International België (nl) Belgique (fr) Česká Republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Polska Schweiz (de) Suisse (fr) Svizzera (it) Slovenija Slovensko Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich

Biežāk uzdotie jautājumi par braucamie zāles pļāvējiem

Šeit atradīsiet atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par McCulloch braucamajiem zāles pļāvējiem.

Manam traktoram nedarbojas bremzes. Kā regulēt bremzes?

Ja jūsu traktoram nepieciešams vairāk par 1,25 m, lai, braucot lielākajā ātrumā, apstātos uz gludas, sausas betona vai bruģētas virsmas, tas nozīmē, ka jāregulē bremzes un/vai jāmaina bremžu kluči.

1. Novietojiet traktoru uz līdzenas virsmas, līdz galam nospiediet sajūga/bremžu pedāli un fiksējiet stāvbremzi.

2. Atvienojiet transmisiju, pārbīdot sviru “brīvgaitas” vai “atvienotā” stāvoklī. Svira jāizvelk un jāievieto atvienošanas robā.

3. Stumiet traktoru ar rokām; aizmugurējiem riteņiem jābloķējas un jāslīd. Ja šajā brīdī bremzes nebloķējas un slīd, sazinieties ar tuvāko autorizēto servisa centru, lai vienotos par bremžu regulēšanu vai bremžu kluču maiņu.

Mans traktors nedarbojas pareizi. Tas ir iedarbināms, taču darbojas nevienmērīgi un dūmo. Kāds varētu būt iemesls?

Pārbaudiet eļļas līmeni. Pārmērīgi liels eļļas daudzums dzinējā var izraisīt spēcīgu dūmošanu.

Pārbaudiet droseļvārsta sviru — vai tā ir izslēgtā stāvoklī?

Kā pārbaudīt traktora bremzes?

1. darbība. Novietojiet traktoru uz sausas, līdzenas betona vai bruģētas virsmas, pēc tam nospiediet sajūga/bremžu pedāli līdz galam un ieslēdziet stāvbremzi.

2. darbība. Atslēdziet transmisiju, pārslēdzot traktora aizmugurē esošo brīvgaitas vadības sviru transmisijas atvienošanas stāvoklī.

3. darbība. Izvelciet brīvgaitas vadības sviru un ievietojiet to robā, tad atlaidiet, lai tā būtu fiksēta izslēgtā stāvoklī.

4. darbība. Mēģiniet stumt traktoru ar rokām. Ja traktora aizmugurējie riteņi bloķējas un slīd, tas nozīmē, ka bremzes darbojas pareizi. Ja aizmugurējie riteņi griežas, jāregulē bremzes vai jāmaina bremžu kluči.

Vai ir kādi norādījumi, kas jāievēro pirms traktora novietošanas glabāšanai ziemā?

1. Apklājiet ierīci, lai pasargātu no mitruma.

2. Pilnībā iztukšojiet traktora degvielas bāku.

3. Izņemiet aizdedzes atslēgu.

4. Pārbaudiet, vai eļļas un degvielas iepildes vietas vāciņi ir stingri pievilkti.

Papildinformāciju skatiet lietošanas rokasgrāmatā vai sazinieties ar autorizēto servisa centru.

Kādas ir priekšrocības, izmantojot atpakaļgaitas stūrēšanas sistēmu?

Atpakaļgaitas darba sistēma ir iespēja, kas ļauj operatoram pļaut atpakaļgaitā. Pirms aktivizēt atpakaļgaitas pļaušanas iespēju, šis lēmums ir jāapsver. Pļaujot atpakaļgaitā, operatoram jāpievērš liela uzmanība apkārtnei.

SKATĪT ARĪ...