TLO005 - Smērvielas pistole

Art. numurs577616805
Spiediet uz iekšu smērvielas pistoles rokturi. Lietojiet ar smērvielu (TLO023).