International België (nl) Belgique (fr) Česká Republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Polska Schweiz (de) Suisse (fr) Svizzera (it) Slovenija Slovensko Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť McCulloch si cení váš záujem o našu spoločnosť a jej produkty. Dôrazne vám odporúčame prečítať si tieto pravidlá ochrany osobných údajov skôr, ako začnete používať túto webovú lokalitu a k nej pričlenené lokality (spolu len „lokalita“).

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov špecifikujú typy údajov, ktoré z lokality zbiera spoločnosť Husqvarna AB (publ.)/MCCULLOCH alebo iné spoločnosti tejto skupiny, dcérske spoločnosti a kancelárie pobočiek (spolu MCCULLOCH) alebo tretie strany v mene spoločnosti MCCULLOCH, a systémy, ktoré chránia vaše osobné údaje. Ak nesúhlasíte s týmito pravidlami ochrany osobných údajov, lokalitu ďalej nepoužívajte. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa môžu zmeniť, preto takéto zmeny pravidelne kontrolujte.

Všeobecné

Upozorňujeme, že ak chcete využívať niektoré funkcie alebo aktivity a získať prístup k niektorým našim produktom alebo službám, je nevyhnutné poskytnúť nám prostredníctvom konkrétnych oblastí lokality informácie, ktoré vás identifikujú, ako napríklad vašu e-mailovú adresu, meno, adresu, telefónne číslo a rodné číslo („Osobné údaje“). Preto musíte plne pochopiť a jednoznačne súhlasiť so zbieraním, použitím a prenosom takýchto osobných údajov podľa pravidiel a podmienok, ktoré sú stanovené v týchto pravidlách ochrany osobných údajov.

Zber a používanie osobných údajov a ďalších údajov o používateľovi

Informácie, ktoré odošlete na lokalitách spoločnosti MCCULLOCH, sú chránené švédskymi a európskymi právnymi predpismi o ochrane údajov. Osobné údaje zbiera a spravuje spoločnosť MCCULLOCH a používa ich na pomoc pri používaní našich produktov a online služieb. Ak nám poskytnete ďalšie osobné údaje, aby ste od nás získali informácie (napríklad brožúry alebo katalógy) tieto údaje zhromažďujeme a uchovávame. Tieto údaje nám pomáhajú splniť vaše požiadavky týkajúce sa informácií. Tieto údaje budú uložené v dostatočne bezpečnom a chránenom prostredí na dobu, ktorú spoločnosť MCCULLOCH potrebuje na zlepšenie komunikácie s vami. Ak si želáte odstrániť niektoré alebo všetky vaše údaje z nášho registra, kontaktujte spoločnosť Husqvarna UK na adrese Preston Road, Aycliffe Business Park, Newton Aycliffe, Co.Durham, England, DL5 6UP. E-mail: customer.services@husqvarna.co.uk. Spoločnosť MCCULLOCH vás môže požiadať o ďalšie nepovinné údaje, aby mohla zlepšiť svoje vedomosti o zákazníkoch, na vedenie priamej marketingovej kampane alebo aby vás mohla pozvať do súťaží. Na takéto požiadavky o dodatočné informácie môžete odpovedať podľa svojho presvedčenia. Spoločnosť MCCULLOCH tiež zbiera neosobné údaje o používaní lokality. Tieto informácie sa zbierajú súhrnne a používajú sa výlučne na interné účely na zlepšenie vašej používateľskej skúsenosti online a uľahčenie navigácie lokality. Spoločnosť MCCULLOCH môže spojiť tieto údaje s osobnými údajmi používateľov, aby zistila, ktorí používatelia pristupujú k určitým materiálom, vďaka čomu môže lokalitu zdokonaľovať. Spoločnosť MCCULLOCH vedome nezbiera osobné údaje detí mladších ako 18 rokov a na takéto osoby ani nezacieľuje svoju webovú lokalitu. Rodičom a opatrovníkom radíme aktívne sa zaujímať o online aktivity a záujmy ich detí.

Prenos osobných údajov

Spoločnosť MCCULLOCH nebude prenášať (okrem z dôvodu presmerovania) osobné údaje poskytnuté na lokalite tretím stranám okrem prípadov, keď (a) poskytnete súhlas s takýmto prenosom, (b) to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, (c) je to potrebné na ochranu práv alebo majetku spoločnosti MCCULLOCH, (d) je to potrebné na ochranu osobnej bezpečnosti používateľov lokality, (e) o to požiadajú osoby alebo spoločnosti, s ktorými má spoločnosť MCCULLOCH zmluvy na internú správu lokality alebo podnikov, (f) máme dôvod veriť, že podliehajú zákonu, právnej schéme alebo zmluve, ktoré presadzujú princípy čestného zaobchádzania a náležitú úroveň ochrany osobných údajov. Spoločnosť MCCULLOCH si vyhradzuje právo na základe vlastného rozhodnutia kontaktovať príslušné orgány, ak sa stane svedkom aktivít, ktoré môžu byť nelegálne alebo porušujú podmienky používania stanovené spoločnosťou MCCULLOCH.

