International België (nl) Belgique (fr) Česká Republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Polska Schweiz (de) Suisse (Fr) Svizzera (it) Slovenija Slovensko Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich

Slik installerer du robotgressklipperen fra McCulloch

McCULLOCH-robotgressklipperen gir deg både perfekt plen og mer fritid til å gjøre ting du liker.

how to robotic

Plassering av ladestasjonen

Aller først bør du lage en enkel skisse over hagen for å få oversikt. Skissen er nyttig for å planlegge plasseringen av avgrensningssløyfen og guidekabelen.

Først må du forstå hensikten med kablene. Avgrensningssløyfen definerer klippeområdet, som robotgressklipperen aldri beveger seg utenfor. Den kan også avgrense mindre områder innenfor hagen.

Guidekabelen leder robotgressklipperen tilbake til ladestasjonen når den må lades, men også til klippeområder som kan være vanskelige å nå på grunn av smale passasjer.

I en åpen hage installeres ladestasjonen i en sentral plassering.

Men i en hage som denne, er det lurt å plassere ladestasjonen i et hjørne og legge guidekabelen gjennom smale passasjer til klippeområder som er adskilt fra resten av hagen. Deretter kan du programmere robotgressklipperen til å følge guidekabelen og begynne å klippe i ulike posisjoner i henhold til størrelse.

Når du skal bestemme hvor ladestasjonen skal plasseres, må du også ta hensyn til hvor det finnes strømuttak.

Begynn med å bare plassere ladestasjonen, ikke fest den med skruene enda.

Senere må du justere baksiden av ladestasjonen i forhold til avgrensningssløyfen. Hvis robotgressklipperen skal fungere optimalt, må det være 1,5 meter ledig plass på hver side og 2 meter foran ladestasjonen.

Stedet må være flatt slik at robotgressklipperen kan kjøre inn i ladestasjonen uten problemer. Hvis det er mulig, velger du et sted i skyggen.

Vi anbefaler at du setter robotgressklipperen til lading nå, slik at den er klar til å begynne å klippe så snart du har fullført installasjonen. Koble lavspenningskabelen til ladestasjonen, og koble strømforsyningen til strømuttaket.

Slå PÅ strømbryteren, og dytt robotgressklipperen inn i ladestasjonen. Robotgressklipperen begynner å lades opp. Viser ikke at strømbryteren slås på.

Legge avgrensningssløyfe og stifter

Begynn å legge avgrensningssløyfen ved ladestasjonen. Sett av ca. 50 cm ekstra kabel, og fest kabelen med en stift.

Fordi robotgressklipperen alltid passerer kabelen med noen centimeter før den snur, må kabelen legges i ulike avstander fra hindre.

Her får du bruk for linjalen. Den har tre påtrykte avstander.

Foran harde vegger bruker du en avstand på 30 cm, ellers kommer robotgressklipperen til å kjøre på veggen hver gang den snur.

For blomsterbed er det ingen kollisjonsfare, så der er 20 cm avstand tilstrekkelig. Hvis avstanden er mindre, kan robotgressklipperen kjøre over kanten og bli sittende fast.

Langs hellelagte eller asfalterte gangveier på samme nivå som plenen anbefaler vi en avstand på 5 cm. Da bruker robotgressklipperen en del av gangveien til å snu, og det blir ikke stående igjen uklipt gress.

Hvis du har gangveier med hard overflate som deler plenen på denne måten, kan du bare la robotgressklipperen gå over dem.

På grusganger som denne, er det en risiko for at robotgressklipperen kan bli sittende fast. Derfor bør du bruke avstanden på 20 cm.

Rundt dammer bruker du en avstand på 30 cm. I tillegg bør det finnes en hindring med en høyde på ca. 15 centimeter.

Alle disse avstandene er veiledende. Når du har oppdaget hvordan robotgressklipperen fungerer i hagen din, kan du justere kabelen for å optimere klipperesultatene.

På flate deler av plenen plasserer du stiftene med ca. 70 cm avstand.

Denne avstanden er bare veiledende og avhengig av hvor flat plenen din er. Hvis ujevn plen fører til at kabelen stikker opp over plenen, må du bruke ekstra stifter for å korrigere dette, ellers kan robotgressklipperen klippe over kabelen.

Du kan eventuelt også lage et smalt spor i plenen med en spade, på denne måten. Legg kabelen ca. 5 cm ned i bakken. Dette er et godt alternativ hvis plenen er svært ujevn, hvis du ønsker å lufte plenen uten problemer, eller hvis du ønsker å skjule kabelen ved installasjon. Hvis du legger kabelen på bakken, vil den uansett være overgrodd i løpet av noen måneder.

