International België (nl) Belgique (fr) Česká Republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Polska Schweiz (de) Suisse (fr) Svizzera (it) Slovenija Slovensko Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich

Privacybeleid

McCulloch waardeert uw interesse in het bedrijf en zijn producten. We raden u sterk aan om dit Privacybeleid zorgvuldig door te lezen voordat u gebruikmaakt van deze website en eventuele subsites daarvan (samen de "Website").

Dit Privacybeleid geeft aan wat voor soort informatie door Husqvarna AB (publ)/MCCULLOCH of haar groepsmaatschappijen, dochterondernemingen of filialen (samen MCCULLOCH) of derden namens MCCULLOCH via deze Website wordt verzameld en welke maatregelen zijn getroffen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens. Als u het Privacybeleid niet accepteert, kunt u de Website niet gebruiken. Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, dus bekijk dit document regelmatig.

Algemeen

Let op: als u wilt deelnemen aan enkele van onze functies en activiteiten en toegang wilt krijgen tot een aantal van onze producten of diensten, zult u informatie moeten verschaffen waarmee u zich identificeert, zoals uw e-mailadres, naam, postadres, telefoonnummer en rijksregisternummer ("Persoonlijke gegevens") voor bepaalde delen van de Website. Daarom moet u dit Privacybeleid goed begrijpen en ondubbelzinnig toestemming geven tot het verzamelen, gebruiken en overdragen van dergelijke Persoonlijke gegevens volgens de bepalingen en voorwaarden zoals beschreven in dit Privacybeleid

Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens en andere gebruikersinformatie

De gegevens die u indient bij MCCULLOCH, zijn beschermd volgens de Zweedse en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Persoonlijke gegevens worden vastgelegd en beheerd door MCCULLOCH en worden gebruikt ter ondersteuning voor het gebruik van onze producten en/of online-services. Als u ons verdere Persoonlijke gegevens verschaft om in ruil van ons informatie te ontvangen - bijvoorbeeld brochures of catalogi - verzamelen wij die gegevens en slaan wij ze op. Deze informatie stelt ons in staat om te voldoen aan uw verzoek om informatie. De gegevens worden opgeslagen in een redelijkerwijs veilige en beschermde omgeving zolang MCCULLOCH meent dat dit bijdraagt aan de communicatie met u. Als u wilt dat sommige of al uw gegevens worden verwijderd uit onze database, neemt u contact op met Husqvarna UK, Preston Road, Aycliffe Business Park, Newton Aycliffe, Co.Durham, England, DL5 6UP. E-mail: customer.services@husqvarna.co.uk. MCCULLOCH kan u om aanvullende niet-verplichte informatie vragen om meer kennis over zijn klanten te verkrijgen of om direct marketing uit te voeren of u uit te nodigen voor prijsvragen. U bent vrij om te reageren op dergelijke verzoeken voor aanvullende informatie. MCCULLOCH verzamelt ook niet-persoonlijke informatie over het gebruik van onze Website. Deze informatie wordt verzameld op geaggregeerde basis en wordt alleen gebruikt voor interne doeleinden om ons te helpen uw online ervaring te verbeteren en uw bezoek aan de Website eenvoudiger te maken. MCCULLOCH kan deze informatie verbinden aan Persoonlijke gegevens van gebruikers om te bepalen welke gebruikers toegang zoeken tot welke informatie, waardoor we de Website kunnen verbeteren. MCCULLOCH verzamelt niet doelbewust Persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar en heeft niet tot doel zijn website op dergelijke personen te richten. Wij adviseren ouders en voogden om actieve interesse te tonen voor onlineactiviteiten en -interesses van kinderen.

Overdracht van Persoonlijke gegevens

MCCULLOCH draagt (anders dan voor routingdoeleinden) de Persoonlijke gegevens die u op de Website verstrekt niet over aan derden, tenzij (a) met uw schriftelijke toestemming; (b) voor zover voorgeschreven door de wet of een rechterlijke uitspraak; (c) om de rechten of eigendommen van MCCULLOCH te beschermen en te verdedigen; (d) om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Website te beschermen; (e) aan personen of bedrijven met wie MCCULLOCH contracten heeft om interne werkzaamheden voor de Website of voor ons bedrijf uit te voeren; of (f) wij redenen hebben om aan te nemen dat zij onderworpen zijn aan de wet, een bindende regeling of een contract die of dat beginselen voor eerlijke behandeling en adequate bescherming van Persoonlijke gegevens handhaaft. MCCULLOCH behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken van het bedrijf contact op te nemen met de bevoegde autoriteiten als het activiteiten waarneemt die mogelijk illegaal zijn of de gebruiksvoorwaarden van MCCULLOCH schenden.

