Πολιτική απορρήτου

Η McCulloch εκτιμά το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία και τα προϊόντα της. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικτυακή τοποθεσία ή οποιαδήποτε δευτερεύουσα τοποθεσία υπάγεται σε αυτή (εφεξής καλούμενες συνολικά "Τοποθεσία"), σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική απορρήτου.

Στην παρούσα Πολιτική απορρήτου προσδιορίζεται το είδος των πληροφοριών που συλλέγουν από την Τοποθεσία η Husqvarna AB (publ)/MCCULLOCH, οι εταιρείες του ομίλου, οι θυγατρικές εταιρείες και τα υποκαταστήματα αυτών (εφεξής καλούμενες συνολικά MCCULLOCH) ή τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό της MCCULLOCH, καθώς και τα μέτρα που εφαρμόζονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν δεν συμφωνείτε με την Πολιτική απορρήτου, μην χρησιμοποιήσετε την Τοποθεσία. Η παρούσα Πολιτική απορρήτου μπορεί να υφίσταται περιοδικά τροποποιήσεις. Για το λόγο αυτό, φροντίστε να τη διαβάζετε τακτικά.

Γενικά

Για να συμμετάσχετε σε μερικές από τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητές μας ή για να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποια από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, πρέπει να δώσετε σε συγκεκριμένες περιοχές της τοποθεσίας ορισμένες πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας, όπως η διεύθυνση email, το όνομα, η ταχυδρομική διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου ή ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισής σας (εφεξής "Προσωπικά στοιχεία"). Επομένως, πρέπει να κατανοήσετε και να δώσετε ρητά τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, τη χρήση και τη μεταφορά των εν λόγω Προσωπικών στοιχείων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου.

Συλλογή και χρήση προσωπικών στοιχείων και άλλων πληροφοριών του χρήστη

Οι πληροφορίες που υποβάλλετε στην MCCULLOCH προστατεύονται από την ισχύουσα Σουηδική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Η MCCULLOCH καταχωρεί και διαχειρίζεται τα Προσωπικά στοιχεία, τα οποία χρησιμοποιεί για να βελτιώνει τη χρήση των προϊόντων ή/και των διαδικτυακών υπηρεσιών της. Όταν μας παρέχετε πρόσθετα Προσωπικά στοιχεία για να σας αποστείλουμε πληροφορίες, όπως διαφημιστικά φυλλάδια και καταλόγους, εμείς συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα εν λόγω στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά μας επιτρέπουν να διεκπεραιώσουμε το αίτημά σας για την παροχή πληροφοριών. Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον για όσο διάστημα κρίνει η MCCULLOCH ότι θα βοηθήσουν στην καλύτερη επικοινωνία μαζί σας. Εάν θέλετε να διαγράψετε ορισμένα ή όλα τα στοιχεία σας από το μητρώο μας, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση Husqvarna UK, Preston Road, Aycliffe Business Park, Newton Aycliffe, Co.Durham, England, DL5 6UP. Email: customer.services@husqvarna.co.uk. Η MCCULLOCH μπορεί να σας ζητήσει να δώσετε προαιρετικά κάποιες επιπλέον πληροφορίες με σκοπό να σας γνωρίσει καλύτερα ως πελάτη, να σας προωθεί απευθείας τα προϊόντα της ή να σας αποστέλλει προσκλήσεις συμμετοχής σε διαγωνισμούς. Εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να αποδεχτείτε τέτοιου είδους αιτήματα για την παροχή επιπλέον πληροφοριών. Η MCCULLOCH συλλέγει επίσης μη προσωπικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείται η Τοποθεσία. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται συγκεντρωτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για εσωτερικούς σκοπούς, καθώς μας βοηθούν να βελτιώνουμε τη διαδικτυακή εμπειρία σας και να σας διευκολύνουμε κατά την επίσκεψή σας στην Τοποθεσία. Η MCCULLOCH μπορεί να συσχετίσει αυτές τις πληροφορίες με τα Προσωπικά στοιχεία σας, προκειμένου να προσδιορίσει το υλικό στο οποίο έχετε πρόσβαση ως χρήστης. Αυτή η διαδικασία μας βοηθά να βελτιώνουμε την Τοποθεσία. Η MCCULLOCH δεν συλλέγει εν γνώσει της Προσωπικά στοιχεία από παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών και η διαδικτυακή της τοποθεσία δεν απευθύνεται σε τέτοιο κοινό. Συνιστούμε στους γονείς και τους κηδεμόνες να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή όσον αφορά τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών τους στο Διαδίκτυο.

Διαβίβαση προσωπικών στοιχείων

Η MCCULLOCH δεν θα διαβιβάσει σε τρίτους (παρά μόνο για σκοπούς δρομολόγησης) τα Προσωπικά στοιχεία που παρέχετε στην Τοποθεσία, εκτός αν: (α) έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας, (β) απαιτείται από τη νομοθεσία ή από σχετική δικαστική απόφαση, (γ) απαιτείται για την προστασία και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή των περιουσιακών στοιχείων της MCCULLOCH, (δ) απαιτείται για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών της Τοποθεσίας, (ε) είναι πρόσωπα ή εταιρείες που έχουν συνάψει σύμβαση με τη MCCULLOCH για την εκτέλεση των εσωτερικών λειτουργιών της Τοποθεσίας ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, (στ) κρίνουμε εύλογα ότι υπόκεινται σε κάποιο νόμο, δεσμευτικό πρόγραμμα ή σύμβαση που στηρίζει τις αρχές της δίκαιης διαχείρισης και της επαρκούς προστασίας των Προσωπικών στοιχείων. Η MCCULLOCH διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, με την αρμόδια αρχή, σε περίπτωση που αντιληφθεί κάποια ενέργεια η οποία παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή τους όρους χρήσης της MCCULLOCH.

