Bendroji informacija

Toliau rasite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus „McCulloch“ techninės priežiūros komandos darbuotojams.

Kaip laikyti degalus?

1. Niekada nelaikykite kuro bakelio arba gaminio šalia atviros liepsnos, kibirkščių ar uždegiklių, pvz., prie vandens šildytuvų ar kitų įrenginių.

2. Naudokite tik sertifikuotą kuro bakelį

3. Niekuomet nelaikykite ir nepildykite kuro bakelio automobilyje, sunkvežimiuose arba priekabose su plastikine danga.

4. Pildydami bakelius visada pastatykite ant žemės, toliau nuo transporto priemonės.

Užvedus dvitaktį variklį, jis užgęsta. Kodėl?

Tai galėjo atsitikti dėl daugelio priežasčių.

1. Seni degalai – pakeiskite šviežiais degalais.

2. Reikia reguliuoti karbiuratorių – kreipkitės į atstovą dėl remonto.

3. Pažeista degalų linija arba degalų filtras – kreipkitės į atstovą dėl remonto.

4. Sugedusi arba pažeista uždegimo žvakė – pakeiskite tinkama uždegimo žvake.

Jeigu tai nepadeda išspręsti problemos, kreipkitės į vietos įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Kaip tinkamai sumaišyti dvitakčio variklio alyvą ir benziną?

Apie tinkamas atsargumo priemones naudojant degalus žr. operatoriaus instrukcijoje.

Patarimai, kaip tinkamai sumaišyti:

 • Benziną ir alyvą visada maišykite švariame degalams skirtame bakelyje.
 • Pirmiausiai supilkite pusę numatomo naudoti benzino, įpilkite visą alyvos kiekį, sumaišykite (suplakite) degalų mišinį, supilkite likusią benzino dalį.
 • Degalų mišinio neruoškite daugiau kaip 1 mėnesiui į priekį.
 • Gerai išmaišykite (suplakite) degalų mišinį prieš pildami jį į įrenginio baką.
 • Sumaišykite tinkamu santykiu, kaip nurodo gamintojas.

Variklis gęsta, praranda / prarado galią arba variklį sudėtinga užvesti (keturtaktis)

Variklio sustojimo priežastys gali būti įvairios – nuo paprastos eksploatavimo klaidos iki variklio gedimo.

 • Degalai: patikrinkite, ar vejapjovėje nesibaigė degalai.

 • Alyva: Kai kuriuose varikliuose veikia žemo alyvos lygio išjungimo funkcija, kad apsaugotų variklius, kai alyvos lygis per žemas. Patikrinkite alyvos lygį ir, jei lygio matuoklis rodo, kad alyvos per mažai, pripildykite jos iki žymės. Variklis veikia ne visomis apsukomis: Pradedant naudoti ir naudojant agregatą, įjungti visas variklio apsukas. Tai užtikrina, kad variklis veikia projektinių apsukų diapazone, ir sukuriama pakankama galia agregatui ir pavaros sistemai veikti.

 • Reguliari priežiūra: Priežiūros planas savininko vadove pagrįstas įprastais laiko intervalais ir skirtas didžiausiam vejapjovės efektyvumui išlaikyti. Variklis veiks blogai arba neefektyviai, kai užterštas arba užsikimšęs oro filtras, apdegusi uždegimo žvakė, užteršti ar pasenę degalai arba pažeistas ar užsikimšęs duslintuvas.

 • Pjaunate per daug žolės vienu metu: pjaunant per daug aukštos žolės, variklis gali sustoti. Bendroji nykščio taisyklė – pjauti 1/3 bendro žolės aukščio.
Jeigu anksčiau pateikti sprendimai nepadeda, vejapjovę turėtų tinkamai patikrinti ir suremontuoti įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.

Man nebuvo taikoma garantija ir privalėjau susimokėti už remontą. Kodėl?

Mūsų garantinės sąlygos aiškiai nurodo, kad jeigu dalis pagaminta netinkamai arba netinkamai surinkta (t. y. medžiagos arba darbo brokas), garantija padengs remonto išlaidas, jeigu laikomasi tam tikrų kitų kriterijų, įskaitant, bet neapsiribojant, toliau nurodytus.

 • Turi būti pirminis savininkas ir turėti originalų pardavimo kvitą su nurodyta data.
 • Turi būti nepasibaigęs garantijos laikotarpis, apibrėžiamas pagal naudojimo tipą, ir garantijos laikotarpis, nurodytas įsigijimo metu.
 • Turi būti prižiūrimas pagal naudojimosi instrukciją.
 • Turi būti nenaudotas netinkamai arba naudotas ne pagal numatytą ir patvirtintą paskirtį.
 • Gedimams dėl nederamo arba netinkamo naudojimo, blogos priežiūros garantija netaikoma ir už juos atsakingas naudotojas.
 • Nepateikus originalaus pardavimo kvito su data, garantiniai įsipareigojimai taip pat netaikomi ir už visas su remontu susijusias išlaidas atsakingas naudotojas.

TAIP PAT ŽIŪRĖKITE...