International België (nl) Belgique (fr) Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich
  • McCulloch
  • Kampaanias „Tasuta paigaldus“ osalemise tingimused

Kampaanias „Tasuta paigaldus“ osalemise tingimused


1. ÜLDIST

Käesolevate eeskirjadega määratakse kindlaks McCullochi robotmuruniidukeid puudutavas kampaanias „Tasuta paigaldus“ (edaspidi „Kampaania“) osalemise tingimused. „Tasuta paigaldus“ tähendab ostja (vastavalt allpool toodud määratlusele) õigust saada tasuta robotniiduki paigaldusteenus volitatud teenusepakkuja poolt, eeldusel et on täidetud nendes eeskirjades sätestatud tingimused.

1.1. Kampaanias võivad osaleda ainult füüsilised isikud, kes on nõude hetkeks üle 18-aastased ja kes on Eesti Vabariigi (edaspidi „Ostja“) residendid. Kampaanias ei tohi osaleda kampaaniatooteid müüvad hulgi- ja jaemüüjad, samuti nende töötajad ja/või töötajate pereliikmed.

1.2. Kampaanias osalemiseks võib üks leibkond osta maksimaalselt kaks (2) kampaaniatoodet, kusjuures mõiste „leibkond“ tähendab ühte või mitut isikut, kes elavad koos ühel aadressil. Igat ostu tõendavat dokumenti saab esitada ainult üks kord.

1.3. Kampaaniapakkumist ei saa ühildada kaupleja poolt pakutavate kinkekupongide, juurdemaksete, hüvitiste ega soodustustega.

 

2. KAMPAANIA ELLUVIIMINE

2.1 Kampaania hõlmab kõiki McCullochi robotniidukeid, st muruniidukeid numbritega 967059817, 967798117, 967798017, 967059717 (edaspidi „Kampaaniatoode (tooted)“).

2.2. Kampaania kohaldub kõikidele kampaaniatoodetele, mille kampaanias osalevad ostjad soetavad perioodil 01.05.2022 kuni 31.05.2022 (edaspidi „Ostuaeg“) volitatud edasimüüjatelt Eesti Vabariigis, kes osalevad kampaanias.

Kampaania kestab perioodil 01.05.2022 kuni 31.05.2022 (kaasa arvatud) (edaspidi „Kampaania kestus“), mis on viimane päev oma õiguse kasutamiseks saada tasuta paigaldus.

2.3. Kampaania kestuse ajal võivad kampaanias osalevad ostjad 30 päeva jooksul alates ostukuupäevast saada tasuta robotniiduki paigalduse teenuse eeldusel, et nendes eeskirjades sätestatud tingimused on täidetud. Kui 30-päevase perioodi viimane päev langeb päevale, mil kauplus on suletud, pikeneb hüvitamisperiood esimese järgmise tööpäevani.

2.4. Ostja peab teenuse saamiseks toimima järgmiselt:

• võtma ühendust lähima/sobilikuma paigaldusteenuse pakkujaga, kes on ära toodud teenusepakkujate nimekirjas*,

• esitama teenuse pakkujale originaalarve, mis tõendab, et toode osteti kampaaniaperioodil. Toode peab olema originaalpakendis, sh kõik komplekti kuuluvad originaaltarvikud

Teenusepakkuja veendub kampaania tingimustele vastavuses ja vajadusel esitab Ostjale täpsustavaid küsimusi ning määrab paigalduse aja.

 

3. TASUTA PAIGALDUS

3.1. Tasuta paigaldusteenust pakuvad ainult McCullochi volitatud paigaldusteenuse pakkujad, nimekiri on leitav McCullochi kodulehel. Paigaldusteenust pakutakse soovitavalt Ostjale lähima teenuse pakkuja poolt või teenuse pakkuja asukohast kuni 50 km raadiuses.

3.2. Tasuta paigaldus on ette nähtud ainult robotniidukiga komplektis kaasas oleva kaabli maksimaalse koguse jaoks. Täiendava kaabli vajadus ja selle paigaldamine ning muud paigaldusega seotud teenused (nt kivitööd jne) tuleb Ostjal kooskõlastadada eelnevalt teenuseosutajaga ning need kulud jäävad Ostja kanda.

3.3. Paigaldamisteenus teostatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 45 päeva jooksul, alates taotluse esitamisest volitatud paigaldusteenuse pakkujale. Tasuta paigaldamise teenus ei hõlma endas hilisemaid paigalduse kohandusi, kui see ei ole just tingitud suurematest paigaldusvigadest.

 

4. ANDMEKAITSE

4.1 Ostja lubab ettevõttel Husqvarna Eesti OÜ kasutada vabatahtlikult edastatud isikuandmeid üksnes kampaania elluviimiseks ja vastavalt ettevõtte Husqvarna Eesti OÜ andmekaitsepoliitikale ning kooskõlas kohalduvate eeskirjadega. Edasimüüjad, kellele ostja annab oma isikuandmeid, tohivad isikuandmeid töödelda ainult seoses lepinguga, kusjuures volitatud andmetöötleja on Husqvarna Eesti OÜ. Husqvarna Eesti OÜ ei edasta andmeid kolmandatele pooltele ja säilitab andmeid maksimaalselt kaksteist (12) kuud.

