Personvernerklæring

McCulloch setter pris på interessen din for selskapet og produktene deres. Vi oppfordrer deg til å lese denne Personvernerklæringen nøye før du bruker dette nettstedet og eventuelle underområder (samlet omtalt som Nettstedet).

Denne Personvernerklæringen spesifiserer hvilken type informasjon Husqvarna AB (publ) / MCCULLOCH eller deres konsernselskaper, datterselskaper, avdelingskontorer (samlet omtalt som MCCULLOCH) eller engasjerte tredjeparter henter fra dette Nettstedet, og hva som gjøres for å beskytte den personlige informasjonen din. Du kan ikke bruke Nettstedet hvis du ikke godtar Personvernerklæringen. Denne Personvernerklæringen kan endres fra tid til annen, så du bør kontrollere den med jevne mellomrom.

Generelt

Vær oppmerksom på at for å kunne bruke noen av våre funksjoner og aktiviteter og for å få tilgang til noen av våre produkter eller tjenester, vil det bli nødvendig å oppgi informasjon som identifiserer deg, for eksempel e-postadresse, navn, postadresse, telefonnummer og personnummer (Personopplysninger), på enkelte deler av Nettstedet. Derfor må du fullt ut forstå og tydelig samtykke til innsamling, bruk og overføring av slike Personopplysninger i henhold til de vilkår som er skissert i denne Personvernerklæringen.

Innsamling og bruk av personopplysninger og annen brukerinformasjon

Informasjonen du sender til MCCULLOCH, er beskyttet av svenske og europeiske databeskyttelseslover. Personopplysningene lagres og administreres av MCCULLOCH og brukes for å bistå ved bruk av våre produkter og/eller elektroniske tjenester. Hvis du gir oss flere Personopplysninger for å kunne motta informasjon fra oss – for eksempel brosjyrer eller kataloger – innhenter vi og lagrer denne informasjonen. Informasjonen setter oss i stand til å etterkomme din forespørsel om informasjon. Informasjonen blir lagret i et tilstrekkelig sikkert og beskyttet miljø så lenge MCCULLOCH mener det vil bedre kommunikasjonen med deg. Hvis du ønsker å fjerne personopplysningene dine helt eller delvis fra databasen vår, kan du kontakte Husqvarna UK, Preston Road, Aycliffe Business Park, Newton Aycliffe, Co.Durham, England, DL5 6UP. E-post: customer.services@husqvarna.co.uk. MCCULLOCH kan be deg om mer frivillig informasjon for å forbedre kunnskapen om kundene sine, utføre direkte markedsføring eller invitere til konkurranser. Du velger selv om du vil svare på slike forespørsler om mer informasjon. MCCULLOCH samler også inn upersonlig informasjon om bruken av Nettstedet. Denne informasjonen blir samlet inn fortløpende og brukes kun til interne formål for å hjelpe oss med å forbedre din elektroniske opplevelse og forenkle besøket av Nettstedet. MCCULLOCH kan koble denne informasjonen til brukerens Personopplysninger for å finne ut hvilke brukere som bruker hvilket materiale, noe som gjør det mulig for oss å forbedre Nettstedet. MCCULLOCH samler ikke bevisst inn Personopplysninger fra barn under 18 år og retter ikke nettstedet mot slike personer. Vi anbefaler at foreldre og verger viser en aktiv interesse i barnas aktiviteter og interesser på Internett

Overføring av personopplysninger

MCCULLOCH vil ikke overføre (bortsett fra for rutingsformål) Personopplysninger som du oppgir på Nettstedet, til tredjeparter, unntatt (a) med ditt samtykke, (b) hvis pålagt ved lov eller rettskjennelse, (c) for å beskytte og forsvare rettigheter eller eiendeler som tilhører MCCULLOCH, (d) for å beskytte den personlige sikkerheten til brukerne av Nettstedet, (e) til personer eller selskaper som MCCULLOCH har engasjert til å utføre intern drift av Nettstedet eller virksomheten, eller (f) hvis vi har grunn til å tro at dette er underlagt lov, bindende planer eller kontrakter som opprettholder prinsipper for rettferdig håndtering og tilstrekkelig grad av beskyttelse av Personopplysningene. MCCULLOCH forbeholder seg retten til å kontakte den relevante myndighet etter selskapets skjønn hvis det registreres aktivitet som kan være ulovlig, eller som bryter MCCULLOCHs vilkår for bruk.