Øyer og kollisjonssensor

Hvis det er områder eller hindringer på plenen som du vil holde robotgressklipperen unna, må du bruke avgrensningssløyfen til å lage øyer.

Legg kabelen fra hagegrensen til og rundt hindringen. Retningen er svært viktig, og kabelen må ikke legges i kryss. Du kan regne dette som en forlengelse av avgrensningssløyfen. Hvis du kommer fra høyre, begynner du på høyre side av hindringen.

Når du slutter sirkelen, legger du kablene tett inntil hverandre på veien tilbake.

Når kablene legges tett inntil hverandre, avbrytes signalet. Robotgressklipperen registrerer ikke noe signal, så den kjører forbi.

Hvis du krysser kablene, vil ikke robotgressklipperen gjenkjenne dette som en øy, og da kommer den ikke forbi. Den stopper opp og viser en feilmelding på skjermen.

Hvis du har flere hindringer plassert nær hverandre, kan du gjøre dette.

Dekselet til robotgressklipperen fra McCulloch har kollisjonssensorer. Hvis klipperen kjører på noe, stopper den og endrer retning. Fordi klipperen er utformet for å kunne håndtere mindre ujevnheter i bakken, er det ikke alltid nødvendig å gjerde inn hindringer som trær og vegger, med avgrensningssløyfen.

Det er imidlertid viktig at treet ikke har synlige røtter.

RM 600, RM 1000 ROB600, ROB1000

Ekstra kabel

Igjen er det en god idé å begynne med å tegne en skisse av hagen, ettersom guidekabelen senere må kobles til avgrensningssløyfen på et sentralt sted overfor ladestasjonen. Hvis du har planlagt dette stedet på forhånd, kan du sette av ca. 10 cm ekstra kabel på dette stedet.

Når du kommer tilbake til ladestasjonen, setter du av 50 cm kabel til koblingen og kutter kabelen.

Legge guidekabelen

Nå er det tid for å legge guidekabelen. Guidekabelen leder robotgressklipperen tilbake til ladestasjonen når den må lades, men også til klippeområder som kan være vanskelige å nå på grunn av smale passasjer.

Hvis du har en åpen hage, legger du kabelen på motsatt side av ladestasjonen. Hvis du har et område som er adskilt fra resten av hagen, legger du kabelen inn i dette området.

Når robotgressklipperen må lades, søker den etter guidekabelen.

Snu ladestasjonen opp-ned, og fest guidekabelen i smekklåsene på undersiden av ladestasjonen. Sett av 50 cm for tilkobling.

Sørg for at kabelen ligger rett i to meter foran ladestasjonen. Bruk stiftene, og legg kabelen på samme måte som avgrensningssløyfen. Unngå skarpe hjørner, prøv å runde dem av med ekstra stifter. Hold også avstand fra hindre, robotgressklipperen følger kabelen på opptil en meters avstand.

Hvis kabelen legges i en bakke, bør du legge den diagonalt slik at robotgressklipperen får best mulig grep.

Fortsett til du når det planlagte punktet ved enden av plenen. Hvis du planla dette punktet da du la avgrensningssløyfen, har du satt av ekstra kabel for å koble guidekabelen til avgrensningssløyfen. Ellers kan det være at du må forlenge kabelen med en kobling. Kutt avgrensningssløyfen og guidekabelen.

Bruk koblingen, som har tre hull, og fest alle de tre kablene til undersiden av koblingen. Det spiller ingen rolle hvilke hull kablene festes i. Deretter klemmer du koblingen sammen ved hjelp av en gassrørtang. Pluggen er fylt med smøremiddel som gjør den værbestandig.

Bruk stiftene til å feste alt i plenen.

I denne videoen har vi tatt for oss noen ulike hagekonfigurasjoner. I brukerhåndboken kan du finne flere eksempler som kan være nyttige for installasjonen din.

Smale passasjer

Hvis du har en hage med en del som er adskilt fra resten, er det lurt å koble til guidekabelen her.

I passasjen er minsteavstanden mellom avgrensningssløyfen 60 cm.

Robotgressklipperen prøver å unngå å lage spor i plenen, derfor følger den guidekabelen på ulike avstander.

Robotgressklipperen kjører alltid på venstre side av guidekabelen mot ladestasjonen. Dette betyr at guidekabelen bør legges nærmere høyre side av avgrensningssløyfen, sett fra dette perspektivet.

