International België (nl) Belgique (fr) Česká Republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Polska Schweiz (de) Suisse (fr) Svizzera (it) Slovenija Slovensko Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich

Často kladené otázky: Kosačky so sediacou obsluhou

Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa kosačiek so sediacou obsluhou McCulloch.

Brzdy na mojom traktore nefungujú. Ako môžem nastaviť brzdy?

Ak traktor potrebuje viac ako 1,5 m na zastavenie z najvyššej rýchlosti na najvyššom prevodovom stupni na rovnom, suchom betónovom alebo spevnenom povrchu, je potrebné nastaviť brzdy alebo vymeniť podložky.

1. Zaparkujte traktor na rovnom povrchu, potom stlačte spojkový/brzdový pedál úplne nadol a aplikujte parkovaciu brzdu.

2. Posunutím páky do polohy „voľnobehu“ alebo polohy „vypnutia“ deaktivujte prevodovku. Páku musíte vytiahnuť a zasunúť do otvoru do vyradenej polohy.

3. Manuálne presuňte traktor dopredu. Zadné kolesá musia byť zablokované a šmýkať sa. Ak v tomto kroku kolesá nie sú zablokované a nešmýkajú sa, kontaktujte autorizovaného servisného predajcu vo svojom okolí a požiadajte o nastavenie brzdy alebo výmenu podložiek.

Môj traktor nefunguje správne. Naštartuje bez problémov, no prevádzka je problémová a vytvára dym, čo môže byť príčinou?

Skontrolujte hladinu oleja. Preplnenie motora olejom môže viesť k nadmernej produkcii dymu.

Skontrolujte, či je páčka sýtiča vo vypnutej polohe.

Ako môžem skontrolovať brzdy na mojom záhradnom traktore?

Krok 1 – Zaparkujte traktor na suchom, rovnom betónovom alebo spevnenom povrchu, potom stlačte spojkový/brzdový pedál úplne nadol a aplikujte parkovaciu brzdu.

Krok 2 – Posunutím ovládača voľnobehu nachádzajúceho sa v zadnej časti traktora do polohy na deaktiváciu prevodovky deaktivujte prevodovku.

Krok 3 – Vytiahnite ovládač voľnobehu a zasuňte ho do otvoru a následne ho uvoľnite tak, aby zostal vo vyradenej polohe.

Krok 4 – Pokúste sa traktor posunúť manuálne. Ak sú zadné kolesá zablokované a šmýkajú sa, znamená to, že brzda funguje správne. Ak sa zadné kolesá otáčajú, musíte nastaviť brzdu alebo vymeniť podložky.

Existujú nejaké tipy, o ktorých by som mal/-a vedieť pred uskladnením traktora na zimu?

1. Jednotku udržiavajte zakrytú, aby ste ju chránili pred vlhkosťou.

2. Vyprázdnite z traktora všetko palivo.

3. Vytiahnite z jednotky kľúč zapaľovania.

4. Uistite sa, že sú veko nádoby na olej a palivo pevne utiahnuté.

Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke, prípadne kontaktujte autorizovaného servisného predajcu vo vašom okolí.

Aké sú výhody bezpečnostného systému pri cúvaní?

Funkcia bezpečnostného systému pri cúvaní (ROS) umožňuje obsluhe zariadenia kosiť počas cúvania. Používanie tejto funkcie si vyžaduje vedomé rozhodnutie a aktiváciu funkcie ROS. Obsluha pri kosení počas cúvania musí mať veľmi dobrý prehľad o okolitom prostredí.

POZRITE SI TIEŽ...