Informasjonskapsler.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som inneholder informasjon som lagres på datamaskinen din av nettstedet du besøker. De brukes til å gi ekstra funksjonalitet på nettstedet og for å hjelpe oss med å analysere bruken av nettstedet. Det finnes to typer informasjonskapsler: Den ene typen brukes til å huske informasjon som brukernavn og passord, og slike lagres på datamaskinen så lenge du ikke logger av denne abonnementstjenesten. Hvis du bruker funksjonen Ikke spør om brukernavn og passord senere, vil ikke slike informasjonskapsler bli lagret på datamaskinen.

Den andre typen er en såkalt midlertidig informasjonskapsel. Den kan for eksempel brukes til å spore hvilket språk du har valgt på nettstedet. Slike informasjonskapsler lagres midlertidig i minnet på datamaskinen mens du besøker nettstedet. En midlertidig informasjonskapsel lagres ikke lenge på datamaskinen, og den forsvinner vanligvis når du lukker nettleseren. MCCULLOCH håper at slike informasjonskapsler skal kunne gi relevant informasjon til våre besøkende på en bedre måte.

Informasjonskapslene som MCCULLOCH bruker inkluderer;

○ Google Analytics. Den måler trafikken på nettstedet. Denne informasjonskapselen utløper noen dager/år etter at du besøker nettstedet.

○ Crazy Egg – Denne informasjonskapselen gir informasjon til Flymo for å hjelpe dem med å designe deres nettsider mer effektivt for å gi en bedre brukeropplevelse. Informasjonskapselen måler om du er ny eller tilbake besøkende. Informasjonskapselen utløper automatisk 5 år etter ditt siste besøk.

Hvis du ikke ønsker å godta MCCULLOCHs bruk av informasjonskapsler, lar de fleste nettlesere deg konfigurere nettleseren til ikke å bruke informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren. Dette kan imidlertid begrense funksjonaliteten og nytten du har av nettstedet.

Kvalitet

MCCULLOCH forplikter seg til å ta nødvendige forholdsregler for å sikre at Personopplysningene vi samler inn fra deg, er nøyaktige, fullstendige og oppdaterte. Du er imidlertid forpliktet til kun å oppgi Personopplysninger som er nøyaktige, fullstendige og oppdaterte på tidspunktet for innsamlingen. Skulle du senere fastslå at Personopplysningene som vi lagrer, ikke er nøyaktige, fullstendige og oppdaterte, vil vi med skriftlig samtykke ta nødvendige forholdsregler for å rette opp Personopplysningene.

Sikkerhet

Selv om MCCULLOCH ikke kan garantere at uautorisert tilgang aldri vil forekomme, kan du være trygg på at MCCULLOCH legger stor vekt på å opprettholde sikkerheten til Personopplysningene og forhindre uautorisert tilgang til opplysningene gjennom bruk av tilstrekkelig og passende teknologi og interne prosedyrer.

Andre nettsteder

Nettstedet kan inneholde koblinger til tredjeparts nettsteder. MCCULLOCH har ikke kontroll over og er ikke ansvarlige for innholdet eller personvernprosedyrene til tredjeparts nettsteder som det er koblinger til på Nettstedet. Slike nettsteder kan plassere sine egne informasjonskapsler på datamaskinen din og/eller samle inn og håndtere personlig informasjon på annen måte. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med personvernprosedyrene til slike tredjeparts nettsteder før du besøker dem.

Endringer

MCCULLOCH forbeholder seg retten til etter eget skjønn å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av denne Personvernerklæringen helt eller delvis, når som helst og uten forvarsel. Endringer i denne Personvernerklæringen vil tre i kraft når de legges ut på Nettstedet. Hvis du fortsetter å bruke Nettstedet etter at endringene i Personvernerklæringen er lagt ut, blir dette sett på som en godkjennelse av endringene.

Denne Personvernerklæringen ble sist oppdatert 25.03.14.