M125-97T Powerdrive, M145- 107T Powerdrive

NAUDAS ATGRIEŠANAS NOTEIKUMI

Ja gadījumā plānosiet atgriezt MCCULLOCH robotizēto zāles pļāvēju saskaņā ar kampaņu "Apmierinātības garantija", jāievēro šādi noteikumi:

1. precei jābūt oriģinālā iepakojumā, ieskaitot visus oriģinālos piederumus, kas tika nodrošināti (ieskaitot jebkādus piederumus, kas tika izmantoti robota zāles pļāvēja uzstādīšanai), jo tā ir preces daļa, kas bija komplektācijā;

2. precīzi aizpildiet šo veidlapu un pievienojiet oriģinālo čeku, norādot, ka produkts tika iegādāts kampaņas periodā,

3. Iesniedziet veidlapu pārdevējam, kurš atmaksās pirkuma cenu pēc pārbaudes, vai, ja nepieciešams nosūtīs autorizētai servisa pārbaudei, kā aprakstīts 2.4. punktā, šīs veidlapas otras puses nosacījumos.


 

Vārds:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _            Uzvārds:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _

Adrese:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _         Mājas numurs:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pasta indekss:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Pilsēta:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Telefons (jebkuriem papildus jautājumiem) *:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

E-Pasts:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


 

Atzīmējiet Mcculloch robotizētā zāles pļāvēja modeli, ko plānosiet atgriezt:

 


MCCULLOCH RM600 Baltic

MCCULLOCH RM1000 Baltic 

Pārdevēja piezīmes:                                                        Zīmogs un pārdevēja paraksts:

Pircēja pilnā samaksātā summa par preci.     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Atgrieztā prece tika nosūtīta _ _ _ _ _ _ _ (datums) autorizētam servisa centram _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (servisa nosaukums).

Prece tika atgriezta pircējam _ _ _ _ _ _ _ _ _ (datums).

 

Es apliecinu, ka esmu informēts par manas līdzdalības noteikumiem kampaņā "Apmierinātības garantija", un es piekrītu tiem.

* brīvprātīga informācija
Dalības noteikumi kampaņā "Apmierinātības garantija"

1 VISPĀRĒJI

Šie noteikumi nosaka nosacījumus dalībai "Apmierinātības Garantija" kampaņā, kas ir MCCULLOCH robotizēto zāles pļāvēju priekšmets (turpmāk tekstā - "Kampaņa"). "Apmierinātības garantija" ir pircēja tiesības (kā zemāk definēts), lai nopirkto preci nodotu atpakaļ pilnvarotajam pārdevējam, kurā viņš to nopirka, un pārdevējs atdos pirkuma cenu, ja tiks izpildīti šajos noteikumos paredzētie nosacījumi. "Apmierinātības garantija" nav saistīta ar garantiju par nevainojamu lietu darbību.

1.1. Kampaņas dalībnieki var būt tikai fiziskas personas, kas prasības pieteikuma dienā ir vecākas par 18 gadiem un kuras ir Latvijas Republikas rezidenti (turpmāk tekstā - pircējs). Kampaņā nevajadzētu piedalīties vairumtirgotājiem un mazumtirgotājiem, kā arī viņu darbiniekiem un / vai darbinieku ģimenes locekļiem.

1.2. Viena mājsaimniecība var nopirkt līdz diviem (2) kampaņas produktiem, lai piedalītos kampaņā, un termins "mājsaimniecība" nozīmē vienu vai vairākas personas, kas kopā dzīvo tajā pašā adresē. Katru pirkuma apliecinājumu var iesniegt tikai vienu reizi.

1.3. Kampaņas piedāvājumu nevar apvienot ar tirgotāja dāvanu kuponiem, piemaksām, priekšrocībām vai reklāmām.

2 DARBĪBAS VEIKŠANA

2.1 Kampaņa aptver visus MCCULLOCH robotizētos zāles pļāvējus, t.i., robotizētos zāles pļāvējus ar Nr. 967059817; 967059717 (turpmāk tekstā - "kampaņas produkts (" i)).

2.2. Kampaņa attiecas uz visām kampaņas precēm, kuras iegādājušies iesaistītie pircēji laikposmā no 2018. gada 1. maija līdz 2018. gada 31. maijam (turpmāk tekstā - pirkšanas laiks) visos pilnvarotajos Latvijas Republikas veikalos, kas piedalās kampaņā.

Kampaņa sākas no 01.05.2018. un iet līdz 30.06.2018. (turpmāk - Kampaņas ilgums), kas ir pēdējā diena, kad tiek izmantotas tiesības atlīdzināt pirkuma cenu.

2.3. Kampaņas laikā pircēji 30 dienu laikā no iegādes datuma var atgriezt preci pārdevējam un saņemt atlīdzību par visu pirkuma summu, ja ir izpildīti šie nosacījumi. Ja 30. dienā veikals nav atvērts, atmaksas periods beidzas nākamajā darba dienā.