Cookies

Op de Website kan een technologie genaamd ‘cookies’ worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie die op de computer worden opgeslagen door de webpagina die u bezoekt. Ze worden gebruikt om extra functionaliteit voor de Website te bieden en ons te helpen het gebruik van de Website te analyseren. Er zijn twee soorten cookies: het ene type cookie wordt gebruikt om informatie te ‘onthouden’, zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord, en wordt op uw computer opgeslagen voor een bepaalde periode of zolang u zich niet ‘afmeldt’ bij deze abonnementsservice. Als u de functie ‘In de toekomst niet naar mijn gebruikersnaam en wachtwoord vragen’ niet gebruikt, worden dergelijke cookies nooit opgeslagen op uw computer.

Het andere type is de zogenoemde sessiecookie. Dit type cookie wordt bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke taal u hebt gekozen op de webpagina. Tijdens het bezoek aan de website worden dergelijke cookies tijdelijk opgeslagen in het geheugen van uw computer. Een sessiecookie wordt niet voor langere tijd op uw computer opgeslagen en verdwijnt meestal als u uw webbrowser sluit. Met behulp van dergelijke cookies hoopt MCCULLOCH beter gericht relevante informatie aan onze bezoekers te bieden.

Cookies die MCCULLOCH gebruikt omvatten;

○ Google Analytics - meet het verkeer op de website. Deze cookie verloopt een aantal dagen/jaren nadat u de website hebt bezocht.

○ Crazy Egg - deze cookie biedt informatie aan Flymo om hen te helpen hun website op een meer efficiënte manier te ontwerpen om de gebruikerservaring te verbeteren. De cookieset stelt vast of u een nieuwe of terugkerende bezoeker bent. De cookie verloopt automatisch 5 jaar na uw laatste bezoek.

Als u het gebruik van cookies door MCCULLOCH niet wenst te accepteren, kunt u door uw browserinstellingen te wijzigen de meeste browsers zo configureren dat de browser geen cookies accepteert. Dit kan de functionaliteit en het nut voor u van de Website echter beperken.

Kwaliteit

MCCULLOCH verbindt zich ertoe redelijke stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat de Persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen correct, volledig en actueel zijn. U bent echter verplicht om uitsluitend Persoonlijke gegevens te verschaffen die correct, volledig en actueel zijn op het moment van verzamelen. Mocht u later vaststellen dat Persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard, niet correct, volledig en actueel zijn, zullen wij op uw schriftelijke verzoek redelijke stappen ondernemen om de Persoonlijke gegevens te corrigeren.

Veiligheid

Hoewel MCCULLOCH niet kan garanderen dat onbevoegde toegang nooit zal optreden, kunt u erop vertrouwen dat MCCULLOCH de grootste zorg eraan besteedt om de veiligheid van uw Persoonlijke gegevens te handhaven en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens, door het gebruik van redelijkerwijs geschikte technologie en interne procedures.

Andere websites

De Website kan links bevatten naar websites van derde partijen. MCCULLOCH oefent geen macht uit over en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites van derden waarnaar mogelijk koppelingen bestaan vanaf de Website. Dergelijke websites kunnen eigen cookies op uw computer plaatsen en/of op verschillende manieren persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken. Wij raden u aan om uzelf vertrouwd te maken met het privacybeleid van dergelijke websites van derden voordat u deze gebruikt.

Wijzigingen

MCCULLOCH behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken gedeelten van dit Privacybeleid geheel of gedeeltelijk op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Wijzigingen in dit Privacybeleid gaan in wanneer deze op de Website worden geplaatst. Verder gebruik door u van de Website nadat eventuele wijzigingen in dit Privacybeleid zijn geplaatst, zal worden beschouwd als aanvaarding van deze wijzigingen.

Dit privacybeleid is bijgewerkt op 25/03/14.