Často kladené otázky: Kultivátory

Nájdite odpovede na naše najčastejšie otázky týkajúce sa kultivátorov.

Kolesá môjho kultivátora so zadnými hrotmi nefungujú. Čo sa stalo?

Skontrolujte hnací remeň a uistite sa, že nie je predratý alebo poškodený.

Skontrolujte správne napnutie aktivačného lanka.

Skontrolujte, či pomocná páka riadenia napnutia remeňa a kladka fungujú správne.

Skontrolujte upínací kolík kolesa.

Kontaktujte autorizovaného servisného predajcu vo vašej oblasti kvôli vyhodnoteniu a oprave.

Motor môjho kultivátora so zadnými hrotmi nepracuje na plné otáčky. V čom môže byť problém?

Skontrolujte, či sa lanko plynu pohybuje v plnom rozsahu.

Skontrolujte, či je lanko plynu pripojené k mechanizmu karburátora.

Skontrolujte zapaľovaciu sviečku a palivo.

Kontaktujte autorizovaného servisného predajcu vo vašej oblasti na vykonanie kontroly a opravy.

Mám kultivátor so zadnými hrotmi a hroty sa počas obrábania prestanú otáčať. Čo sa stalo?

Skontrolujte správne napnutie hnacieho remeňa

Skontrolujte správne nastavenie spojkového kábla.

Skontrolujte pomocnú páku riadenia hnacieho remeňa a kladku.

Kontaktujte autorizovaného servisného predajcu na vykonanie kontroly a opravy.

POZRITE SI TIEŽ...