Hvis det er to områder som er adskilt fra resten av hagen, kan du gjøre følgende:

Ett alternativ er å plassere ladestasjonen i et av de områdene som er adskilt fra resten, i dette tilfellet blir den også skjult i bakgården, og deretter legge guidekabelen gjennom begge de smale passasjene. Ved hjelp av innstillingene kan du programmere robotgressklipperen til å starte i de ulike områdene i henhold til størrelse.

Det neste alternativet er å holde ladestasjonen i hovedområdet av hagen. I dette tilfellet bør du alltid legge kabelen gjennom den smaleste passasjen. Deretter kan du stille inn robotgressklipperen slik at den følger avgrensningssløyfen til det andre området som er adskilt fra resten.

ROB Rob action photography

Tilkobling av kabler

Nå har vi nesten fullført installasjonen av robotgressklipperen fra McCulloch – det gjenstår bare å koble til kablene.

På baksiden av ladestasjonen er det tre kabelender som må utstyres med koblinger.

Pass på å sette av 5 ekstra centimeter med kabel for kontaktene på ladestasjonen. Plasser kabelen i kontakten, brett, og klem sammen med tang. Klipp av eventuell overskytende kabel. Når alle de tre kablene er klare, kobler du dem sammen. Dette er viktig: Avgrensningssløyfen fra venstre side må kobles til venstre kontakt, og omvendt. Til slutt kobler du guidekabelen til den kontakten som er merket med blått.

Sett ladestasjonen på bakken, og fest den med de inkluderte skruene. Pass på at ingen kabler kan komme i kontakt med robotgressklipperen.

Hvis installasjonen er gjort på riktig måte, skal LED-lampen på ladestasjonen lyse kontinuerlig grønt, og robotgressklipperen kan sette i gang.

Sekundære områder

Hvis hagen er delt opp i flere områder som er skilt fra hverandre, for eksempel av grusganger, grenser eller terrasser som gjør områdene utilgjengelige for robotgressklipperen, eller hvis du har en hage foran huset, kan du opprette flere arbeidsområder og bære den lette robotgressklipperen mellom dem.

Når du legger avgrensningssløyfen, må du velge et egnet sted fra hoved- til sekundærområdet. Legg kabelen til det andre området, og fortsett å legge avgrensningssløyfen rundt det sekundære området. Pass på at du ikke krysser kablene.

Du kan legge til sekundære områder under den første installasjonen eller på et senere tidspunkt.

Når du vil klippe det sekundære området, bør du kontrollere at robotgressklipperen er ladet helt opp, og bære den til det aktuelle området. Åpne menyen, og velg modusen MANUAL (MANUELL). Trykk på START-knappen, og la robotgressklipperen arbeide til batteriet er tomt. Ta med robotgressklipperen tilbake til ladestasjonen for å lade den opp, og gjenta prosessen til hele det sekundære området er ferdig klippet.

Ikke glem å tilbakestille modusen til AUTOMATIC (AUTOMATISK) når du vil at den skal klippe hovedområdet.

Oppstart av robotgressklipperen

Før du starter robotgressklipperen fra McCulloch, fjerner du gjenstander som kongler, leker og små hindringer fra plenen.

Følg veiviseren for oppstart.

Hvis du foretrekker dette, kan du bare la robotgressklipperen kjøre med standard fabrikkinnstillinger, men vi anbefaler at du justerer innstillingene etter forholdene i hagen din.

Les brukerhåndboken for McCulloch-robotgressklipperen for å få detaljert informasjon om menyen.

I begynnelsen setter du klippehøyden til maks. Etter noen dager kan du begynne å senke klippehøyden.

Den nye robotgressklipperen begynner med en test av installasjonen før den setter i gang med arbeidet.

Du kan når som helst teste om robotgressklipperen finner veien til ladestasjonen.

Sett robotgressklipperen vendt mot guidekabelen.

Åpne menyen, og velg Test i

Når du starter robotgressklipperen, skal den følge guidekabelen helt tilbake til ladestasjonen og dokke.

Sett robotgressklipperen i modusen AUTO – dette er den modusen du vanligvis bruker. Observer robotgressklipperen i arbeid, spesielt hvordan den holder ønsket avstand til hindringer. Vanligvis må du justere kabelen på enkelte steder.

R1000
RM 600, RM 1000 ROB600, ROB1000
Arbeidsområde 1000 m² ± 20 %
Klippehøyde, min.–maks. 20–50 mm
Maksimal helling innenfor arbeidsområdet 25 %