 

5. MUU

5.1. Mõjuvatel põhjustel võib Husqvarna Eesti OÜ oma äranägemisel avaldada avaliku teate kampaanias osaleva volitatud müüja kauplustes ja samal ajal avaldada see oma veebilehel www.mcculloch.ee kampaania lõpetamise või selle reeglite muutmise kohta. Muudatus jõustub selle avaldamise kuupäevast.

5.2 Nende eeskirjade suhtes kohalduvad Eesti Vabariigis kehtivad seadused. Vaidlused lahendatakse kohtus.

5.3 Nende eeskirjade tõlgendamise eest vastutab ettevõtte Husqvarna Eesti OÜ direktor või tema poolt määratud isik.

5.4 Need eeskirjad avaldatakse veebilehel www.mcculloch.ee ja on saadaval kogu kampaania jooksul ning vähemalt 45 päeva pärast kampaania lõppu.

Eespool nimetatud tähtaegade lõppedes hävitatakse kõik dokumendid vastavalt Husqvarna Eesti OÜ dokumentide hävitamise juhistele.

 

* Volitatud MCCULLOCH robotniidukite paigaldusteenuse pakkujate loetelu:

HIIUMAA                        

STEVEN VV OÜ Leigri väljak 1; Kärdla 463 1489          

 

IDA-VIRUMAA                

BASEILO OÜ Rakvere 35; Jõhvi 336 2641    

 

JÕGEVA MAAKOND                   

ESTEM TEHNIKAKAUBAD OÜ Kesk tn.3; Jõgeva         776 2080

 

JÄRVAMAA                    

MEHKA EESTI OÜ            Pärnu tn.73 C;  Paide      385 0220

BASEILO OÜ                     Suur-Aia 45; Paide          385 1554     

 

LÄÄNE MAAKOND                       

STEVEN VV OÜ  Tehnika 7; Uuemõisa     473 1305          

 

LÄÄNE-VIRUMAA                        

BASEILO OÜ                     Tallinna mnt. 47;  Rakvere 324 3967

KALLING OÜ                     Jaama pst.19; Rakvere 325 5274

 

PÕLVA MAAKOND                      

ROOSMASHIIN OÜ          Võru tn.32; Põlva            799 5923

 

PÄRNUMAA                  

TANNI-VAKOMA OÜ       Suur-Jõe 50; Pärnu         443 8686

 

RAPLA MAAKOND                       

PAKA METS OÜ Alu tee 16; Rapla             485 5056

PAKA METS OÜ Pärnu mnt. 67; Märjamaa        482 1815

VALLEP INVEST OÜ         Tallinna mnt 3; Rapla     489 4409     

 

SAAREMAAA

MAURIKS AS                     Tallinna mnt.61; Kuressaare   453 1640

SOOVIPOOD OÜ              Kuivastu mnt.41; Orissaare   454 5677

TEMPORE OÜ Tallinna tänav 58; Kuressaare  454 5459

INTRAC EESTI AS                Niidupõllu tee 4, Sikassaare küla 603 5700                

 

TALLINN, HARJUMAA                 

KRS TRADE OÜ (ruudi.ee)            Kanarbiku tee 15/3 Järveküla       528 9220

SAESTUUDIO OÜ             Männiku tee 19; Tallinn 672 2987

V.L.T. OÜ                           Männiku tee 104; Tallinn             658 6699

EXPOMARKET OÜ            Salve1; Tallinn                 652 6598

EXPOMARKET OÜ            Rannamõisa 4G; Tallinn 679 6007

NIIDUSTUUDIO OÜ                        Viljandi mnt.16B;Tallinn 677 1010

INTRAC EESTI AS              Tartu mnt. 167;  Harjumaa          603 5710

HAABER AUTO OÜ          Rohuneeme tee 2; Haabneeme  609 0351

KAIU EKO KAUBANDUS OÜ         Hariduse 2C; Kose           675 6406

MEHKA EESTI OÜ Peterburi tee 38/9 Tallinn 655 7177

 

TARTU MAAKOND                       

MEHKA EESTI OÜ            Turu tn 34; Tartu             733 3095

REGINETT OÜ                   Ringtee 75a; Tartu          734 1945

 

VALGA MAAKOND                     

MEHKA EESTI OÜ            Pikk tn.4; Valga 767 9180

MEHKA EESTI OÜ            Valga põik 3; Otepää      766 1890

 

VILJANDI MAAKOND

K.LUHT OÜ                       Valuoja puiestee 13a; Viljandi  434 4169

VILJANDI NURME OÜ Jämejala tee 20; Jämejala küla  433 5086

 

VÕRU MAAKOND

MEHKA EESTI OÜ            Vabaduse tänav 4b; Võru            782 8250

 

Kui kavatsete kampaania “Raha tagasi garantii”  raames MCCULLOCHI robotmuruniiduki tagastada, peavad olema täidetud järgmised nõuded:

1. toode peab olema originaalpakendis, sh kõik komplekti kuuluvad originaaltarvikud (k.a robotmuruniiduki paigaldamisel kasutatud tarvikud), sest need kuuluvad müüjale tagastatud toote juurde;

2. täitke käesolev vorm (laadige alla) ja lisage sellele originaalarve, mis tõendab, et toode osteti kampaania ajal;

3. esitage vorm müüjale, kes hüvitab ostuhinna pärast kontrolli või vajaduse korral saadab tagastatud toote volitatud hoolduskeskusesse kontrolliks vastavalt selle vormi pöördel punktis 2.4 kirjeldatud tingimustele. Kõik kampaaniatingimused on leitavad allalaaditavalt vormilt.