International België (nl) Belgique (fr) Česká Republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Polska Schweiz (de) Suisse (fr) Svizzera (it) Slovenija Slovensko Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich

Často kladené otázky: Kosačky na trávu

Nájdite odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa kosačiek na trávu McCulloch.

Čo mám robiť, ak sa pod kosiacim krytom zasekne nahromadená tráva?

  • Kosiace zariadenie nie je správne nastavené. Zadná časť kosiaceho krytu musí byť o 0,5 cm vyššie než predná časť (merané na vonkajších koncoch nožov). Spôsob nastavenia nájdete v príručke s pokynmi k vašej kosačke na trávu.
  • Tráva je príliš mokrá alebo dlhá. Počkajte, kým tráva uschne, alebo nastavte vyššiu výšku kosenia. Potom postupne mierne znižujte výšku kosenia, kým pokosená tráva nebude mať požadovanú dĺžku. Všeobecné pravidlo je nekosiť viac ako 1/3 z celkovej výšky trávy.
  • Nainštalované nesprávne nože alebo sú nože opotrebované. Vymeňte nože za správy typ nožov podľa spôsobu kosenia, ktorý používate.
  • Nože môžu byť namontované nesprávne. Uistite sa, že sú nože namontované v správnom smere.
  • Otáčky motora sú príliš nízke. Motor musí bežať na plné otáčky, aby sa dosiahla správna rýchlosť nožov.
  • Kosačka sa pohybuje príliš rýchlo. Koste pomalšie.
  • Hnací remeň kosiaceho krytu môže byť opotrebovaný. Nahraďte hnací remeň novým so správnym číslom dielu. Môžete si ho zakúpiť u svojho miestneho predajcu.
  • Ventilačné otvory na vretene rezného kotúča môžu byť zablokované. Odstráňte z kosiaceho krytu všetky zvyšky trávy.
Ak problém pretrváva, odporúčame vám kontaktovať miestneho predajcu. Zoznam predajcov je dostupný pod položkou Lokátor servisu.

Prečo motor vydáva neprirodzený zvuk?

Zvyčajne je príčinou nedostatok oleja. Skontrolujte olejovú mierku a v prípade potreby doplňte olej.

Ak sa týmto váš problém nevyrieši, skontrolujte, či sú všetky externé komponenty, ako je tlmič, karburátor, zapaľovacia sviečka a káble, správne pripojené a utiahnuté.

Ak problém pretrváva, odporúčame vám kontaktovať miestneho predajcu. Zoznam predajcov je dostupný pod položkou Lokátor servisu.

POZRITE SI TIEŽ...