International België (nl) Belgique (fr) Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich
 • „McCulloch“
 • NEMOKAMOS instaliacijos ir pinigų grąžinimo garantijos akcijos taisyklės

NEMOKAMOS instaliacijos ir pinigų grąžinimo garantijos akcijos taisyklės

Įsigykite McCulloch robotą gegužės – birželio mėnesiais ir mes padovanosime jums nemokamą instaliaciją bei pritaikysime pinigų grąžinimo garantiją!

 

Jei nusprendėte grąžinti McCulloch robotą vejapjovę, kurią įsigijote "Pinigų grąžinimo garantija" akcijos metu, būtina laikytis šių reikalavimų:

 1. Grąžinama prekė privalo būti originalioje pakuotėje, įskaitant visus originalius jos priedus (visas dalis, panaudotas sumontuoti robotą vejapjovę), nes tai yra pilno gaminio dalys, kurios buvo gaminio pardavimo metu ir, kurios buvo pristatytos pardavėjui;

 2. Tiksliai užpildykite grąžinimo formą, kurią pateiks pardavėjas ir pridėkite originalią sąskaitą faktūrą, įrodančią, kad gaminys buvo įsigytas akcijos metu;

 3. Pateikite formą pardavėjui, kuris po patikrinimo grąžins sumą, kurią sumokėjote už pirkinį arba prireikus, išsiųs grąžintą gaminį įgaliotam aptarnavimo atstovui dėl detalesnio patikrinimo, kuris aprašytas 2.4 punkte (žr. 2.4 Akcijos gaminio grąžinimas).

 

Pirkėjas sutinka, kad pardavėjas naudotų savanoriškai pateiktus asmeninius duomenis tik akcijos vykdymo tikslais ir laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 nuostatomis. Pardavėjai, kuriems pirkėjas pateikia savo asmeninius duomenis, yra įgalioti juos valdyti sutartiniu būdu.

1 BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios taisyklės apibrėžia dalyvavimo „Pinigų grąžinimo garantija“ akcijoje sąlygas, kurios pagrindinis subjektas yra McCulloch prekės ženklo robotas vejapjovė. "Pinigų grąžinimo garantija" (toliau vadinama „Akcija“) - tai asmens, įsigijusio prekę teisė grąžinti įsigytą gaminį įgaliotam pardavėjui per 30 dienų nuo prekės įsigijimo. Už tai, pardavėjas grąžina pirkėjui pilną sumą, kurią jis mokėjo už gaminį, jei prieš tai buvo laikomasi šiose taisyklėse nustatytų sąlygų. Ši akcija neturi nieko bendra su bendrąja gaminio garantija ar jos galiojimu.

1.1 Akcijos dalyviai gali būti tik fiziniai asmenys, kurie pirkimo dieną yra ne jaunesni nei 18 metų ir, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai (toliau vadinamas „Pirkėjas“). Didmenininkai ir mažmenininkai, parduodantys akcijoje dalyvaujančius gaminius, negali dalyvauti šioje akcijoje, kaip ir jų darbuotojai ir (arba) darbuotojų šeimos nariai.

1.2 Viena šeima, dalyvaudama akcijoje, gali įsigyti iki dviejų (2) gaminių. Terminas "šeima" reiškia vieną ar kelis asmenis, gyvenančius kartu tuo pačiu adresu. Vienas pirkimo įrodymas gali būti pateiktas tik vieną kartą.

1.3 Akcijos pasiūlymas negali būti derinamas su individualiais pardavimo centruose galiojančiais dovanų kuponais, priemokomis, ar kitomis reklamomis.

2 AKCIJOS EIGA

2.1 Akcija apima visus McCulloch robotus vejapjoves, t.y. vejapjoves su šiais gaminio numeriais: 967059717, 967059817, 967798117, 967798017, 967798121, 970513121 (toliau vadinama akcijos preke).

 

2.2 Akcija taikoma visoms akcijoje dalyvaujančioms prekėms, kurias įsigijo pirkėjas per laikotarpį nuo 2021 m. gegužės 1 d. Iki 2021 m. Birželio 30 d. (toliau vadinama - pirkimo laikas), visose autorizuotose prekybos vietose, kurios yra patvirtinusios savo dalyvavimą akcijoje ir yra Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2.3 Akcijoje dalyvaujantys pirkėjai, per 30 dienų nuo pirkimo dienos, gali grąžinti pirktą prekę pardavėjui ir atgauti visą pirkimo kainą, jei laikomasi visų šiose sąlygose nurodytų taisyklių. Jei paskutinė 30-oji diena yra nedarbo diena, ar diena, kai parduotuvė yra uždaryta - grąžinamosios išmokos laikotarpis baigiasi pirmąją kitą darbo dieną.

