International België (nl) Belgique (fr) Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich

Slik flytter du en hekk eller busk

En velplassert hekk kan fungere som en fin grense rundt hagen din. Noen ganger kan det imidlertid være nødvendig å flytte hekken til en annen del av hagen for å få mest mulig ut av den – dette kalles transplantering. Ettersom mange hekker består av en samling av flere planter, kan det være litt av en oppgave å flytte en hekk. Men hvis du følger tipsene nedenfor, kan du lette arbeidet betraktelig …
No Image Available

Plassering, plassering, plassering

Aller først, hvor skal hekken plasseres? Forholdene ved den nye plasseringen bør helst være lik den gamle plasseringen. Dersom forholdene endres drastisk, kan det bli vanskelig for hekken å venne seg til det nye stedet, og du vil være nødt til å bruke ekstra tid og krefter på vedlikehold.

Når du skal vurdere den nåværende og den nye plasseringen for hekken, må du tenke på flere ting. Hvis hekken for eksempel har stått i skyggen, bør det nye stedet også ha omtrent samme mengde med skygge. Du må også ta hensyn til nærliggende planter, ettersom noen planter trenger mer vann enn andre. Dette kan føre til at hekken ender opp med enten for mye eller for lite vann.

Timing er alt

Det er helt essensielt at du flytter hekken på riktig tid av året. Sent på høsten eller tidlig på våren er de beste tidspunktene.

Men det finnes ingen fasit for når du kan gjøre det, ettersom det til syvende og sist handler om de individuelle forholdene. Velg et tidspunkt hvor jorden er varm og formbar. Hvis det er for kaldt, vil det bli vanskelig å jobbe med jorden. I tillegg har røttene lettere for å etablere seg i varm jord.

Hvis du flytter planter på høsten, vil de ha stor nytte av at det regner mye. Vann- og næringskravene for hekken er også lavere på denne tiden, noe som vil føre til at den påføres mindre stress ved flytting.

Det anbefales å utføre dette arbeidet på en rolig, vindstille dag. Det siste du ønsker etter all anstrengelsen, er å oppdage at vinden har tørket ut jorden. Rett etter at hekken er plantet på et nytt sted, må du kontrollere at vannet kommer helt ned til røttene for å unngå risikoen for at jorden tørker ut.

Tiden det tar fra du begynner å grave til du er ferdig avhenger av hvor hardt du er villig til å stå på, så sørg for å sette av et visst antall timer til oppgaven.

Slik gjør du deg klar for flyttingen

Forberedelsen i forkant av flyttingen er den viktigste delen av prosessen. Denne enkle veiledningen hjelper deg med å sørge for at hekken din har en god sjanse for å overleve:

  1. Du må grave et hull på det nye stedet som er omtrent dobbelt så bredt som rotklumpen og dypt nok til å dekke røttene. Utforsk området rundt hekken for å få et inntrykk av den potensielle størrelsen på rotklumpen (røtter og jord). Pass på at du ikke ødelegger røttene.

  2. Det er viktig at hekken ikke ligger dypere i det nye hullet enn den gjorde i det gamle, så vær oppmerksom på det mens du graver. Som oftest vil du finne et jordmerke på plantens stamme, som du kan bruke som en veiledning. Det anbefales sterkt at du graver det nye hullet før du graver opp hekken, ettersom røttene ikke kan være oppe av jorden for lenge før de begynner å tørke ut.

  3. Du kan tjene mye på å begynne å grave hullet så tidlig som mulig. Hvis du legger grunnlaget tidlig, kan jorden luftes før hekken plantes. Det kan være fristende å løse opp jorden på bunnen av hullet, men du bør la være å gjøre dette ettersom det kan føre til at hekken synker, noe som skaper grobunn for råte.

  4. Etter at du har gravd hullet med rette dimensjoner, anbefales det at du gjennomfukter det grundig med vann. Fyll hullet med vann, og la det renne vekk. Når hekken plantes, vil den da ha rikelig med vann til restituering. Det kan også være lurt å legge et nytt lag med kompost, slik at jorden har tilstrekkelig med næring for å promotere sunn vekst med en gang hekken er på plass i sitt nye hjem.

