International België (nl) Belgique (fr) Česká Republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Polska Schweiz (de) Suisse (fr) Svizzera (it) Slovenija Slovensko Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich

Splošne informacije

Spodaj najdete odgovore na najpogostejša vprašanja, ki jih prejme naša ekipa za pomoč uporabnikom v podjetju McCulloch.

Kako je treba shranjevati gorivo?

1. Posode za gorivo ali stroja nikoli ne shranjujte v bližini odprtega ognja, isker ali indikatorskih lučk, npr. na grelnikih vode ali drugih napravah.

2. Za bencin uporabljajte samo ustrezno odobreno posodo.

3. Posode za gorivo nikoli ne shranjujte ali polnite v vozilu ali na prikolici tovornjaka s plastično podlago.

4. Posodo med polnjenjem vedno postavite na tla, stran od vozila.

Moja dvotaktna oprema se zažene in nato ustavi; zakaj?

Za to težavo je možnih več vzrokov.

1. Staro gorivo, zamenjajte ga s svežim.

2. Treba je nastaviti uplinjač, obrnite se na prodajalca za popravilo.

3. Poškodovana cev za dovod goriva ali filter goriva, obrnite se na prodajalca za popravilo.

4. Umazana ali poškodovana svečka, zamenjajte jo s pravilno svečko.

Če s temu ukrepi težava ni odpravljena, se obrnite na lokalni pooblaščen servisni center.

Kako pravilno zmešate olje za dvotaktne motorje in bencin?

Glejte navodila za uporabo za previdnostne ukrepe za pravilno ravnanje z gorivom.

Nasveti za pravilno mešanje goriva:

 • Bencin in olje vedno mešajte v posodi, namenjeni za gorivo.
 • Vedno začnite tako, da napolnite polovico količine uporabljenega bencina, dodajte celotno količino olja, premešajte (pretresite) mešanico goriva in nato dodajte preostalo količino bencina.
 • Nikoli hkrati ne zmešajte količine goriva, ki presega enomesečno zalogo.
 • Preden napolnite rezervoar za gorivo na stroju, mešanico goriva dobro premešajte (pretresite).
 • Zmešajte ustrezno razmerje, kot je določil proizvajalec.

Motor se ustavi, izgublja ali je izgubil moč ali ga je težko zagnati (4-taktni)

Razlog, da se motor ustavi, je lahko preprosta napaka v delovanju ali okvara motorja.

 • Gorivo: Prepričajte se, da v kosilnici ni zmanjkalo goriva.

 • Olje: Nekateri motorji so opremljeni s funkcijo izklopa v primeru nizkega nivoja olja, ki preprečuje poškodovanje motorja, če je nivo olja prenizek. Preverite nivo olja, in če merilna palica kaže, da je olja premalo, ga dolijte do oznake za polno. Motor ne deluje s polnim številom vrtljajev. Motor mora med vklopom kosilne enote in med delovanjem kosilne enote delovati s polnim plinom. To zagotavlja, da motor deluje v predvidenem območju števila vrtljajev in proizvaja dovolj moči za poganjanje kosilne enote in pogonskega sistema.

 • Rutinsko vzdrževanje: Tabela vzdrževanja v navodilih’ za uporabo temelji na običajnih časovnih intervalih in je namenjena za zagotavljanje, da bo kosilnica delovala z najvišjo učinkovitostjo. Motor ne bo deloval pravilno ali učinkovito, če je zračni filter umazan ali zamašen, če je svečka umazana, če je gorivo umazano ali staro ali če je filter goriva zamašen.

 • Košenje preveč trave naenkrat: Če pokosite preveč visoke trave, se lahko motor ustavi. Praviloma lahko pokosite tretjino celotne višine trave.
Če zgornje rešitve niso odpravile težave, bo morda kosilnico moral pregledati pooblaščen servisni zastopnik za ustrezno diagnozo in popravilo.

Moja garancija je bila zavrnjena in sam sem moral plačati popravila. Zakaj?

V naših pravilih garancije je jasno navedeno, da če je del nepravilno izdelan ali če je nepravilno sestavljen (tj. napaka v materialu ali izdelavi), da garancija krije stroške popravila, če so izpolnjeni določeni drugi kriteriji, ki med drugim vključujejo naslednje:

 • Uporabnik mora biti prvotni lastnik in mora imeti originalen račun z datumom.
 • Napaka se mora pojaviti v garancijskem obdobju, kot je določeno z vrsto uporabe in garancijskim obdobjem, ki je navedeno v času nakupa.
 • Izdelek je moral biti vzdrževan v skladu z navodili za uporabo.
 • Izdelek ni smel biti napačno uporabljen ali uporabljen na način, ki ni skladen s predvidenim in odobrenim namenom.
 • Za škodo, ki nastane zaradi neprimerne ali napačne uporabe ali slabega vzdrževanja, garancija ne velja in za takšno škodo odgovarja uporabnik.
 • Garancija je nična tudi, če uporabnik nima originalnega računa z datumom; tudi v takšnem primeru za stroške, povezane s popravilom, odgovarja uporabnik.

OGLEJTE SI TUDI ...