International België (nl) Belgique (fr) Česká Republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Polska Schweiz (de) Suisse (fr) Svizzera (it) Slovenija Slovensko Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich

Dažnai užduodami klausimai: Vejos traktoriukai

Toliau rasite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie „McCulloch“ vejos traktoriukus.

Neveikia mano traktoriuko stabdžiai. Kaip reguliuoti stabdžius?

Jeigu važiuodamas didžiausiu greičiu, aukščiausia pavara ant lygaus, sauso betono arba asfalto dangos traktoriukas sustoja toliau nei už 1,5 metro, reikia reguliuoti stabdžius ir (arba) pakeisti stabdžių kaladėles.

1. Pastatykite traktoriuką ant lygaus paviršiaus ir iki galo nuspauskite sankabos / stabdžių pedalą ir užfiksuokite stovėjimo stabdį.

2. Atjunkite transmisiją nustatę svirtį į „laisvosios eigos“ arba „išjungimo“ padėtį. Svirtį reikia ištraukti iki galo.

3. Rankomis pastumkite traktoriuką į priekį – galiniai ratai turi užsiblokuoti ir slysti. Jeigu stabdžiai neužsiblokuoja ir neslysta, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą savo regione, kad sureguliuotų stabdžius arba pakeistų stabdžių kaladėles.

Mano traktoriukas veikia netinkamai. Jis gerai užsiveda, tačiau veikia labai nelygiai ir dūmyja. Kokia gali būti problemos priežastis?s?

Patikrinkite alyvos lygį. Įpylus į variklį per daug alyvos, variklis gali per daug dūmyti.

Patikrinkite, ar oro sklendės svirtelė nustatyta išjungimo padėtyje.

Kaip patikrinti vejos traktoriuko stabdžius?

1 veiksmas. - Pastatykite traktoriuką ant sausos, lygios betono arba asfalto dangos, tada iki galo nuspauskite sankabos pedalą ir įjunkite stovėjimo stabdį.

2 veiksmas. - Atjunkite transmisiją nustatydami traktoriuko gale esantį laisvosios eigos valdiklį į transmisijos atjungimo padėtį.

3 veiksmas. - Patraukite laisvosios eigos valdiklį į išpjovą ir atlaisvinkite, kad būtų atjungtoje padėtyje.

4 veiksmas. - Pabandykite pastumti traktoriuką rankomis. Jeigu galiniai ratai yra užblokuoti ir slysta, stabdžiai veikia tinkamai. Jeigu galiniai ratai sukasi, reikia reguliuoti stabdžius arba keisti stabdžių kaladėles.

Ar yra kokių nors rekomendacijų, kurias turėčiau žinoti pirmą kartą ruošdamas traktorių žiemai?

1. Laikykite įrenginį uždengtą, kad apsaugotumėte nuo drėgmės.

2. Visiškai ištuštinkite traktoriuko degalų baką.

3. Ištraukite iš įrenginio užvedimo raktelį.

4. Patikrinkite, ar tvirtai užsukti alyvos ir degalų bako dangteliai.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. savininko instrukciją arba kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.

Kokie pjovimo atbuline eiga sistemos pranašumai?

Pjovimo atbuline eiga sistema (ROS), leidžia pjauti važiuojant atbuline eiga. Norint ROS naudoti, reikia specialiai įjungti čią funkciją, kuri yra ant užvedimo spynelės. Važiavimas atbuline eiga, privaloma gerai matyti visą aplinką.

TAIP PAT ŽIŪRĖKITE...