  5. Før du flytter hekken, må du tynne den ut ved å fjerne døde eller nesten døde blader. Siden du sannsynligvis må fjerne noe av rotsystemet når du flytter hekken, er det også nødvendig å trimme bladene og greinene for å kompensere for dette. Hvis du fjerner noe fra bunnen, må du også fjerne noe fra toppen. Greiner som er slitte, kan også fjernes, men du bør ikke fjerne for mye. Når hekken er etablert på det nye stedet, kan du forme den som du vil. Derfor bør du være forsiktig med å ta vekk for mye før du flytter den. En generell regel er at du ikke skal fjerne mer enn 20 % på én gang.

  6. Pass på at hekken vannes grundig før du graver den opp. Dette bør gjøres noen dager på forhånd. Hekken skal helst være så hydrert som mulig for å være i best mulig tilstand før den store flyttingen.

Flyttedagen

Når du skal grave opp hekken, må du først sørge for at greinene er sikret. Du kan knytte greinene løst sammen med et tau. Dette vil gi deg mer arbeidsrom og forhindre at greinene kommer i veien.

Dersom hekken består av en samling av flere planter, må du transportere alle samtidig. Prøv å grave dem opp med en så stor rotklump som mulig. Jo større rotsystemet er, desto bedre sjanse er det for at røttene vil slå rot på det nye stedet. Det kan være lurt å starte med å grave omtrent 0,5–1 meter ut fra plantens base, avhengig av hvor stor den er. Du kommer da til å treffe på røttene ganske raskt, og du vil få et godt inntrykk av størrelsen på rotklumpen. Dette vil også gi deg en idé om hvor tung den er, slik at du kan vurdere om du trenger hjelp til å flytte den.

Målet er å holde rotklumpen så intakt som mulig, men dette kan være vanskelig med større planter, siden det er vanskelig å komme nært nok inntil. De vil også uansett være for tunge til å bære. For eldre planter kan det derfor være nødvendig å kutte gjennom røttene, enten med en spade eller en beskjæringssaks. Pass på at snittet er rent, ettersom dette vil redusere påkjenningen på hekken. Vær skånsom, og redd de røttene som kan reddes.

Når planten er fri fra jorden, kan den enkelt transporteres ved hjelp av et dekke. Når du skal plante hekken på et nytt sted, må du spre ut røttene så godt du kan, og deretter fylle hullet med en blanding av jord og ny kompost. Sørg for at du pakker jorden godt for å unngå luftlommer. Større planter trenger kanskje hjelp til å stå oppreist med pinner i begynnelsen. Dette gjelder spesielt hvis hekken står på et sted som er utsatt for mye vind.

Hvis du har gravd en grøft for flere planter, og ikke bare et hull, bør du opprettholde den samme avstanden mellom plantene som de hadde før, for at røttene skal kunne spres jevnt ut over hele hekken. Når hekken er på plass, kan du tilføre ytterligere organisk materiale, som gressavklipp, som kan gi hekken næring.

Ikke ferdig ennå!

Det er en stor påkjenning for planten å bli flyttet, så du må investere ekstra mye tid og krefter på å blidgjøre den etter at du har gitt den et nytt hjem. Du er ferdig med den største jobben, men det er fremdeles mer som skal gjøres!

Så snart den er på plass i sitt nye hjem, må du sørge for at den har tilstrekkelig med vann. Hvis hekken din består av flere planter, er det ikke nødvendig å vente til alle er på plass før du vanner. Røttene til den første planten vil begynne å tørke ut ganske raskt, så ikke glem dette viktige punktet. Det kan ta inntil et år før hekken er fullstendig etablert på det nye stedet. Derfor er hyppig vanning helt essensielt, spesielt i de tørre sommermånedene. En eviggrønn hekk trenger kanskje også å vannes på vinteren, avhengig av når den ble plantet, men vær forsiktig når det er frost.

Som et siste steg kan du tråkke ned jorden rundt hekken for å forsikre at den sitter godt på plass. Det hadde vært dumt å investere så mye krefter i å flytte hekken bare for at en sterk vind skal komme og blåse den vekk.