Často kladené otázky: Plotostrihy

Prečítajte si odpovede na niektoré najčastejšie otázky týkajúce sa plotostrihov McCulloch.

Čo mám robiť, ak plotostrih strihá nerovnomerne?

Ak výsledky zastrihávania nie sú rovnomerné, môžu byť tupé alebo uvoľnené nože alebo je živý plot príliš veľký na efektívne zastrihávanie s použitím plotostrihu. Prevádzkové pokyny popisujú spôsob nastavenia napnutia medzi nožmi a postup ostrenia nožov. Počas vykonávania týchto kontrol by ste mali vždy nosiť ochranné rukavice. Nože sú extrémne ostré a nemali ste sa ich dotýkať.

Keď sa pokúšam naštartovať plotostrih, cítim zápach paliva, ktorý pravdepodobne vychádza z tlmiča výfuku. Čo môže byť príčinou?

Zvyčajne to označuje, že je jednotka zaplavená. Dôvodom môže byť staré alebo nesprávne palivo, nesprávny postup štartovania, chyba zapaľovania alebo poškodenie motora.

Informácie týkajúce sa správnych postupov štartovania a pokynov na naštartovanie zaplaveného motora nájdete v návode na obsluhu.

Ak potrebujete viac informácií, kontaktujte miestne servisné stredisko.

POZRITE SI TIEŽ...