International België (nl) Belgique (fr) Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich

Üldteave

Altpoolt leiate vastused McCullochi klienditeenindusele kõige sagedamini esitatavatele küsimustele.

Kuidas hoiustada kütust?

1. Ärge hoidke kütusenõud või seadet kohas, kus on lahtine tuli, sädemed või süüteleek (nt veeboiler) ega muude seadmete peal.

2. Kasutage ainult selleks otstarbeks mõeldud bensiinikanistrit.

3. Ärge kunagi hoidke ega täitke nõusid sõidukis või veoki kastis, millel on plastvooder.

4. Tankimisel asetage kanister alati maapinnale, sõidukitest eemale.

Mu kahetaktiline seade käivitub ja sureb siis välja, miks see juhtub?

Sellel võib olla mitu põhjust.

1. Vana kütus: asendage värske kütusega.

2. Karburaatorit on vaja reguleerida: pöörduge remonditööde asjus edasimüüja poole.

3. Kütusetorustik või kütusefilter on saanud kahju: pöörduge remonditööde asjus edasimüüja poole.

4. Süüteküünal on määrdunud või saanud kahju: asendage õiget tüüpi süüteküünlaga.

Kui need soovitused ei lahenda probleemi, pöörduge kohaliku volitatud hoolduskeskuse poole.

Kuidas segada õigesti kahetaktiõli ja bensiini?

Teavet kütuse õige käsitsemise kohta vaadake kasutusjuhendist.

Nõuanded kütuse õigeks segamiseks.

 • Kasutage bensiini ja õli omavaheliseks segamiseks alati puhast anumat, mis on ette nähtud kütuse jaoks.
 • Kõigepealt valage anumasse alati pool segatavast bensiinist, lisage kogu õlikogus, segage (loksutage) kütusesegu, lisage ülejäänud bensiin.
 • Ärge segage korraga rohkem kütust, kui on üheks kuuks vaja.
 • Segage (loksutage) kütusesegu hoolikalt enne seadme kütusepaagi täitmist.
 • Kasutage alati tootja määratud seguvahekorda.

Mootor sureb välja, kaotab/kaotas võimsust või seda on raske käivitada (neljataktiline)

Mootor võib surra välja lihtsa kasutusvea või mootori rikke tõttu.

 • Kütus: veenduge, et niidukil pole kütus otsa saanud.

 • Õli: teatud mootoritel on väljalülitusfunktsioon, mis kaitseb mootorit kahjustuste eest, kui õlitase langeb liiga madalale. Kontrollige õlitaset ja lisage õli tähiseni FULL (Täis), kui mõõtevarda järgi on õlitase liiga madal. Mootorit ei käitata täiskiirusel: lõikeosa rakendamise alguses ja selle ajal peab mootor töötama täisgaasil. See tagab, et mootor töötab ettenähtud kiirusevahemikus ja toodab piisavalt võimsust lõikeosa ja veosüsteemi käitamiseks.

 • Korralised hooldustööd: Kasutusjuhendis olev hooldusgraafik põhineb tavalistel intervallidel ja aitab säilitada niiduki tipptõhusust. Mootor ei tööta korralikult ega tõhusalt, kui õhufilter on määrdunud/ummistunud, süüteküünal on määrdunud, kütus on saastunud/vana või kui kütusefilter on ummistunud.

 • Korraga lõigatakse liiga palju muru: mootor võib välja surra, kui korraga lõigatakse liiga palju pikka muru. Rusikareeglina tohiks muru kõrgusest niita 1/3.
Kui ülaltoodud lahendustest polnud abi, siis võib olla vaja viia niiduk põhjalikuks ülevaatamiseks, diagnoosimiseks ja remontimiseks volitatud teeninduskeskusesse.

Mu garantiinõue lükati tagasi ja ma pidin ise remondi eest tasuma, miks?

Meie garantiipoliitikas on selgelt sätestatud, et komponendi tootmis- või montaažidefekti korral (s.t materjali- või kvaliteediviga) katab garantii remondikulud, kui täidetud on teatud tingimused, kaasa arvatud, kuid mitte üksnes järgmised tingimused.

 • Peab olema originaalomanik, kellel on ostukuupäevaga originaalostukviitung.
 • Peab olema garantiiperioodil vastavalt ostu ajal määratletud kasutustüübile ja garantiiperioodile.
 • Seade peab olema hooldatud vastavalt kasutusjuhendile.
 • Seadet ei tohi olla valesti kasutatud ega kasutatud mittesihtotstarbeliselt ja vastuolus ettenähtud kasutusnõuetega.
 • Ebaõige või vale kasutamise või puuduliku hooldamise tagajärjel tekkinud kahjustused ei kuulu garantii alla, nende eest vastutab omanik.
 • Garantiinõue ei kehti ka juhul, kui omanik ei esita ostukuupäevaga originaalostukviitungit, sel juhul vastutab omanik remondikulude tasumise eest.

VAADAKE KA...