2.4 Akcijos prekės grąžinimas turi būti vykdomas tokia tvarka:

Įsigyta prekė turi būti grąžinta į tą pačią parduotuvę, kurioje ji buvo įsigyta. Gaminys turi būti originalioje pakuotėje, įskaitant visus originalius jo priedus (visas dalis, panaudotas sumontuoti robotą vejapjovę), t.y. su visais priedais ir dalimis, kurios buvo pakuotėje prekės pardavimo metu.

Užpildyti Produkto grąžinimo formą ir pateikti originalią sąskaitą faktūrą, iš kurios matyti, kad prekė buvo įsigyta akcijos metu. Pirkėjas turi išsaugoti originalų pirkimo įrodymo dokumentą, nebent jis pareikalauja grąžinti pinigus. Tokiu atveju, pirkėjas taip pat perduos pardavėjui sąskaitos faktūros originalą, o pardavėjas šiame dokumente nurodo, kad pirkimo kaina buvo grąžinta akcijos laikotarpiu.

Pardavėjas, kuris priima akcijos metu įsigytą gaminį, išsamiai jį apžiūri, jei grąžinamas produktas yra nepažeistas, nesugadintas ir pilnai atitinka akcijos sąlygose išvardintus reikalavimus, grąžina pirkėjui visą pirkimo sumą, įskaitant PVM, pateiktą kartu su mokėjimo įrodymu, kad tokia suma buvo sumokėta perkant prekę.

Jei pardavėjas įtaria, kad gaminys buvo naudojamas pažeidžiant akcijos sąlygose nurodytus punktus bei bendrąsias naudotojo instrukcijas (esančias gaminio pakuotės viduje), taip pat, jei gaminys yra sugadintas, buvo naudojamas ne pagal paskirtį bei kitus, pardavėjui atpažįstamus ir akivaizdžiai matomus pakitimus - gaminys bus siunčiamas į autorizuotą aptarnavimo centrą. Pardavėjas išsiunčia prekę, Produkto grąžinimo formoje nurodęs priežastį, įrašęs aptarnavimo cento duomenis, padaro dokumento kopiją ir originalą grąžina pirkėjui. Aptarnavimo išlaidos nėra taikomos pirkėjui.

Autorizuoto aptarnavimo centro išvada yra galutinė ir neginčijama, ji turi būti pateikta raštu per tris (3) darbo dienas po to, kai buvo gauta akcijos prekė, o paskui grąžinama ją siuntusiam pardavėjui. Jei įgaliotas aptarnavimo centras nustato, kad pirkėjas turi teisę į išmoką, pardavėjas turi nedelsdamas jam pranešti ir grąžinti pirkimo sumą grynaisiais pinigais. Priešingu atveju, pardavėjas grąžina įsigytą gaminį pirkėjui. Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per aštuonias (8) darbo dienas savo sąskaita paimti gaminį iš įgalioto aptarnavimo atstovo.

3 NEMOKAMOS INSTALIACIJOS PASLAUGA

3.1. Nemokamos instaliacijos paslauga suteikiama visiems 2021 m. gegužės ir birželio mėnesį įsigytiems McCulloch robotams vejapjovėms. Ši paslauga bus suteikta tik McCulloch autorizuotų instaliacijos atstovų, kurių sąrašą rasite apsilankę adresu www.mcculloch.com/lt. Instaliacijos paslauga atliekama 50km spinduliu nuo paslaugos teikėjo buveinės.

3.2. Nemokamos instaliacijos paslauga suteikiama tik kabelio kiekiui, esančiam roboto vejapjovės pakuotėje. Papildomo kabelio, jo instaliavimo išlaidos bei kitos diegimo paslaugos (pvz., ant grindinio, įvažų, takelių ir pan.) turi būti padengtos kliento, iš anksto suderinus tokių paslaugų įkainius su paslaugos teikėju.

3.3. Instaliacijos paslauga bus suteikta per 30 dienų nuo prašymo McCulloch autorizuotam instaliacijos atstovui pateikimo. Jei nebuvo padaryta esminių instaliacijos klaidų, antrinės instaliacijos ar korekcijų poreikis gali būti apmokestintas.

