International België (nl) Belgique (fr) Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich

Vispārīgā informācija

Tālāk skatiet atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, kas tiek uzdoti McCulloch klientu apkalpošanas nodaļas darbiniekiem.

Kā jāuzglabā degviela?

1. Nenovietojiet ierīci vai degvielas kannu atklātas liesmas, dzirksteļu un iededzināšanas ierīču, piemēram, ūdens sildītāja vai citu ierīču, tuvumā.

2. Izmantojiet tikai apstiprinātu benzīna kannu.

3. Nekādā gadījumā neuzglabājiet un neuzpildiet benzīna kannu transportlīdzeklī vai kravas automobiļa kravas kastē ar plastmasas apšuvumu.

4. Pirms uzpildes vienmēr novietojiet kannu uz zemes, atstatus no transportlīdzekļa.

Mans darbarīks ar divtaktu dzinēju ieslēdzas, taču pēc tam noslāpst. Kādēļ?

To var izraisīt vairāki iemesli:

1. Veca degviela — sagatavojiet un ielejiet jaunu.

2. Nepieciešama karburatora regulēšana — sazinieties ar izplatītāju, lai vienotos par remontu.

3. Bojāts degvielas pievads vai degvielas filtrs — sazinieties ar izplatītāju, lai vienotos par remontu.

4. Aizsērējusi vai bojāta aizdedzes svece — nomainiet ar atbilstošu aizdedzes sveci.

Ja šīs darbības nenovērš problēmu, lūdzu, sazinieties ar vietējo autorizēto servisa centru.

Kā pareizi sajaukt divtaktu dzinēja eļļu un benzīnu?

Attiecīgos degvielas izmantošanas norādījumus skatiet lietošanas rokasgrāmatā.

Padomi pareizai degvielas sajaukšanai:

 • Vienmēr sajauciet benzīnu un eļļu tīrā kannā, kas paredzēta degvielai.
 • Vispirms iepildiet pusi no izmantojamās degvielas daudzuma, tad pievienojiet visu eļļas daudzumu, samaisiet (sakratiet) degvielas maisījumu, pielejiet atlikušo pusi degvielas.
 • Vienā reizē nesajauciet vairāk degvielas maisījuma, nekā nepieciešams vienam mēnesim.
 • Kārtīgi samaisiet (sakratiet) degvielas maisījumu pirms iepildīšanas ierīces bākā.
 • Sajauciet, ievērojot ražotāja norādīto attiecību.

Dzinējs noslāpst, zaudē jaudu vai to ir grūti iedarbināt (četrtaktu dzinējs)

Dzinēja noslāpšanas iemesli var būt dažādi — sākot ar vienkāršu darbības kļūdu un beidzot ar dzinēja bojājumu.

 • Degviela: Pārliecinieties, vai pļāvējā ir eļļa.

 • Eļļa: Dažiem dzinējiem ir zema eļļas līmeņa devējs, kas izslēdz dzinēju, ja tajā nepietiek eļļas, tādējādi aizsargājot dzinēju pret bojājumiem. Pārbaudiet eļļas līmeni un papildiniet līdz maksimālā līmeņa atzīmei, ja eļļas mērstienis uzrāda, ka nepietiek eļļas. Dzinējs nedarbojas ar maksimāliem apgriezieniem: Dzinējam jādarbojas ar maksimāliem apgriezieniem, pieslēdzot pļaušanas bloku un tā darbības laikā. Tādējādi tiks nodrošināts, ka dzinējs darbojas paredzētajā apgriezienu skaita diapazonā, radot pietiekami daudz jaudas pļaušanas bloka un piedziņas sistēmas darbināšanai.

 • Regulāra apkope: Lietošanas rokasgrāmatas apkopes tabulas pamatā ir parasti laika intervāli, kas atbilst maksimālai pļāvēja darbībai. Dzinējs nedarbosies pareizi vai efektīvi, ja gaisa filtrs ir netīrs vai aizsērējis, aizdedzes svece ir aizsērējusi, degviela ir piesārņota vai veca, vai ir aizsērējis degvielas filtrs.

 • Vienlaikus pļaujat pārāk daudz zāles: Dzinēja noslāpšanu var izraisīt pārāk lielas garas zāles platības pļaušana. Aptuvena aprēķina likums ir nopļaut tikai 1/3 no kopējā zāles garuma.
Ja iepriekš norādītie risinājumi nepalīdz, pļāvējs jānogādā uz autorizēto servisa centru, lai veiktu atbilstošu diagnostiku un remontu.

Mana garantija tika noraidīta un man nācās segt remonta izdevumus. Kādēļ?

Mūsu garantijas noteikumos ir skaidri norādīts: ja detaļa ir izgatavota vai uzmontēta nepareizi (piemēram, materiāla defekta vai ražošanas brāķa dēļ), garantija segs remonta izmaksas, ja vien tiks ievēroti vēl zināmi citi kritēriji, tostarp, taču neaprobežojoties ar turpmāk minēto:

 • Izstrādājuma piegādātājam jābūt tā sākotnējam īpašniekam ar oriģinālo pirkuma čeku.
 • Tam jānotiek garantijas perioda laikā, kā noteikts pēc lietošanas veida un garantijas perioda, kas norādīts iegādes laikā.
 • Izstrādājumam jābūt veiktai apkopei saskaņā ar lietošanas rokasgrāmatu.
 • Izstrādājums izmantots neatbilstoši paredzētajam un apstiprinātajam nolūkam.
 • Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepiemērotas vai nepareizas izmantošanas un sliktas apkopes rezultātā, un par tiem ir atbildīgs izstrādājuma īpašnieks.
 • Garantija tiek anulēta, ja netiek uzrādīts oriģinālais, datētais pirkuma čeks, un šādā gadījumā remonta izmaksas būs jāsedz izstrādājuma īpašniekam.

SKATĪT ARĪ...