Súbory Cookies

Lokalita môže používať technológiu súborov „cookies“. Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce informácie, ktoré sa uložia do vášho počítača z webovej stránky, ktorú navštívite. Pomáhajú nám poskytnúť vám rozšírené funkcie lokality a analyzovať použitie lokality. Existujú dva typy súborov cookie: Prvý sa používa na „zapamätanie“ informácií (napr. vášho používateľského mena a hesla) a ukladá sa do vášho počítača, pokiaľ sa nerozhodnete „odhlásiť“ z odberu tejto služby. Ak nepoužívate funkciu „V budúcnosti sa nepýtať na používateľské meno a heslo,“ tieto súbory cookies sa do vášho počítača nebudú ukladať.

Druhý typ sa nazýva súbor cookie relácie. Používa sa na sledovanie údajov ako napr. jazyk, ktorý máte nastavený pre danú webovú stránku. Počas vašej návštevy lokality sa takéto súbory cookies dočasne ukladajú do pamäte počítača. Súbor cookie relácie v počítači nie je uložený nadlho a zvyčajne sa stratí, keď zavriete webový prehliadač. Spoločnosť MCCULLOCH používa tieto súbory cookies s cieľom lepšie určiť informácie relevantné pre našich návštevníkov.

Súbory cookies, ktoré spoločnosť MCCULLOCH využíva, zahŕňajú;

○ služby Google Analytics – slúži na meranie prenosu údajov webovej lokality na lokalite. Platnosť tohto typu súboru cookie vyprší po určitom počte dní/rokov po vašej návšteve lokality.

○ Crazy Egg – tento súbor cookie poskytuje informácie spoločnosti Flymo na účely efektívnejšieho navrhnutia ich webovej lokality a zlepšenie používateľskej skúsenosti. Súbor cookie zisťuje, či ste nový, alebo vracajúci sa návštevník. Platnosť súboru cookie automaticky vyprší 5 rokov po vašej poslednej návšteve.

Ak nesúhlasíte s použitím súborov cookie na lokalitách spoločnosti MCCULLOCH, väčšina prehliadačov vám umožňuje nakonfigurovať nastavenia tak, aby zamietli súbory cookie. Takéto nastavenie však môže obmedziť funkčnosť a výhody lokality.

Kvalita

Spoločnosť MCCULLOCH podnikne primerané kroky na zaistenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti zozbieraných osobných údajov. Je však vašou povinnosťou poskytnúť nám osobné údaje, ktoré sú v čase ich zbierania presné, úplné a aktuálne. Ak neskôr zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, nie sú presné, úplné alebo aktuálne, po písomnom upozornení podnikneme primerané kroky na ich opravu.

Bezpečnosť

Spoločnosť MCCULLOCH nemôže zaručiť, že nedôjde k nepovolenému prístupu, kladie však veľký dôraz na správu zabezpečenia vašich osobných údajov a zabránenie nepovolenému prístupu k týmto údajom. Na takéto zabezpečenie spoločnosť MCCULLOCH využíva primerane vhodnú technológiu a interné procesy.

Iné webové lokality

Lokalita môže obsahovať odkazy na webové lokality tretích strán. Spoločnosť MCCULLOCH nespravuje a nezodpovedá za obsah ani za pravidlá ochrany osobných údajov webových lokalít tretích strán, na ktoré odkazuje táto lokalita. Takéto webové lokality môžu uložiť do vášho počítača vlastné súbory cookies alebo využívať iné spôsoby zbierania a spravovania osobných údajov. Odporúčame vám prečítať si pravidlá ochrany osobných údajov webových lokalít tretích strán skôr, ako ich začnete používať.

Zmeny

Spoločnosť MCCULLOCH si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť, upraviť, rozšíriť alebo odstrániť ktorúkoľvek časť týchto pravidiel ochrany osobných údajov, či už ide o ich celé znenie alebo niektorú z ich častí. Zmeny v pravidlách ochrany osobných údajov budú platné hneď po ich uverejnení na príslušnej lokalite. Ďalším používaním lokality po zverejnení akýchkoľvek zmien pravidiel ochrany osobných údajov vyjadríte svoj súhlas s týmito zmenami.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov boli naposledy zmenené 25. 3. 2014.