. Her kan du gøre følgende:

En mulighed er at placere ladestationen på et af de afsidesliggende områder – hvor den også vil være skjult i baghaven – og lægge guidekablet gennem begge smalle passager. I robotplæneklipperens indstillinger kan du programmere den til at starte i de forskellige områder efter størrelse.

Den anden mulighed er at placere ladestationen i hovedområdet. I dette tilfælde bør du altid lægge kablet gennem den mindste passage. Derefter kan du indstille robotplæneklipperen til at følge afgrænsningskablet til det andet afsidesliggende plæneområde.

ROB Rob action photography

Kabeltilslutning

Nu er vi næsten færdige med installationen af robotplæneklipperen fra McCulloch. Du mangler blot at forbinde alle kablerne.

På den bageste del af ladestationen er der tre kabelender, der skal være udstyret med tilslutninger.

Sørg for at afsætte yderligere 5 cm af kablet til kontakterne på ladestationen. Sæt kablet ind i tilslutningen, fold over og klem med en tang. Skær overskydende kabel af. Når du har klaret alle tre, skal du tilslutte dem. Vigtigt: Afgrænsningskablet fra venstre side skal være tilsluttet til venstre tilslutning og omvendt. Til slut skal du forbinde guidekablet med den tilslutning, der er markeret med blåt.

Placer ladestationen på jorden, og fastgør den med de medfølgende skruer. Sørg for, at kablerne ikke kan komme i kontakt med robotplæneklipperen.

Hvis installationen er udført korrekt, vil lysdioden i ladestationen lyse konstant grønt, og robotplæneklipperen kan begynde at arbejde.

Sekundære områder

Hvis din have er opdelt i flere områder, som er adskilt, f.eks. med grusstier, kanter eller terrasser, der gør områderne utilgængelige for robotplæneklipperen, eller hvis du har en forhave, kan du oprette flere arbejdsområder og ganske enkelt løfte robotplæneklipperen fra sted til sted.

Når afgrænsningskablet lægges ud, skal du vælge et egnet sted fra det primære til det sekundære område. Før kablet hen til det andet område, og fortsæt med at udlægge afgrænsningskablet omkring det sekundære område. Pas på, at kablet ikke krydser.

Du kan tilføje sekundære områder under installationen, eller du kan tilføje dem senere.

Når du ønsker at klippe det sekundære område, skal du sikre dig, at robotplæneklipperen er fuldt opladet, og derefter løfte den hen til området. Gå til menuen og vælg manuel tilstand. Tryk på knappen Start, og lad robotplæneklipperen arbejde, indtil batteriet er afladet. Sæt robotplæneklipperen tilbage til ladestationen for at oplade – gentag processen, indtil det sekundære område er klippet færdigt.

Husk at nulstille menuen til automatisk tilstand, når du vil klippe hovedområdet.

Opstart af robotplæneklipper

Før du starter din McCulloch-robotplæneklipper, skal du fjerne objekter såsom grankogler, børns legetøj og mindre forhindringer fra plænen.

Følg installationsguiden.

Hvis du foretrækker det, kan du bare lade din robotplæneklipper arbejde med fabriksindstillingerne, men vi anbefaler, at du foretager dine egne personlige indstillinger, som passer til din have.

Læs instruktionsbogen til McCulloch-robotplæneklipperen for detaljerede menuoplysninger.

I begyndelsen skal du indstille klippehøjden til maksimal højde. Efter et par dage kan du begynde at sænke klippehøjden.

Din nye robotplæneklipper vil starte med en test af installationen, og robotplæneklipperen vil derefter gå i gang.

Du kan til enhver tid kontrollere, at robotplæneklipperen kan finde vej til ladestationen.

Placer robotplæneklipperen, så den peger imod guidekablet.

Gå til menuen og vælg Test.

Når du starter robotplæneklipperen, bør den følge guidekablet hele vejen tilbage til ladestationen og lægge til der.

Indstil robotplæneklipperen til automatisk tilstand. Denne tilstand bruges normalt. Observer robotplæneklipperen, mens den klipper. Se især, hvordan den holder den ønskede afstand til forhindringer. Normalt er du nødt til at justere kablet et par steder.

R1000
RM 600, RM 1000 ROB600, ROB1000
Arbejdsområdekapacitet 1000 m² ±20%
Klippehøjde, min-maks 20-50 mm
Alarm Ja