Cookies

Η παρούσα Τοποθεσία μπορεί να χρησιμοποιεί την τεχνολογία των "cookies". Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της Τοποθεσίας, καθώς και για την ανάλυση της χρήσης του. Υπάρχουν δύο είδη cookies: Το ένα είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται για την "απομνημόνευση" πληροφοριών, όπως το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασής σας, τα οποία παραμένουν αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας μέχρι να αποφασίσετε να αποσυνδεθείτε από αυτήν την υπηρεσία εγγραφής. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Να μην ζητείται όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης στο μέλλον", δεν θα αποθηκεύονται τέτοια cookies στον υπολογιστή σας.

Το άλλο είδος είναι τα λεγόμενα cookies περιόδου λειτουργίας. Αυτά τα cookie καταγράφουν, για παράδειγμα, τη γλώσσα που έχετε επιλέξει στην ιστοσελίδα. Κατά την επίσκεψη σε μια τοποθεσία, αυτά τα cookies αποθηκεύονται προσωρινά στη μνήμη του υπολογιστή σας. Τα cookies περιόδου λειτουργίας δεν αποθηκεύονται για μεγάλο χρονικό διάστημα στον υπολογιστή σας και συνήθως διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης. Η MCCULLOCH χρησιμοποιεί αυτά τα cookies προκειμένου να προσφέρει στους επισκέπτες της Τοποθεσίας τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν περισσότερο.

Στα cookies που χρησιμοποιεί η MCCULLOCH περιλαμβάνονται τα εξής:

○ Google Analytics: Μετρά τη διαδικτυακή κίνηση στην τοποθεσία. Αυτό το cookie λήγει μετά από ορισμένες ημέρες/έτη από την επίσκεψή σας στην τοποθεσία.

○ Crazy Egg: Αυτό το cookie παρέχει στην Flymo πληροφορίες που την βοηθούν να σχεδιάζει αποτελεσματικότερα την τοποθεσία Web της, ώστε να παρέχει μια καλύτερη εμπειρία στους χρήστες. Το cookie που δημιουργείται μετρά αν είστε νέος επισκέπτης ή επιστρέφετε ξανά στην τοποθεσία. Το cookie λήγει αυτόματα 5 έτη μετά την τελευταία σας επίσκεψη.

Εάν δεν θέλετε να γίνεται χρήση των cookies από τη MCCULLOCH, τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης παρέχουν τη δυνατότητα απόρριψης των cookies με κατάλληλη προσαρμογή των ρυθμίσεών τους. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να περιοριστούν οι λειτουργίες και τα προνόμια που σας προσφέρει η Τοποθεσία.

Ποιότητα

Η MCCULLOCH δεσμεύεται να λαμβάνει εύλογα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζει ότι τα Προσωπικά στοιχεία που συλλέγει από εσάς είναι ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα.. Ωστόσο, υποχρεούστε και εσείς να παρέχετε μόνο Προσωπικά στοιχεία τα οποία είναι ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα κατά τη στιγμή της συλλογής. Εάν διαπιστώσετε σε μεταγενέστερο στάδιο ότι τα Προσωπικά στοιχεία που τηρούμε δεν είναι ακριβή, πλήρη ή ενημερωμένα, ενημερώστε μας εγγράφως, για να λάβουμε εύλογα μέτρα για τη διόρθωσή τους.

Ασφάλεια

Παρόλο που η MCCULLOCH δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν περιπτώσεις μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, σας διαβεβαιώνουμε ότι η MCCULLOCH μεριμνά ιδιαίτερα για τη διατήρηση της ασφάλειας των Προσωπικών στοιχείων σας και την πρόληψη της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτά, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνολογικά μέσα και εσωτερικές διαδικασίες.

Άλλες τοποθεσίες Web

Η Τοποθεσία μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων. Η MCCULLOCH δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή τις πολιτικές απορρήτου διαδικτυακών τοποθεσιών τρίτων, προς τις οποίες μπορεί να υπάρχουν συνδέσεις από την Τοποθεσία. Αυτές οι διαδικτυακές τοποθεσίες μπορεί να τοποθετήσουν δικά τους cookie στον υπολογιστή σας ή/και να εφαρμόζουν διαφορετικούς τρόπους συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων. Προτού χρησιμοποιήσετε διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων, σας συνιστούμε να ενημερωθείτε σχετικά με τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου.

Αλλαγές

Η MCCULLOCH διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, να τροποποιεί, να προσθέτει ή να καταργεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Πολιτικής απορρήτου, εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οποιαδήποτε μεταβολή στην παρούσα Πολιτική απορρήτου θα τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της δημοσίευσής της στην Τοποθεσία. Εάν μετά από οποιαδήποτε μεταβολή της Πολιτικής απορρήτου συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Τοποθεσία, θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί τη σχετική μεταβολή.

Αυτή η Πολιτική απορρήτου ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 25/03/14.