International België (nl) Belgique (fr) Česká Republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Polska Schweiz (de) Suisse (fr) Svizzera (it) Slovenija Slovensko Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich

Často kladené otázky: Reťazové píly

Nájdite odpovede na niektoré najčastejšie otázky týkajúce sa reťazových píl McCulloch.

Ako namažem lištu a reťaz na mojej reťazovej píle?

Reťazové píly od spoločnosti McCulloch sú vybavené systémom samomazania. Používajte len typ Universal aktivovaný olejom na mazanie lišty a reťaze McCulloch. Tento olej bol špeciálne vyvinutý, aby si zachoval svoju viskozitu aj pri extrémnych teplotách vytváraných reťazou a lištou. Ak je lišta vybavená malým valčekom, taktiež si vyžaduje pravidelné mazanie.

Prečo moja reťazová píla ťahá alebo píly na jednu stranu?

Podmienky, ktoré môžu spôsobiť, že sa reťaz na reťazovej píle bude počas pílenia kriviť:

1. Tupé rezacie články poškodené kameňmi lebo inými tvrdými predmetmi. Pred používaním reťazovej píly je dôležité, aby ste odstránili všetky predmety v blízkosti.
2. Rôzne nastavenia mierky hĺbky zľava doprava. Zachovajte rovnaké nastavenia pre všetky mierky hĺbky zľava doprava.
3. Rôzne uhly vrchnej platničky zľava doprava. Je dôležité, aby mali všetky vrchné platničky rovnaké dĺžky.
4. Opotrebovaná vodiaca lišta. Ťažko opotrebovaná vodiaca lišta bude spôsobovať krivenie reťaze do jednej strany.

Moja reťazová píla sa naštartuje a potom zastaví, v čom je problém?

Existuje veľa dôvodov a pravdepodobne súvisia s palivom alebo uskladnením.

Palivo sa po krátkom čase pokazí. Ak jednotku uskladníte s pokazeným benzínom, systém sa zablokuje alebo obmedzí. Na poruchy súvisiace s palivom sa nevzťahuje záruka.

Zariadenie si bude vyžadovať servis v autorizovanom servisnom stredisku.

Kedy mám vymeniť reťaz na mojej reťazovej píle?

Reťaz je potrebné vymeniť:

1. Ak sa na vodiacich článkoch nachádzajú ostriny a vodiace články nezapadajú správne do lišty.
2. Ak je niektorý z rezacích zubov alebo vodiacich článkov poškodený alebo ohnutý.
3. Ak boli naostrené viac ako dve tretiny z dĺžky reťaze.

Akú údržbu potrebuje moja reťazová píla?

Denná údržba Týždenná údržba Mesačná údržba
Čistenie vonkajšej časti stroja. Pri reťazových pílach bez katalyzátora kontrolujte chladiaci systém každý týždeň. Skontrolujte, či nie je opotrebovaný brzdový pás na brzde reťaze. Vymeňte ho, ak je na najviac opotrebovanom mieste tenší ako 0,024 palca (0,6 mm).
Skontrolujte bezpečnú prevádzku komponentov ovládania škrtiacej klapky (poistná páčka plynu a ovládanie škrtiacej klapky). Skontrolujte štartér, šnúru štartéra a vratnú pružinu. Skontrolujte, či nie je opotrebovaný náboj spojky, bubon spojky a pružina spojky.
Vyčistite brzdu reťaze a skontrolujte, či pracuje bezpečne. Skontrolujte, či zachytávač reťaze nie je poškodený, a v prípade potreby ho nahraďte hliníkovým zachytávačom reťaze (je k dispozícii ako náhradný diel). Skontrolujte, či nie sú poškodené antivibračné prvky. Vyčistite zapaľovaciu sviečku. Skontrolujte, či je medzera medzi elektródami 0,020 palca (0,5 mm).
Vodiacu lištu je potrebné každý deň otáčať, aby sa rovnomernejšie opotrebúvala. Skontrolujte, či otvor na mazanie na vodiacej lište nie je upchatý. Vyčistite drážku vodiacej lišty. Ak má vodiaca lišta ozubené koliesko, treba ho namazať. Namažte ložisko bubna spojky. Očistite vonkajšok karburátora.
Skontrolujte, či lišta a reťaz dostávajú dostatočné množstvo oleja. Pilníkom odstráňte všetky ostriny z hrán lišty. Skontrolujte, či hadičky paliva nie sú prasknuté alebo inak poškodené. V prípade potreby ich vymeňte.
Skontrolujte, či nie sú na reťazovej píle viditeľné praskliny v nitoch a článkoch, či je reťaz pevná alebo či nie sú nity a články nadmerne opotrebované. V prípade potreby vymeňte. Vyčistite alebo vymeňte kryt na ochranu pred iskrami v tlmiči výfuku. Vyprázdnite nádrž na palivo a zvnútra ju vyčistite.
Naostrite reťaz a skontrolujte jej napnutie a stav. Skontrolujte hnacie reťazové koliesko, či nie je nadmerne opotrebené a vymeňte ho, ak je to nutné. Vyčistite priehradku karburátora. Vyprázdnite nádrž na olej a zvnútra ju vyčistite.
Vyčistite nasávanie vzduchu na jednotke štartéra. Vyčistite vzduchový filter. V prípade potreby vymeňte. Skontrolujte všetky káble a konektory.

POZRITE SI TIEŽ...