2.4. Kampaņas preces atgriešana ir jāveic pircējam sekojošā veidā:

• Atdod preci veikalā, kur tā tika nopirkta, oriģinālajā iepakojumā, ieskaitot visus oriģinālos piederumus (ieskaitot visu sākotnējo aprīkojumu, ko izmanto robotu zāles uzstādīšanai), ciktāl tā ir preces daļa;

• Aizpildiet atgriešanas produkta veidlapu un

• sniedziet pārdevējam oriģinālu čeku, kurā ir redzams, ka prece ir iegādāta kampaņas laikā. Pircējs saglabā oriģinālo pirkuma apliecinājuma dokumentu, ja vien viņš neprasa atmaksu. Šādā gadījumā pircējs nodod tirgotājam čeka oriģinālu, un tirgotājs norāda oriģinālā, ka pirkuma cena tika atgriezta Kampaņas perioda laikā.

Pārdevējs, kurš saņem atpakaļ kampaņas preci, rūpīgi pārskata to, un, ja atgrieztā prece ir tādā stāvoklī, kas nenorāda uz bojājumiem vai izmantošanu, kas ir pretrunā ar lietotāja rokasgrāmatu vai kampaņas preces mērķi, Pārdevējs atgriež pircējam visu pirkuma summu, ieskaitot PVN, kas norādīta čekā, ko pircējs ir iesniedzis kā pilno par preci samaksāto summu.

Ja tirgotājam rodas aizdomas, ka prece ir izmantota, pārkāpjot lietotāja rokasgrāmatas un preces mērķus, šis prece tiks nosūtīta pilnvarotajam servisam * t.i., klienta izmantošanas veida dēļ, kā rezultātā ir radušies bojājumi, jāsedz pašam klientam par saviem personiskajiem līdzekļiem autorizētajā servisā. Ja pārdevējs nosūta preci servisam un ir aizpildīta pieteikuma forma, tad pārbaudes izmaksas pircējam nav jāsedz.

Pilnvarotā remonta slēdziens ir galīgs un saistošs, tas jāsagatavo rakstiski trīs (3) darba dienu laikā pēc tam, kad kampaņas prece ir saņemta un pēc tam nosūtīta atpakaļ attiecīgajam pārdevējam. Ja pilnvarotais serviss konstatē, ka pircējam ir tiesības uz kompensāciju, pārdevējam nekavējoties jāinformē un jāapmaksā pirkuma summa skaidrā naudā. Pretējā gadījumā pārdevējs iegādāto preci nodod pircējam. Pircējam ir pienākums ne vēlāk kā astoņu (8) darba dienu laikā par saviem līdzekļiem izņemt preci no pilnvarotā servisa dīlera.

3 IZSLĒGŠANA NO KAMPAŅAS

3.1. Klienti nevar piedalīties kampaņā, ja tie sniedz nepareizu kontaktinformāciju un / vai mēģina piedalīties šajā kampaņā vairākas reizes.

3.2 Gadījumā, ja ir pamats izslēgšanai no prasības, un šāds iemesls ir noteikts tikai pēc tam, kad pirkuma cena jau ir atmaksāta, Husqvarna Latvija ir tiesības atgūt atgrieztās kompensācijas vērtību.

4 DATU AIZSARDZĪBA

4.1 Pircējs atļauj Husqvarna Latvija brīvprātīgi iesniegtos personas datus izmantot tikai Kampaņas veikšanai un tikai saskaņā ar datu aizsardzības jomā piemērojamajiem noteikumiem. Dīleriem, kuriem pircējs nodrošina savus personas datus, ir atļauts tos lietot tikai saziņai, bet datu kontrolieris ir Husqvarna Latvija. Husqvarna Latvija nenosūta datus nevienai trešajai pusei un saglabās to ne ilgāk kā divpadsmit (12) mēnešus.

5 DAŽĀDI

5.1. Pamatotu iemeslu dēļ Husqvarna Latvija pēc saviem ieskatiem var izdot publisku paziņojumu, kas tiek publicēts pilnvarotā kampaņas dalībnieka veikalā, un tajā pašā laikā publicēt vietnē www.mcculloch.lv lai izbeigtu kampaņu, vai mainītu tās noteikumus. Izmaiņas stājas spēkā no publicēšanas dienas.

5.2 Uz šiem noteikumiem attiecas Latvijas likumdošana.

5.3 Šie noteikumi tiks publicēti tīmekļa vietnē www.mcculloch.lv visā darbības laikā un vismaz 30 dienas pēc kampaņas beigām. Dokumentāciju par atdoto preci uzglabā Husqvarna Latvija saskaņā ar piemērojamajiem nodokļu un grāmatvedības noteikumiem, kas uz to attiecas.

Pēc minēto termiņu beigām dokumentācija tiks iznīcināta saskaņā ar Husqvarna Latvija noteikumiem par dokumentu apstrādi.

 

 

SIA “Husqvarna Latvija”

Ulbrokas iela 19A, Rīga, Latvija Tel. Nr. +371 67520515