International België (nl) Belgique (fr) Česká Republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Polska Schweiz (de) Suisse (fr) Svizzera (it) Slovenija Slovensko Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich

Informacje ogólne

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które są zadawane pracownikom działu obsługi klienta firmy McCulloch.

W jaki sposób należy przechowywać paliwo?

1. Nigdy nie przechowuj urządzenia ani zbiornika na paliwo w miejscu występowania otwartych płomieni, iskier lub płomienia pilotowego, np. w przypadku podgrzewaczy wody lub innych tego typu urządzeń.

2. Należy korzystać wyłącznie z atestowanych kanistrów na paliwo.

3. Nigdy nie napełniaj kanistrów paliwa wewnątrz pojazdów ani na podłodze ciężarówki z plastikową okładziną.

4. W celu napełnienia kanistry należy zawsze stawiać na ziemi, z dala od pojazdu.

Moje urządzenie z silnikiem dwusuwowym uruchamia się i wyłącza. Dlaczego tak się dzieje?

Może to być spowodowane wieloma czynnikami, które przyczyniają się do występowania tego zjawiska.

1. Stare paliwo – wymień paliwo na świeże.

2. Gaźnik wymaga regulacji – skontaktuj się z dilerem w celu przeprowadzenia naprawy.

3. Uszkodzony przewód paliwowy lub filtr paliwa – skontaktuj się z dilerem w celu przeprowadzenia naprawy.

4. Zanieczyszczona lub uszkodzona świeca zapłonowa – wymień świecę zapłonową na sprawną.

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwoliły rozwiązać problemu, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym centrum serwisowym.

W jaki sposób odpowiednio wymieszać olej i benzynę do silników dwusuwowych?

Zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby postępować zgodnie ze środkami ostrożności dotyczącymi obchodzenia się z paliwem.

Wskazówki dotyczące prawidłowego mieszania paliwa:

 • Mieszankę sporządzaj w czystym pojemniku, zatwierdzonym jako odpowiedni do przechowywania benzyny.
 • Zawsze rozpoczynaj od wlania połowy łącznej ilości benzyny, następnie dolej cały olej, wymieszaj (potrząśnij) i dolej pozostałą ilość benzyny.
 • Nie sporządzaj mieszanki w ilości większej, niż jest to potrzebne do miesięcznego użycia.
 • Przed nalaniem paliwa do zbiornika maszyny wymieszaj je dokładnie, potrząsając kanistrem.
 • Mieszanka powinna być zgodna z prawidłowym współczynnikiem określonym przez producenta.

Silnik gaśnie, traci/utracił moc lub rozruch jest utrudniony (silnik czterosuwowy)

Przyczyny gaśnięcia silnika mogą być różne, począwszy od błędu w funkcjonowaniu, aż po usterkę silnika.

 • Paliwo: Upewnij się, że w kosiarce nie skończyło się paliwo.

 • Olej: Niektóre silniki są wyposażone w funkcję wyłączania przy niskim poziomie oleju, aby zapobiec uszkodzeniu silnika, gdy poziom oleju stanie się zbyt niski. Sprawdź poziom oleju i uzupełnij go do oznaczenia „Full” (Pełny), jeśli prętowy wskaźnik poziomu oleju wskazuje konieczność dolania oleju. Silnik nie pracuje z pełną prędkością obrotową: Silnik musi pracować na pełnych obrotach podczas załączania i pracy zespołu tnącego. Pozwala to upewnić się, że silnik działa w przewidzianym zakresie obrotów oraz generuje wystarczającą moc potrzebną do uruchomienia zespołu tnącego i układu napędowego.

 • Rutynowe czynności konserwacyjne: Harmonogram konserwacji w instrukcji obsługi jest oparty o standardowe okresy międzyobsługowe i został opracowany w celu zachowania maksymalnej wydajności kosiarki. Silnik nie będzie pracował prawidłowo ani wydajnie, jeśli filtr powietrza będzie zabrudzony lub zablokowany, świeca zapłonowa będzie brudna, paliwo będzie zanieczyszczone lub stare, albo filtr paliwa będzie zatkany.

 • Cięcie zbyt dużej ilości trawy za jednym razem: Cięcie zbyt dużej ilości wysokiej trawy może spowodować wyłączenie silnika. Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą należy kosić 1/3 łącznej wysokości trawy.
Jeśli powyższe rozwiązania nie okazały się pomocne, można przeprowadzić przegląd kosiarki u autoryzowanego dilera serwisowego w celu dokonania diagnozy i naprawy.

Moja gwarancja została odrzucona, a naprawa była płatna. Dlaczego tak się stało?

Nasza polityka gwarancji jednoznacznie stwierdza, że jeśli część jest wadliwa lub została nieprawidłowo zamontowana (tj. posiada wady materiałowe lub jakości wykonania), gwarancja pokrywa koszty napraw wyłącznie pod warunkiem spełnienia innych kryteriów, włącznie z następującymi:

 • Użytkownik musi być pierwszym właścicielem i posiadać dowód zakupu z datą.
 • Produkt musi być objęty okresem gwarancyjnym określonym przez rodzaj użytkowania, a zakres gwarancji musi być zgodny z informacjami udzielonymi w momencie zakupu.
 • Produkt musi być konserwowany zgodnie z instrukcją obsługi.
 • Produkt nie został uszkodzony ani nie był użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem.
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub nieodpowiedniej konserwacji nie podlegają gwarancji, a odpowiedzialność za nie ponosi klient.
 • Brak możliwości przedstawienia oryginalnego dowodu zakupu z datą również powoduje unieważnienie gwarancji, a wszelkie koszty powiązane z naprawami ponosi klient.

ZOBACZ RÓWNIEŻ...