4 PAŠALINIMAS IŠ AKCIJOS

4.1 Klientai negali dalyvauti akcijoje, jei jie pateikia netikslią asmeninę informaciją ir/arba bando dalyvauti šioje akcijoje daugiau nei vieną (1) kartą.

4.2. Jei paaiškėja priežastys, dėl kurių pirkėjas gali būti pašalintas iš akcijos, ir šios priežastys nustatomos po pirkinio sumos grąžinimo, Pardavėjas turi teisę atgauti grąžintą išmoką.

5 DUOMENŲ APSAUGA

5.1 Pirkėjas sutinka, kad pardavėjas naudotų savanoriškai pateiktus asmeninius duomenis tik akcijos vykdymo tikslais ir laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 nuostatomis. Pardavėjai, kuriems pirkėjas pateikia savo asmeninius duomenis, yra įgalioti juos valdyti sutartiniu būdu.

6 KITA

6.1. Dėl pateisinamų priežasčių, UAB "Husqvarna Lietuva" pasilieka teisę nutraukti arba keisti akcijos taisykles ar jos sąlygas. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo dienos, informaciją paskelbus įgaliotose ir akcijoje dalyvaujančiose prekybos vietose taip pat ir paskelbus svetainėje http://www.mcculloch.com/lt/.

6.2. Šias taisykles reglamentuoja Lietuvos teisė. Ginčo atveju, Kauno teismas turi jurisdikciją.

6.3. Už taisyklių ir sąlygų interpretavimą yra atsakinga UAB "Husqvarna Lietuva" ar jos paskirtas asmuo.

6.4. Šios taisyklės yra paskelbtos tinklalapyje http://www.mcculloch.com/lt/ visą akcijos trukmę ir mažiausiai 30 dienų po akcijos pabaigos. Dokumentus, susijusius su grąžintais gaminiais, saugo UAB "Husqvarna Lietuva" pagal LR taikomus duomenų apsaugos reglamentus.

Pasibaigus minėtiems terminams, dokumentai bus sunaikinti.

AKCIJOJE DALYVAUJANČIOS PARDUOTUVĖS IR PREKYBOS CENTRAI:

 1. G.Gotovskio IĮ - Šaltupio g. 19, Anykščiai
 2. UAB Technika miškui ir sodui - Dvaro g. 6, Kėdainiai
 3. UAB Bikuvos Prekyba - Deltuvos g. 35, Ukmergė
 4. UAB Ermitažas - Ozo g. 25, Vilnius
 5. UAB Ermitažas - Pramonės pr. 6B, Kaunas
 6. UAB Ermitažas - Raudondvario pl. 131, Kaunas
 7. UAB Ermitažas - Palangos pl. 16, Sudmantų k.,
 8. UAB Ermitažas - Tilžės g. 227, Šiauliai
 9. UAB DEPO DIY LT - Maksimiškių g. 5, Vilnius
 10. UAB DEPO DIY LT - Ukmergės g. 373, Vilnius
 11. UAB DEPO DIY LT - Vakarinis aplinkelis 8, Kaunas
 12. UAB DEPO DIY LT - Šilutės pl. 28, Klaipėda
 13. UAB DEPO DIY LT - Klaipėdos g. 145, Panevėžys
 14. UAB VARLE - www.varle.lt
 15. UAB Pigu - www.pigu.lt
 16. www.ermitazas.lt

NEMOKAMA INSTALIACIJOS PASLAUGA ATLIEKAMA ŠIOSE AUTORIZUOTOSE PARDUOTUVĖSE:

 1. UAB 6 arai - Taikos pr. 78, Klaipėda
 2. A.Meškausko IĮ - Ramygalos g. 139, Panevėžys
 3. UAB Aplinkos priežiūros technika - Jonavos g. 136, Kaunas
 4. UAB Aplinkos priežiūros technika - J.Brunzos g. 7-2, Prienai
 5. UAB Aplinkos tvarkymo technika - Vilniaus g. 142, Širvintos
 6. UAB Aplinkos tvarkymo technika - Vasario 16-osios g. 31, Ukmergė
 7. Arūnasta IĮ - Turgaus g. 9B, Radviliškis
 8. UAB Donėjus - Gabijos g. 2, Parokiškės km., Rokiškis
 9. E.Jurkevičiaus įmonė - Seinų g. 15A, Lazdijai
 10. UAB Evaris - Ežero g. 26, Pasvalys
 11. G.Gotovskio IĮ - Šaltupio g. 19, Anykščiai
 12. UAB Gerlukas - Fabriko 48A , Jonava
 13. UAB Gerluko prekyba - Deltuvos g. 20B, Ukmergė
 14. UAB Ginsautė - Beržų g. 54, Panevėžys
 15. UAB Gitana - Pramonės pr. 63, Kaunas
 16. UAB Gitana - Bičiulių g. 32, Budrikų k., Klaipėdos raj.
 17. UAB Gitana - Metalistų g. 6C, Šiauliai
 18. UAB Gitana - Pirklių g. 5 ,Vilnius
 19. UAB Gitana - Gamyklų g. 9, Marijampolė
 20. UAB Gitana - J. Janonio g. 2B, Panevėžys
 21. UAB Gringrasas - Vyžuonų g. 20, Utena
 22. UAB Guna - Plungės g. 37, Rietavas
 23. UAB Gustora - Vyšnių 23, Mažeikiai
 24. UAB Husvitas -Aušros g. 33, Ginkūnai, Šiaulių r.
 25. I.Marcevičiaus IĮ "Technoprizmė" - Vilniaus g. 13C, Šalčininkai
 26. I.Marcevičiaus IĮ "Technoprizmė" - Savanorių g. 9, Varėna
 27. UAB Ingusta - Santaikos g. 26, Alytus
 28. UAB Ivabaltė - Stoties g. 23, Rokiškis
 29. J.Mikučio IĮ - Pramonės g. 2B, Šilutė
 30. Kelmės technika IĮ - Vilbėno g. 6 , Verpenos km, Kelmės raj.
 31. UAB Levantina - Ukmergės g. 315B, Vilnius
 32. UAB Linrama - Vilkaviškio g. 57, Marijampolė
 33. UAB Linrama - Žalumynų g. 60, Vilkaviškis
 34. Loretos Stirbienės IĮ - Liepų a. 5, Švėkšna ,Šilutės r.
 35. Marijos Ronkauskienės prekybos įmonė - M. Daukšos g. 27, Mažeikiai
 36. UAB Pasienis - Pašvitinio g. 6B, Joniškis
 37. UAB Pasienis - Taikos g. 23, Naujoji Akmenė
 38. UAB Paunksnis - S. Dariaus ir S. Girėno g. 66a, Jurbarkas
 39. UAB Pjūklininkas - Geležinkelio g. 28, Ignalina
 40. UAB Pjūklininkas - Vilniaus g. 21, Švenčionys
 41. UAB Pjūklininkas - Basanavičiaus g. 12, Utena
 42. UAB Pjūklininkas - D.Bukonto g. 5, Zarasai
 43. S.Daukanto IĮ - Sedos g. 41, Telšiai
 44. UAB Sauris - Gedimino g. 106, Kaišiadorys
 45. UAB Sodo ir miško mažoji technika - J.Tumo-Vaižganto g. 38A, Plungė
 46. UAB Technika gamtai - Bažnyčios g. 36, Nemenčinė, Vilniaus r.
 47. UAB Technika girioms ir parkams - Vilniaus g. 17, Molėtai
 48. UAB Technika girioms ir parkams - Kęstučio g. 1D, Lentvaris, Trakų r.
 49. UAB Technika girioms ir parkams - Verkių g. 32, Vilnius
 50. UAB Technika miškui ir sodui - Dvaro g. 6, Kėdainiai
 51. UAB Tikas - Sporto 10, Raseiniai
 52. V.Keršulio įm. - Vytauto g. Nr.118, Biržai
 53. V.Kurševičiaus IĮ "Vildaras" - Savanorių pr. 339b, Kaunas
 54. V.Kurševičiaus IĮ "Vildaras" – Veiverių g. 99, Kaunas
 55. UAB Valmanta - Vytauto 187a, Šiauliai
 56. UAB Valtralita - V. Kudirkos g. 11e, Šakiai
 57. UAB Valtralita - S. Nėries g. 97, Vilkaviškis
 58. Zenora IĮ - Dariaus ir Girėno g. 3, Kelmė
 59. UAB Žaliasis kampas - Veisiejų g. 39, Druskininkai
 60. UAB Žolmedis - Šilutės pl. 2, Klaipėda
 61. UAB Žolmedis - Klaipėdos g. 37, Kretinga
 62. UAB Žolmedis - Struikų g. 4, Šilalė
 63. UAB Žolmedis - Šilalės g. 47C, Tauragė

 

UAB “Husqvarna Lietuva”

Tel. Nr. +37037308600