Κεφαλές χορτοκοπής

Εξαιρετικά ανθεκτικές ανταλλακτικές κεφαλές χορτοκοπτικού.