International België (nl) Belgique (fr) Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich

Generelle oplysninger

Nedenfor kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål, som vores kundeserviceafdeling får her hos McCulloch.

Hvordan skal brændstoffet opbevares?

1. Opbevar aldrig brændstofbeholderen eller maskinen på steder, hvor der forekommer åben ild, gnister eller pilotflammer som f.eks. i en vandvarmer eller andre former for apparater.

2. Benyt kun godkendte beholdere til benzin.

3. Opbevar eller fyld aldrig en gasbeholder inde i et køretøj eller på et lastbilslad med plastpresenning.

4. Anbring altid beholderen på jorden på afstand fra køretøjet, når den fyldes.

Mit 2-taktsudstyr starter og dør, hvorfor?

Der kan være mange variabler, der kan forårsage dette.

1. Brændstoffet er for gammelt. Udskift det med nyt brændstof.

2. Karburatoren trænger til justering. Kontakt forhandleren for reparation.

3. Beskadiget brændstofledning eller brændstoffilter. Kontakt forhandleren for reparation.

4. Tilsmudset eller beskadiget tændrør. Udskift med det korrekte tændrør.

Hvis disse forslag ikke løser problemet, skal du kontakte dit lokale autoriserede servicecenter.

Hvordan blander man 2-taktsolie og benzin korrekt?

Se betjeningsvejledningen for korrekte forholdsregler ved håndtering af brændstof.

Tips til den rigtige brændstofblanding:

 • Bland altid benzin og olie i en ren beholder, der er godkendt til brændstof.
 • Begynd altid med at hælde halvdelen af benzinen i. Hæld derefter al olien i. Bland (ryst) brændstofblandingen, og tilføj den resterende benzin.
 • Bland ikke brændstof til mere end maks. én måned.
 • Bland (ryst) brændstofblandingen omhyggeligt, inden maskinens brændstoftank fyldes.
 • Bland i det rigtige blandingsforhold som angivet af producenten.

Motoren går i stå, mister/har mistet kraft eller er svær at starte (4-takts)

Årsagen til et motorstop kan variere fra simple driftsfejl til motorstop.

 • Brændstof: Kontrollér, at plæneklipperen ikke er løbet tør for brændstof.

 • Olie: Nogle motorer slukker ved lav oliestand for at forhindre beskadigelse af motoren, hvis oliestanden er for lav. Kontrollér oliestanden, og fyld op til det øverste mærke, hvis oliemålerpinden viser, at oliestanden er lav. Motoren kører ikke ved fulde omdrejninger: Motoren skal køre med fuld gas, når klippeudstyret aktiveres, og mens det er i brug. Herved sikres, at motoren arbejder ved sin tilsigtede omdrejningshastighed og producerer strøm nok til at drive klippeudstyret og drevsystemet.

 • Rutinemæssig vedligeholdelse: Serviceskemaet i bruger’vejledningen er baseret på normale tidsintervaller og er designet til at sikre, at din plæneklipper altid fungerer med sin maksimale effektivitet. Motoren fungerer ikke korrekt eller effektivt, hvis luftfilteret er snavset/tilstoppet, hvis tændrøret er tilsodet, hvis brændstoffet er forurenet eller gammelt, eller hvis brændstoffilteret er tilstoppet.

 • Klipper for meget græs ad gangen: Hvis der klippes for meget højt græs, kan det forårsage motorstop. Den generelle tommelfingerregel er at klippe 1/3 af den samlede græshøjde.
Hvis ovenstående løsninger ikke hjælper, kan det være en god idé at få plæneklipperen efterset af en autoriseret serviceforhandler for korrekt diagnosticering og reparation.

Min garanti blev afvist, og jeg skulle betale for min reparation, hvorfor?

Vores garantipolitik erklærer utvetydigt, at hvis en komponent er produceret korrekt, eller hvis den er samlet forkert (dvs. en defekt i materialer eller håndværksmæssige fejl), så dækker garantien udgifterne til reparation, forudsat at visse andre kriterier er opfyldt, herunder, men ikke begrænset til, følgende.

 • Skal være den oprindelige ejer og have en original, dateret salgskvittering.
 • Skal være inden for garantiperioden i henhold til brugstypen og garantiperioden, der er angivet på købstidspunktet.
 • Skal have været vedligeholdt i overensstemmelse med brugervejledningen.
 • Må ikke være blevet misbrugt eller brugt på en måde, der ikke stemmer overens med de tilsigtede og godkendte formål.
 • Skader opstået som følge af forkert brug eller misbrug eller dårlig vedligeholdelse er ikke omfattet af reklamationsretten, og ansvaret ligger hos forbrugeren.
 • Manglende fremvisning af en original, dateret salgskvittering ophæver også garantidækningen, og alle omkostninger i forbindelse med reparation er forbrugerens ansvar.

SE OGSÅ…