International België (nl) Belgique (fr) Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich

Generell informasjon

Under finner du svarene på de vanligste spørsmålene som kundeserviceteamet vårt blir spurt om her på McCulloch.

Hvordan bør drivstoff oppbevares?

1. Oppbevar aldri maskinen eller drivstoffbeholdere der det er åpen flamme, gnister eller pilotflamme, som f.eks. på en varmtvannsbereder eller andre apparater.

2. Bruk bare godkjente drivstoffbeholdere.

3. Ikke lagre eller fyll en gassbeholder inne i et kjøretøy eller på et lasteplan med plastdekke.

4. Plasser alltid beholdere på bakken borte fra kjøretøyet når du fyller.

Totaktsutstyret mitt starter, og så slutter det å fungere. Hvorfor?

Det kan være mange variabler som bidrar til dette.

1. Gammelt drivstoff. Skift til nytt drivstoff.

2. Forgasseren må justeres. Kontakt forhandleren for reparasjon.

3. Skadet drivstoffslange eller drivstoffilter. Kontakt forhandleren for reparasjon.

4. Tilsmusset eller skadet tennplugg. Skift til en korrekt tennplugg.

Hvis disse løsningene ikke løste problemet, kontakter du ditt lokale autoriserte servicesenter.

Hvordan blander du riktig totaktsolje og bensin?

Les i bruksanvisningen for informasjon om riktige forholdsregler for håndtering av drivstoff.

Tips for riktig blanding av drivstoff:

 • Bensin og olje må alltid blandes i en ren beholder som er godkjent for bensin.
 • Begynn alltid med å fylle halve bensinmengden som skal brukes. Hell deretter i hele oljemengden, bland (rør om) drivstoffblandingen og hell i resten av bensinmengden.
 • Bland ikke brennstoff for mer enn maks. 1 måneds behov om gangen.
 • Bland (rør om) brennstoffblandingen omhyggelig før den fylles over på maskinens brennstofftank.
 • Bland til riktig forhold i henhold til spesifikasjonene fra produsenten.

Motoren stopper, mister / har mistet kraft eller er vanskelig å starte (firetakts)

Årsaken til at en motor stanser kan variere fra en enkel driftsfeil til motorfeil.

 • Drivstoff: Kontroller at klipperen ikke er tom for drivstoff.

 • Olje: Noen av motorene har en avstengningsfunksjon ved lavt oljenivå for å forhindre skade på motoren hvis oljenivået er for lavt. Kontroller oljenivået, og fyll opp til Full-merket hvis målepinnen viser at oljenivået er lavt. Motoren går ikke ved full hastighet: Motoren må kjøres ved full hastighet under aggregatinnkobling og mens aggregatet er koblet inn. Dette sikrer at motoren kjører i hastigheten den er utformet for og gir nok kraft til å drive aggregatet og drivsystemet.

 • Rutinemessig vedlikehold: Vedlikeholdsdiagrammet i brukerhåndboken er basert på normale tidsintervaller og er utformet for å holde klipperen i drift med høyeste effektivitet. Motoren vil ikke fungere som den skal eller på en effektiv måte hvis luftfilteret er skittent eller tilstoppet, tennpluggen er skitten, drivstoffet er forurenset eller gammelt eller drivstoffilteret er skadet eller tilstoppet.

 • Klippe for mye gress om gangen: Å klippe for mye gress om gangen kan føre til at motoren stopper. Tommelfingerregelen er å klippe 1/3 av den totale høyden på gresset.
Hvis de ovennevnte løsningene ikke hjalp, må du kanskje få klipperen din inspisert av en autorisert serviceforhandler for riktig diagnose og reparasjon.

Jeg fikk ikke problemet dekket av garantien, og jeg måtte betale for reparasjonene mine. Hvorfor det?

Garantien vår sier klart at hvis en del er produsert feil eller hvis den er feilmontert (dvs. en feil med materialer eller utførelse), vil garantien dekke reparasjonskostnadene så lenge visse andre kriterier er oppfylt, inkludert, men ikke begrenset til følgende.

 • Må være den opprinnelige eieren og ha en original datert kvittering.
 • Må være innenfor garantiperioden, bestemt av brukstype og garantiperiode angitt ved kjøpstidspunktet.
 • Må ha blitt vedlikeholdt i henhold til brukerhåndboken.
 • Må ikke ha blitt misbrukt eller brukt på en måte som ikke er i samsvar med det tiltenkte og godkjente formålet.
 • Skader som resulterer i feil eller misbruk, og dårlig vedlikehold dekkes ikke av garantien og er forbrukerens ansvar.
 • Unnlatelse av å produsere en original datert salgskvittering opphever også garantier. Videre vil eventuelle kostnader forbundet med reparasjoner være forbrukerens ansvar.

SE OGSÅ ...