International België (nl) Belgique (fr) Česká Republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Polska Schweiz (de) Suisse (fr) Svizzera (it) Slovenija Slovensko Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich

Často kladené otázky: Kultivátory

Nájdite odpovede na naše najčastejšie otázky týkajúce sa kultivátorov.

Kolesá môjho kultivátora so zadnými hrotmi nefungujú. Čo sa stalo?

Skontrolujte hnací remeň a uistite sa, že nie je predratý alebo poškodený.

Skontrolujte správne napnutie aktivačného lanka.

Skontrolujte, či pomocná páka riadenia napnutia remeňa a kladka fungujú správne.

Skontrolujte upínací kolík kolesa.

Kontaktujte autorizovaného servisného predajcu vo vašej oblasti kvôli vyhodnoteniu a oprave.

Motor môjho kultivátora so zadnými hrotmi nepracuje na plné otáčky. V čom môže byť problém?

Skontrolujte, či sa lanko plynu pohybuje v plnom rozsahu.

Skontrolujte, či je lanko plynu pripojené k mechanizmu karburátora.

Skontrolujte zapaľovaciu sviečku a palivo.

Kontaktujte autorizovaného servisného predajcu vo vašej oblasti na vykonanie kontroly a opravy.

Mám kultivátor so zadnými hrotmi a hroty sa počas obrábania prestanú otáčať. Čo sa stalo?

Skontrolujte správne napnutie hnacieho remeňa

Skontrolujte správne nastavenie spojkového kábla.

Skontrolujte pomocnú páku riadenia hnacieho remeňa a kladku.

Kontaktujte autorizovaného servisného predajcu na vykonanie kontroly a opravy.

POZRITE SI TIEŽ...