International België (nl) Belgique (fr) Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich

Hvordan installerer man en robotplæneklipper?

Installationen tager 2-6 timer afhængigt af plænens størrelse og udformning. Nedenfor er en kort beskrivelse af de forskellige installationstrin.

ER DER EN INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ROB?

Der er en onlinevideo, hvor du kan lære at installere ROB, robotplæneklipperen fra McCulloch.

Guidekablet bruges til at fortælle ROB, hvor ladestationen er, så han hurtigt kan genoplade sine batterier, når det er påkrævet, og blive guidet til fjerntliggende områder af haven, så han klipper plænen jævnt.

HVORDAN INSTALLERER JEG AFGRÆNSNINGSKABLET?

ROB kører efter et afgrænsningskabel, der angiver de områder, den skal arbejde inden for. Afgrænsningskablet skal monteres rundt i kanten af græsplænen og rundt om alle større genstande som f.eks. træer og hække. Afgrænsningskablet kan installeres på følgende måder:

Fastgør kablet til jorden med pløkker - det anbefales, at afgrænsningskablet fastgøres med pløkker, hvis der skulle blive behov for at justere det i løbet af de første par uger, du bruger robotplæneklipperen. Du kan bruge en hammer eller en plastmukkert til at fastgøre de pløkker, der følger med ROB. Efter et par uger vil græsset være vokset op over kablet, så det ikke længere er synligt.

Grav kablet ned - Hvis du bruger en mosrive eller plænelufter til plænen, anbefales det, at du graver afgrænsningskablet ned for at undgå skader. Afgrænsningskablet skal graves ned i en dybde på mellem 1 og 20 cm.


HVOR SKAL JEG INSTALLERE LADESTATIONEN?

Når du skal vælge den bedste placering til ladestationen, skal du overveje følgende:

Find et plant underlag til ladestationen, der ligger i nærheden af et strømudtag, er beskyttet mod vandstænk, f.eks. fra en havesprinkler, og ikke i direkte sollys. Hvis din have skråner, anbefales det, at ladestationen er placeret i den lavtliggende del af haven.

Når du monterer ladestationen til ROB, skal du sørge for, at der er 3 meters frirum foran ladestationen, så ROB kan køre problemfrit ind. Det skal være muligt at lægge mindst 1,5 meter afgrænsningskabel ret ud til højre og venstre for ladestationen.

HVIS JEG NU VIL BRUGE ROB VED MIT SOMMERHUS ELLER DELE DEN MED MIN NABO, KAN ROB SÅ ARBEJDE PÅ TO FORSKELLIGE STEDER?

Ja. Du skal bruge to ladestationer og to kabelinstallationer. Hver gang, du skifter mellem ladestationer, skal du synkronisere ROB til ladestationen. For den mest praktiske brug anbefaler vi, at du køber og installerer en robotplæneklipper for hvert sted.

HVORDAN INSTALLERER JEG GUIDEKABLET?

Guidekablet bruges til at fortælle ROB, hvor dockingstationen er, så den hurtigt kan genoplade sine batterier, når det er påkrævet, og guide ROB til fjerntliggende områder af haven, så plænen klippes jævnt. Guidekablet lægges f.eks. fra ladestationen og ud mod en fjerntliggende del af arbejdsområdet eller igennem en smal passage og forbindes derefter med afgrænsningskablet. Den samme kabelrulle benyttes til både afgrænsnings- og guidekablet.

HVORDAN OPRETTER JEG FORBINDELSE TIL KABELENDER?

Brug altid den loddefrie originale sammenkoblingsenhed til at oprette forbindelse til kabelender, f.eks. når guidekablet skal forbindes med afgrænsningskablet. Stik afgrænsningskablet i hvert af hullerne i sammenkoblingsenheden. Stik guidekablet ind i det midterste hul i sammenkoblingsenheden. Bekræft, at kablerne er ført helt ind i sammenkoblingsenheden, så enderne er synlige i den gennemsigtige del på den anden side af sammenkoblingsenheden. Brug en tang til at trykke knappen på sammenkoblingsenheden helt sammen.


SE OGSÅ…