Vanlige spørsmål: Kjøregressklippere

Her finner du svarene på de vanligste spørsmålene om McCullochs kjøregressklippere.

Bremsene på traktoren fungerer ikke. Hvordan justerer jeg bremsene?

Hvis traktoren din trenger mer enn 1,5 meter (5 fot) for å stoppe ved høyeste hastighet i høyeste gir på flat, tørr betong eller brostein, må bremsene justeres og/eller bremseklossene byttes ut.

1. Parker traktoren på et jevnt underlag, og trykk clutch-/bremsepedalen helt ned. Deretter låser du parkeringsbremsen.

2. Koble fra transmisjonen ved å plassere spaken i “frihjul”- eller “ikke utløst”-posisjon. Spaken må trekkes ut og settes i deaktivert stilling.

3. Skyv traktoren manuelt fremover. Bakhjulene skal låse seg og skli. Hvis bremsene ikke låses på dette punktet, kontakter du en autorisert servicerepresentant i ditt område for å få bremsene justert eller bremseklossene byttet ut.

Traktoren fungerer ikke som den skal. Den starter greit, men går veldig ujevnt og ryker. Hva kan være problemet?

Kontroller oljenivået. Overfylling av olje i motoren kan føre til for mye motorrøyk.

Kontroller choke-hendelen ved å sørge for at den er i av-stillingen.

Hvordan kan jeg kontrollere bremsene på hagetraktoren min?

Trinn 1 – Parker traktoren på flat, tørr betong eller brostein. Deretter trykker du bremsepedalen helt ned og aktiverer parkeringsbremsen.

Trinn 2 – Deaktiver transmisjonen ved å plassere frihjulsspaken bak på traktoren i ikke utløst stilling.

Trinn 3 – Trekk ut frihjulsspaken, og sett den inn i åpningen og slipp, slik at den holdes i ikke utløst stilling.

Trinn 4 – Prøv å skyve traktoren manuelt. Hvis bakhjulene er låst og sklir, betyr det at bremsen fungerer som den skal. Hvis bakhjulet roterer, må bremsen justeres, eller så må bremseklossene kanskje byttes ut.

Er det noen tips jeg bør være oppmerksom på før jeg setter bort traktoren min for vinteren?

1. Hold enheten dekket for å beskytte den fra fuktighet.

2. Fjern alt drivstoffet fra traktoren.

3. Fjern tenningsnøkkelen fra enheten.

4. Kontroller at olje- og drivstofflokkene er tette.

Se i brukerhåndboken eller kontakt en autorisert serviceforhandler i ditt område for ytterligere informasjon.

Hva er fordelen med å ha reversdriftssystemet?

Reversdriftssystemet er en funksjon som gjør at brukeren av utstyret kan kunne klippe mens maskinen står i revers. Dette krever en bevisst beslutning om å aktivere ROS-funksjonene. Brukeren må være svært oppmerksom på omgivelsene ved klipping i revers.

SE OGSÅ ...