OLO004 - Nádoba na miešanie

Číslo dielu:577616404
1-litrová fľaša určená pre jednoduché odmeranie a miešanie 2-taktného oleja a benzínu.